การตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง แบบนิ้วสัมผัส

    การตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง แบบนิ้วสัมผัส    โพสต์เมื่อ : 2 พ.ย. 2552 เวลา : 15:07:42 โพสต์โดย : -
    รายละเอียด : มะเร็งเต้านม การตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง แบบนิ้วสัมผัส มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก