สุขภาพอินเทรนด์

  สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง


  บุหรี่อิเล็คทรอนิกส์

  บุหรี่ไฟฟ้า  สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง (กระทรวงสาธารณสุข)

           สธ.สั่งสกัดกั้นการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง เสี่ยงหัวใจวาย ประสานงานศุลกากรคุมเข้มตามด่านชายแดน ฝ่าฝืนมีโทษติดคุกหัวโต

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขแนวชายแดนสกัดการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ชี้เป็นภัยอันตรายเนื่องจากมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่าเฮโรอีนและโคเคน เสี่ยงหัวใจวายสูงกว่าคนทั่วไป 3 เท่าตัว ชี้ผู้ลักลอบนำเข้ามีความผิดตามกฎหมาย 3 ฉบับ มีโทษจำคุก 5–10 ปี และปรับหลายหมื่นบาท พร้อมประสานงานกรมศุลกากรคุมเข้มด่านชานแดนทั่วประเทศ หากพบการลักลอบดำเนินการตามกฎหมายทันที 

           จากกรณีที่มีวัยรุ่นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาบางกลุ่มนำบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น โดยเด็กสั่งซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตในราคามวนละ 2,500 บาท ขายเป็นชุด มีบุหรี่ 1 ตัว และน้ำยาที่ระบุนิโคตินสกัด 1 ขวด และมีหลายกลิ่น เช่นกลิ่นวานิลลา ช็อคโกแล็ต กลิ่นมินต์ กลิ่นผลไม้รวม พร้อมกล่อง สายชาร์จแบตเตอรี่ โดยก่อนสูบบุหรี่จะต้องชาร์จแบ็ตให้เต็ม แล้วนำตัวบุหรี่มาถอด แล้วหยดน้ำยานิโคตินเข้าไป 2-3 หยด จากนั้นนำบุหรี่มาประกอบ เวลาสูบจะมีไฟคล้ายการจุดบุหรี่จริงๆ ปลายบุหรี่มีสีทั้งแดง ส้ม น้ำเงิน แต่ไม่มีความร้อน เมื่อสูบจะมีควันออกมาจากก้นกรองจริงๆ มีกลิ่นหอม

           เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววันนี้ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าหรืออี ซิกาแร็ต (E cigarette) นี้ เป็นสินค้าเลียนแบบบุหรี่ ที่ผู้จำหน่ายโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเลิกสูบบุหรี่ แต่พบว่าปริมาณนิโคติน (Nicotine) สูงกว่าบุหรี่ทั่วไปหลายเท่า นับเป็นภัยตัวใหม่ จึงมีผลเสียต่อผู้ที่สูบ หากสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 1 มวนจะเท่ากับสูบบุหรี่ทั่วไปถึง 15 มวน แม้ว่าตัวน้ำยานิโคตินจะมีการปรุงแต่งกลิ่นให้หอมเช่นกลิ่นช็อคโกแล็ต กลิ่นผลไม้รวมก็ตาม แต่พิษภัยยังคงมีเหมือนเดิม หากนำไปใช้โดยปราศจากการดูแลของแพทย์ จะเป็นอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดได้ หลายประเทศได้สั่งห้ามการใช้สินค้านี้แล้ว เช่น รัฐวิคตอเรียของออสเตรเลีย บราซิล อิสราเอล จอร์แดน ตุรกี เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวยังไม่มีผลการวิจัยรองรับว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้จริง 

           กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยใช้กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ 

           ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มาตรา 10 เรื่องห้ามผลิต นำเข้า เพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิการ์แรต หรือบุหรี่ซิการ์ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

           ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายหรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นได้แต่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขาย หรือนำเข้า หรือสั่งนำเข้ายาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มาในราชอาณาจักร ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

           ฉบับที่ 3 ได้แก่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรสยาม ความผิดครั้งหนึ่งจะมีโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของ ซึ่งได้รวมค่าอากรขาเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำหนังสือถึงกรมศุลกากร เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้า ตามด่านชายแดนทั่วประเทศ 

           ทั้งนี้ การปล่อยให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า จะเกิดผลเสียหลายประการ อย่างแรกคือ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นบุหรี่ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 2. ทำให้ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้วหันมาสูบมากขึ้น เนื่องจากกลิ่นไม่เหม็นรบกวนผู้อื่น และเป็นผลจากการติดนิโคตินอย่างแรง 3. สารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูง เท่ากับเฮโรอีนและโคเคน เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ4.บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณสารนิโคตินได้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น แผ่นแปะและหมากฝรั่งนิโคติน ที่มีปริมาณนิโคตินแน่นอน และใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นางพรรณสิริกล่าว 

           ด้านนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้านี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จับตามาตั้งแต่ปี 2551 โดยบริษัทผลิตบุหรี่แห่งหนึ่งได้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีใบยาสูบแต่มีสารนิโคตินและสารเคมีโพรไพลีนไกลคอลที่มีลักษณะคล้ายควันบุหรี่ โดยจะบรรจุในรูปแท่ง ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋ว และเทคโนโลยีอะตอม โดยใช้แบตเตอรี่สำหรับอัดไฟไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานเมื่อเจ้าของต้องการสูบ 

           โดยบุหรี่ดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว และเตรียมนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย จากข้อมูลของบุหรี่ดังกล่าวระบุว่าบรรจุนิโคตินแท่งละ 18 มิลลิกรัม ขณะที่บุหรี่ทั่วไป 1 มวนจะมีนิโคติน 1.2 มิลลิกรัม ซึ่งนิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์สูงเท่าเฮโรอีนและโคเคน การสูดสารนิโคตินแต่ละครั้ง ร่างกายจะได้รับนิโคตินประมาณ 50 ไมโครกรัม ซึ่งสารนี้มีพิษร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ในขณะสูบบุหรี่ระดับนิโคตินในเลือดจะเพิ่มสูงถึง 25-50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าตัวทั้งผู้ชายและผู้หญิง

    เคล็ด ลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

  คลิกอ่านความคิดเห็นของ เพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักข่าวไทย

  ข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

สุขภาพอินเทรนด์ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

แฉ123456

ยอดขายบุหรี่ของรัฐตกไปแยะครับขืนไม่ทำอะไรแยครับคนจะเลิกดูดปุหรี่จริงกันหมดรัฐ ขาดรายได้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-23 11:09:52 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

พีท

มั่วละครับกระทรวงสาธารณสุขไทยเชื่ออะไรได้ที่ไหนถ้ามันเป็นจริงบุหรี่ซองคงเลิกผลิตไปแล้วครับ ที่มันไม่ให้ขายมีเหตุผลเดียวครับภาษียาสูบมันจะลดลงไง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-10 13:19:15 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

เดฟ

พ่อมึง1.2mlสูบเป็นวันแต่บุหรี่จิงสูบแม่งวันหลายมวนเผลอๆเป็นซอง 1.2mlเท่ากับ1มวน มันกลัวบุหรี่จิงขายไม่ออกไง น้ำยาแบบไม่มีนิโคตินก็มีไมไม่พูดถึงล่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 19:50:14 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

...

พ่อมึง1.2mlสูบเป็นวันแต่บุหรี่จิงสูบแม่งวันหลายมวนเผลอๆเป็นซอง 1.2mlเท่ากับ1มวน มันกลัวบุหรี่จิงขายไม่ออกไง น้ำยาแบบไม่มีนิโคตินก็มีไมไม่พูดถึงล่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 19:42:56 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ดูดลม

ลองนึกดูซิครับ ถ้าคนที่สูบบุหรี่ของรัฐที่กำหนดไว้ ซัก 1 ล้านคน แน่นอนโรงงานยาสูบเจ้งเห็นเลยครับ รัฐถึงบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย แล้วบุหรี่ที่โรงงานยาสูบไม่มีอันตรายเลยหรือ ทางที่ดีควรเลิกครับ ทุกวันนี้สังคมไม่ยอมรับอยู่แล้ว เรื่องทั้งเรื่อง กระทรวงการคลังกลัวเจ้งครับ ถึงได้ออกมาพูดว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-22 17:26:17 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

อดิศัก

ไม่ได้อะไรใช่ไม๊ครับ....เลยออกมาเต้นผางๆๆ. ผมจะดูดบุหรี่ไฟฟ้า ต่อครับ ประหยัดไปเดือนละ3-4พันบาท

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-30 15:19:42 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

Kitazawa1st

ถึง คห 99 เป็นอาการคล้ายแพ้สาร PG ครับ ให้ลองเปลี่ยนน้ำยาเป็น VG ลองถามคนขายดู เค้ารู้ครับ ได้ทุกเจ้า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-08 23:25:50 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

May

รบกวนอ้างอิง คห 83 น่ะค่ะ จริงของคุณค่ะที่เราดูดแล้วเวลาพ่นควันอาจไปรบกวนคนริบข้าง แต่เราดูดในเขตที่เราสามารถดูดได้ แล้วอีกอย่างคนสูบต้องได้รับอันตรายมากกว่าคนรอบข้างซิค่ะเพราะเราสูบโดยตรง เราลองมาคิดในมุมมองในโลกแห่งความจริงกันดีกว่า อย่าเอาสิ่งที่รัฐบาลดละสื่ิอต่างๆยัดเยียดจนลืมคิดดีกว่าค่ะ คนรอบข้างอย่างคุณอาจจะได้รับอันตรายแต่น้อยมากค่ะ ปล.ถ้าเรากลืนได้คงจะเท่มากค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-20 17:34:47 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

คนสูบบุหรี่

ผมสูบบุหรี่มา 10 กว่าปี เลิกมาแล้ว 3 ครั้ง หักดิบ แต่ทำไม่ได้ ใจไม่แข็งพอ ผมสูบวันละ 1 ซอง บางวัน ซองครึ่ง ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ ติดบุหรี่ คุณไม่รู้หรอกครับ ว่า "มันเลิกยากแค่ไหน" (จะถามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ต้องถามคนที่ติดบุหรี่หนักๆ และเลิกบุหรี่ได้จากบุหรี่ไฟฟ้า ครับ) จึงได้ทดลองดู จึงพบว่า บุหรี่ไฟฟ้า "เหมาะแก่คนที่อยากเลิกบุหรี่" แต่ ไม่เหมาะกับคนที่อยากเอามาสูบเพื่อใช้แทนบุหรี่ ผมสูบมาได้ 5 เดือนแล้ว พบว่า หายใจคล่อง ไม่มีเสมหะในตอนเช้า ไม่ไอ (ตอนสูบบุหรี่จริง ผมไอทั้งวัน) ถ้ามันทำให้ผมเลิกบุหรี่ได้ แล้วไม่ทำความเดือนร้อนให้คนอื่น ผมยอมครับ ปล. ปัญหาคือ ระดับ ผอ. ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข, ตำรวจ, สรรพสามิต ที่ผมรู้จัก ยังแอบใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันหลายคนครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-23 19:10:16 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

e-cig

ผมสูบบุหรี่ไฟฟ้ามา 3 เดือนแล้ว เลิกบุหรี่จริงตั้งแต่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ถามว่าร่างกายดีขึ้นไหม ตอบเลยดีขึ้นไม่เหนื่อยง่าย จากเมื่อก่อนวิ่งได้ไม่เกินห้านาทีเหนื่อยมาก ตอนนี้วิ่งได้ 20 นาที (ผมสูบบุหรี่จริงมา เกือบ 20 ปี) **บุหรี่ไฟฟ้า ตอนนี้มีแบบไม่มีนิโคตินแล้วนะครับไม่ต้องกลัวหัวใจวายตายแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-20 17:14:12 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ภาคภูมิ ลำใย

ผมคิดว่าที่มันบอกว่านิโคตินมากกว่า มันน่าจะเอาทั้งขวดไปเทียบกับบุหรี่ 1 มวนแน่ๆ เลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-21 02:14:14 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

คนเคยลอง

บุหรี่ไฟฟ้า 950 บาท ควันน้อย แบ็ตหมดเร็ว ชาร์จนานกว่าจะเต็ม... เลิก บุหรี่ไฟฟ้า 2500 บาท คุณภาพต่ำลมผ่านน้อย มึนหัวตึบๆ... เิลิก ล่าสุด 3500 เทสตอนทุ่มกว่าๆ มึนนิดๆ คอแห้ง มากกกกก แห้งแสบเลย คนขายบอกว่า ต้องจิบน้ำ ว่าไปนะ .. ตื่นมาตอนเช้า ฉี่กลิ่นเดียวกับที่ดูดไปเมื่อคืน มึนๆ เวียนหัวนิดๆ อยากนอน หนักหัว พอสายๆ เริ่มหายมึน อยากบุหรี่ เลยไปคว้าบุหรี่ไฟฟ้ามาดูด สรุป ดูดไป พัก อยากบุหรี่ ก็ดูดแทน ก็เข้าใจว่า น่าจะพอได้ สี่โมงเย็น รู้สึกคอแห้งผาก ไอไม่หยุด รีบกินน้ำไปเป็นกระบอก รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ อวกในห้องน้ำไปสองรอบ เหงื่อแตกพลักๆ เลยสรุปว่า ไม่เวิร์ค ตอนนี้ เน้นลดปริมาณบุหรี่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-30 19:27:55 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

kaku

กล่าวรวมๆแล้วพูดถึงภาษีที่รัฐจะได้รับเท่านั้น แล้วบุหรี่ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีแล้วรัฐจะผลิตมาทำไม? แล้วบุหรี่ไฟฟ้าแก้ปัญหาบุหรี่จริงได้มากกว่าเดิมเพราะเทคโนโลยี บุหรี่ปกติ มีสารพิษ 4000 กว่าชนิด ทาร์ นิโคติน ไซยาไนท์ คาร์บอนมอนอกไซด์ แอมโมเนีย ฯลฯ แต่บุหรี่ไฟฟ้ามีแค่นิโคติน ลองคิดดูว่าอะไรให้โทษมากกว่ากันจะมาบอกว่าเท่าเฮโรอีนคุณจะบ้าเหรอ บุหรี่ไฟฟ้ารับรองโดย iso9001

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-23 23:28:52 ]
ความคิดเห็นที่ 97 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

luffy

ชอบความคิดเห็น 59 ครับมันก็จริงอย่างที่เขาว่า รัฐจะเอาแต่ผลประโยชน์ไม่คำนึงถึงสุขภาพของประชากร นี่เหรอเรียกว่าหลักประโยชน์สาธารณะของหลัก กม.มหาชน [เติม-ไม่พูดถึงเรื่องการลดโลกร้อน [เติม-ไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพของคนรอบข้างจากการที่ได้รับควันจากบุหรี่จริง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-23 23:17:30 ]
ความคิดเห็นที่ 96 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

kik

มันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับที่ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้ามันคือทางเลือกหนึ่ง ซึ่งแพทย์ต่างประเทศเค้ารับรอง ถ้าคิดว่ามันไม่ดีก็วิจัยละสร้างสรรค์ให้มันมีคุณภาพสิครับ บุหรี่ไฟฟ้าญี่ปุ่นเค้าก็นิยมนะครับ ญ๊่ปุ่นเค้าเป็นประเทศเทคโนโลยีนะครับ เค้าไม่หลอกลวงประชาชนของเค้าซึ่งมีคุณภาพ ถ้าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ดีจริงก็ทำให้มันดีสิครับ เพื่อประกรไทยเหมือนญ๊่ปุ่นไง ถ้ามันไม่ดีเค้าจะผลิตขึ้นมาทำไมครับ? ถามหน่อย ส่วนเรื่องให้เด็กต่ำกว่า 18 ก็กำหนดไว้เหมือนที่กำหนดกับบุหรี่จริงเท่านั้น อย่ามาอ้างเลย ว่ามันงู้นงี้ จงพัฒนาครับ ที่สำคัญบุหรี่ไฟฟ้าลดโลกร้อนด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-23 22:52:09 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

MMM

คนไทย เค้าไม่โง่ กันหลอกนะครับ เฮ้อ ไม่น่าละทำไมประเทศไทยไม่เจริญ เพราะแม่งมีแต่ พวกเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ตัวเอง เห็นเอาแต่ด้านกฎหมายมาอ้าง แล้วสันนิษฐาน ไม่เห็นจะไปวิจัยแล้วมาอ้างจริงๆ เลย แสดงว่ากลัวที่จะให้ประชาชนรู้ความจริงซะมากกว่า เมื่อไหร่จะเลิกดึงประเทศ ซักที

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-24 18:55:54 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

คนไทยคนหนึ่ง

โถๆ ถุยๆๆ การเมืองไทย และนักวิชาการไทย เก่งมาจากไหนวะ ขนาดนักวิจัยระดับโลกเขายัง Unknow side effect ของ e-cig เลย เอาง่ายๆ เคยเห็นหมดใช้วิุััธี ดมควันรักษาคนไข้ไหมครับ คุณพี่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-26 21:41:14 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ข่าวเลอะเทอะ

ของผม 16 มก. ต่อขวด ... 1 ขวด ไวสุด 4 วัน หารเอาแล้วกัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-21 13:52:54 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

มาแรง

สรุปรัฐ กลัวขายบุหรี่ จริงไม่ออก ขายรายได้งั้นซิ หมากฝรั่งใช้เลิกบุหรี่ก็มีนิโคตินสูง ทำไมยังขายได้ แต่คนไทยไม่นิยม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 17:10:22 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ผู้เดิอดร้อนจากคนสูบบุรี่

เห็นด้วยกับ คห 13,61 แรงมาก แต่ตรงใจสุดๆ ,64

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 16:05:03 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ทอมแม่โจ้

คห.81 ถูกต้องนะคร๊าบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 15:35:45 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ไอ้มั่ว

คห.84 พูดถูกต้องที่สุดครับ ของผม สูบที หยดแค่ 3 หยด ก็สูบได้แล้ว ถ้าได้รับ นิโคลติน 18 mg จะต้องกินหมดขวดเลยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 07:59:33 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

คนสูบอยู่

บอกไรให้นะครับ ที่บอกมีนิโคติน 18 มก ในหนึ่งมวนนั้น ไม่เป็นความจริงครับ เพราะ 1 ขวด 10 ซีซี ยังมีแค่ 16 มก สธ ลงข่าวเกินจริงอีกแล้ว เวลาสูบครั้งนึงจะใช้แค่ 3 หยดเท่านั้น 3 หยด จะมีถึง 18 มก ได้ไงครับ หรือทุกคนมีความเห็นว่าไง อันนี้จากประสบการณ์ของผู้สูบจริง นั่นก็คือผมเองครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 07:45:10 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

บุหรี่กินสมอง

คห80 พูดอะไรคิดบ้างสิถ้าสูบแล้วคุณไม่พ่นควันออกมาชาวบ้านเขาก้อไม่เดือดร้อน ถ้ามันดีจริงพ่นออกมาทำไมกลืนลงไปด้วยเลย คนที่อยู่รอบข้างเขาได้รับอันตรายกว่าคุณหลายเท่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 06:53:18 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ตามตืบ

รายการแหกตาประชาชนอีกแล้วทั่วโลกเขาวางขายกันก็เพื่อรณนรงค์ให้คนเลิกสูปบุหรี่กันแต่รัฐบาลของประเทศสารขันเสือกห้ามว่าอันตรายสารพัดอย่างไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหน หากว่าคนเลิกสูปบุหรี่กันรัฐบาลก็จะเก็บภาษีบุหรี่ไ้ด้น้อยลงก็เท่านั้นเอง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 02:29:11 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

คนyjyjyj

คนสูบบุหรี่มันหนักหัวพ่อแกหรือ เขาเอาเงินแกไปซื้อหรอควาย มีเลวกว่าดูบุหรี่ตั้งเยอะ ไปด่าบ้างสิ เขาไปสูบบนหัวพ่อแม่แกหรอ กร๊วก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-11 01:04:04 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

oOop

คห ที่ 75 - 78 คนนี้เขารู้จริงนะ ดีครับผมว่าจะหามาให้พี่สักอัน เป็นห่วงเขาจริงๆ สูบจัดมากครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 23:28:33 ]
ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ดูอยู่นานแล้ว

สำหรับเมืองไทยไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดี ชอบก๊อปข้อมูลคนอื่นโดยไม่เช็คที่มาทำให้เขาตื่นตูมกันไปทั่วบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องแรกหรอกครับที่ให้ข้อมูลผิดๆ ถูกๆ แบบนี้ คนให้ข้อมูลคว้าทดสอบทำเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ นิโคตินแรงกว่า 15 เท่าวัดด้วยวิธีอะไรครับช่วยอะธิบายหน่อย เพราะ นิโคตินในบุหรี่กับนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าอยู่คนละสถานะเอามาตราฐานไหนมาวัดไม่ทราบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 22:45:47 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ดูอยู่นานแล้ว

ส่วนประเทศต่างๆ ก็ตามแห่อเมริกาโดยไม่ดูว่ามันเป็นการเมืองกะการแข่งขันทางธุรกิจและบริษัทบุหรี่ทั้งหลายก็ให้การสนับสนุนผู้ที่สกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเต็มที่เรียกว่าจะเอาข้อมูลอะไรเดี๋ยวจัดให้โดยลืมไปว่า บุหรี่มันมีสารพิษเยอะกว่าไม่รู้เท้าไหร่ แต่ก็มี FDA อยู่บางประเทศที่รับรองบุหรี่ไฟฟ้าเช่น นิวซีแลนด์ ให้จำหน่ายได้ในลักษณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการอดบุหรี่อย่างหนึ่ง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 22:44:30 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ดูอยู่นานแล้ว

มีข่าวแว่วๆ มาว่ามีการรับเงิดอัดฉีดจากบริษัทผลิตบุหรี่รายใหญ่ของต่างประเทศให้สกัดกั้นการขายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะรื่องหลักๆ เลยคือตอนเปิดตัวในอเมริกายอดจำหน่ายบุหรี่ทัวประเทศลดลงในอัตราที่ไม่น่าไว้วางใจจนต้องมีการลอบบี้ FDA(อย.ของอเมริกา)ให้ออกมาตรการสกัดกั้น ทางรัฐบาลเองก็เห็ว่าเป็นสินค้านำเข้าจากจีนที่ไม่ชอบขี้หน้าอยู่แล้วก็เลยรับลูกไปผลก็เลยออกมาว่าห้ามโดยอ้างว่าไม่มีกม.ที่จะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่ยาสูบ ไม่ให้เด็กๆไปซื้อมาดูดเล่นได้เลย สรุปง่ายๆ ไม่ให้ขายโดยอ้างว่าห่วงเด็ก ส่วนในระดับระหว่าประเทศตอนนี้เรื่องยังค้างอยู่ที่ WHO อยู่เพราะบริษัทบุหรี่ยังเจาะเข้าไปไม่ถึง มีต่อ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 22:42:12 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ฑํฏโฌ็ฏโฌฏ

หัวหน้าเคยซื้อมาฝากจากจีนดูดจนพังไปล่ะไม่ถึงเดือนเลยของกระหล่งป๋งจัง ดีนะไม่หัวใจวาย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 21:55:58 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

+_+'

เม่งสินค้าไร้สาระ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 21:52:37 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

เลิกซะนะ ยามันไม่ดี

คห.ที่60-61 นักเลงคีย์บอร์ด สงสัยจะเสพยามากไป คลั่งเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 21:21:44 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

รยส.

ความคิดเห็นที่ 59 คุณรู้ได้ไงว่าโรงงานยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปี จนกระทั้งมีกานขยายโรงงาน เท่าที่รู้มีแต่ไม่ได้สร้างใหม่หรือขยายอย่างจริง โดนดูดงบประมาณไปจากอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนกี่ทีก็ดูดไปทุกทีไม่ว่าใคร แล้วรู้ไหมว่าภาษีบุหรี่เต็มอัตราที่กฏหมายกำหนดไปก่อนเหล้าเบียร์เสียอีก และภาษีบุหรี่ก็สร้างสิ่งดีๆให้พวกที่ไม่สูบอีกมากมาย ไม่ว่าจะมอบที่ดินให้สร้างสวนสาธารณะที่ดินกลางกรุงคุณคิดว่าราคาเท่าไรให้คนที่ไม่สูบและที่สูบและคนที่คิดจะเลิกสูบ ไปวิ่งออกกำลังกาย รายได้กระจ่ายไปยังเกษตรกร ทั่วประเทศในพื้นที่ที่ปลูกต้นยาสูบ ( บุหรี่ไม่ใช้เรื่องร้ายแรงนะครับ ศีล5ข้อยังไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่ ) ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ข่าวว่าห้ามเมาบุหรี่แล้วคับรถ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 21:05:43 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

หหหห

เรียน คห. 66 เชื่อเถอะ ขนาดคนไทยในซาอุ กฎหมายห้ามดื่มสุรา คนไทยยังแอบต้มเหล้ากิน นับประสาอะไรกับ รบ. สั่งเลิกโรงยาสูบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 20:43:36 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

hiadf

อ่านดีๆ..คืไม่ได้เสียภาษีตังหาก...เลยต้องบอกว่าไม่ดี...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 20:21:21 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

BBBBB

ผมก็เลิกดูดบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้าน่ะ ตอนนี้ไม่ดูดเลยทั้ง บุหรี่จริงและบุหรี่ไฟฟ้า เอ่อกลัวไม่มีตังเข้ากระทรวงยาสูบรึครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 20:20:52 ]
ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

อย่าดูดมัน

เด๋วมันช็อตปาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 20:17:14 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

โง่กานจัง

อยากจะให้คนไทยลดการสูบบุหรี่ มีวิธีง่ายๆนะ แค่รัฐบาล สั่งปิดโรงงานยาสูบ ห้ามผลิต ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า-ส่งออก บุหรี่ทุกชนิด ง่ายๆแค่นี้ ทำไม่เป็น เหรอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 20:05:22 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

คนไทย

ปัญญาอ่อน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 19:59:20 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ถูกมั้ย

ออกกฎทำไม จริงๆ ให้สูบไปเหอะไม่เหม็น คนสูบหัวใจวาย ก็เรื่องของเขา เป็นห่วงเขาทำไมละเนี่ย ดีต่อสุขภาพคนรอบข้างด้วย เขาตายไปคนนึง ก็ไม่มีใครรุ้สึกอะไรกับเขาหรอก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 19:52:02 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

eeeerr

มันมีด้วยเหรอบุหรีแบบเนี้ยะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 18:38:58 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

noel

คห. 61 ------------------------- แรง!! +1

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 18:19:04 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ดักดาน

สูบไปเถอะ จะได้ตายๆ ไป โลกจะได้สูงขึ้น แม่ง สิ่งดีงามไม่ทำ ดันทำตัวน่ารังเกียจ ยังไม่พอหามะเร็งใส่ตัวอีก ....ไม่ได้หนักหัวผมหรอก สูบไป อย่าบ่น สูบมากๆ นะ บุพการีจะได้ปลื้ม ภาคภูมิใจ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 18:11:56 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

เด็กหอวัง

เค้าเรียกว่านักเลงศีย์บอร์ไม่ใช่หรอ ไม่เก่งหน้าจอหลอก เก่งนอกจอครับ ถ้าอยากเจอก็คืนวันศุกร์ แจ้งวัฒนะ ไม่แน่ก็สาย2 ปิดกล่องไม่รู้ด้วยเนอะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 18:09:54 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

ก๊อบมาจ้า

- ไม่พูดถึงสารก่อมะเร็งในบุหรี่กว่า 4000 ชนิด พูดแต่นิโคตินมันเยอะ อยู่อย่างเดียว - ไม่พูดถึงความสุขในครอบครัวที่ไม่มีกลิ่นบุหรี่ในบ้าน - ไม่พูดถึงสุขภาพที่ดีขึ้นของคนที่เลิกบุหรี่ - ไม่พูดถึงรายได้ที่รัฐอาจจะสูญเสีย เพราะบุหรี่ไฟฟ้า - ไม่พูดถึง สสส. ที่ล้มเหลวในการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ แต่เยาวชนกลับสูบบุหรี่เร็วขึ้น - ไม่พูดถึง โรงงานยาสูบที่มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งจำเป็นต้องขยายโรงงานเพิ่มขึ้น - ไม่พูดถึง สิ่งที่จะมาทดแทน หรือ ช่วยบำบัดอาการติดบุหรี่ไม่แทบจะไม่ไ้ด้ผล ไม่ว่าจะเป็น หมากผรั่ง แถบนิโคติน - ไม่พูดถึง รายจ่ายที่รัฐต้องเสียไปเพื่อดูแลคนป่วยจากการสูบบุหรี่ ปีละเท่าไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 17:57:20 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

HW37

คุณเด็ก หอวัง ครับ ลูกหอวังจริง อย่ามาเก่งในจอ ครับ ช่วยทำตัวให้สมกับเป็นลุกพระเกี้ยว ด้วยนะครับ HW37

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 17:56:31 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

นปช.

รัฐบาลใจตุ๊ด..

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 17:32:20 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

สมชาย

บุหรี่ไฟฟ้ามีแต่นิโคติน บุหรี่จริงมีสารพิษ300กว่าชนิด บวก กับภาษีที่โคตรแพง แล้วบอกว่าแรงพอพอกับเฮโรอีน ฟาย เฮโรอีนติดก็ต้องเสี้ยนยา ลงแดง บุหรี่ไฟฟ้าไม่สูบก็ไม่ตายไม่ลงแดง พูดไปด้ายเท่าเฮโรอีน ลองคิดดูถ้าคนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า รัฐจะขาดทุนเท่าไหร่ คิดดู ตรงนี่แหล่ะ รัฐกลัวขาดรายได้จากบุหรี่จริงงัย ส่วนตัวเรานะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาจะปีแล้วมั้ง ไม่เห็นเป็นอ่ะไร ร่างกายก็ดีขึ้น ปากไม่เหม็น พูดแล้วหมั่นไส้พูดมั่วมั่ว สธ. ... ออกไปชุมนุมกับเสื้อแดงดีกว่า ไล่รัฐบาลออกไป จะได้ สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อ 555

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 17:27:43 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว สธ.สั่งห้ามนำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ชี้อันตรายสูง

เดามาแต่ไกล

คห. ที่49 ครับ ทำไม่ได้ครับ ผู้คนทั่วโลกต่างก็สูบกัน เกือบทุกประเทศไม่ได้ห้าม เข้าใจว่ามันไม่ดี...ข้อเสียมากมาย อย่าถามไกลครับ ไปถามคนใกล้ตัว ว่าทำไมถึงสูบ และทำไมสูบบุหรี่ได้ แต่กัญชาไม่ได้ หรือสูบเฮไม่ได้ ปล. คห ที่ 48 โง่ สมเป็นเด็ก 15 จริงๆครับ มีมีหลายแบบครับ แต่ที่เขาพูดคือที่นำเข้าโดยไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบ เขาออกมาเตือนเพราะของแบบนี้มันสั่งได้เองทั้งนั้น ขาสูบเขารู้ดี น้องสั่งบุหรี่นอกให้เป็นก่อนนะครับ ไม่ต้องสูบก็ได้ เผื่อจะโตขึ้นบ้าง อย่าเอาโลกแคบๆโง่มาแถเลยครับ อายเขา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-10 17:12:27 ]