การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา

    การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา    โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2558 เวลา : 14:07:23 โพสต์โดย : pearauy
    รายละเอียด : ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันว่า การนวดตาสามารถบรรเทา หรือรักษา โรคต้อหิน โรคจอตาเสื่อม หรืออาการผิดปกติทางสายตา นอกจากนี้การนวดตาอาจทำให้เกิดผลเสียขึ้นไ­ด้เช่น การนวดตาโดยการกดแรงไปที่ดวงตาโดยตรง จะเป็นการเพิ่มแรงดันในดวงตา ลูกตาที่มีลักษณะกลมจะผิดรูป และอาจส่งผลให้จอประสาทตาลอก เลนส์ตาเคลื่อน เลือดออกในวุ้นตา และความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้เป็นต้อหินไ­ด้ (ที่มา : www.youtube.com โพสต์โดย : ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย The Royal College of Ophthalmologists of Thailand)