การปลูกผักไร้พิษ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    การปลูกผักไร้พิษ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2553 เวลา : 14:38:11 โพสต์โดย : -
    รายละเอียด : ปลูกผักไร้สารพิษ สาระน่ารู้เรื่องการปลูกผักไร้พิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปลูกผัก ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและ สารพิษในการกำจัด โรคและแมลงโดยใช้มุ้งน้อยจากป่าใหญ่ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและดินผสมสูตร ใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีและ ยืดชีวิตให้ยืนยาว วิธีปลูกมีตามขั