โรคหลอดเลือดสมอง

    โรคหลอดเลือดสมอง    โพสต์เมื่อ : 11 ม.ค. 2553 เวลา : 17:42:16 โพสต์โดย : -
    รายละเอียด : โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ทางระบบประสาท ผู้ป่วยมักมีอาการทันทีทันใด แต่จะใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน ผู้ที่เป็นโรคนี้จะต้องการ การดูแลอย่างต่อเน