อาหารเป็นยาและโรคเบาหวาน

    อาหารเป็นยาและโรคเบาหวาน    โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2558 เวลา : 11:28:15 โพสต์โดย : pearauy
    รายละเอียด : คุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม พูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเ­บาหวานและความรู้หลากหลายที่เราไม่เคยรู้เ­กี่ยวกับโรคเบาหวานที่ปัจจุบันเป็นปัญหาสุ­ขภาพอันดับต้น ๆ ของคนไทย โดยที่คุณรุจน์ มีการยกตัวอย่างง่าย ๆ ที่เห็นภาพแล้วเข้าใจได้อย่างชัดเจน (ที่มา : www.youtube.com โพสต์โดย : dhammapiwat ASTV)