ประกาศ สธ.ให้ผู้ผลิตบุหรี่พิมพ์10ภาพเตือนภัยบนซองมีผล 29 มี.ค.นี้ประกาศ สธ.ให้ผู้ผลิตบุหรี่พิมพ์10ภาพเตือนภัยบนซองมีผล 29 มี.ค.นี้ (สำนักข่าวไทย)

           รมช.สาธารณสุขเผยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องให้ผู้ผลิตนำเข้าบุหรี่ พิมพ์ 10 ภาพคำเตือนภัยบุหรี่ ให้ผู้สูบเห็นอันตรายของบุหรี่ทุกครั้งก่อนจะสูบ พร้อมเบอร์สายด่วน 1600 เลิกสูบบุหรี่ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 มี.ค.นี้ ชี้ไทยเป็นประเทศที่ 4 ที่ใช้สื่อภาพเตือนตรงถึงกลุ่มผู้สูบ 

           นางพรรณสิริ กุลนารถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนไทย ลด ละสูบบุหรี่ทุกชนิด เพื่อลดการเจ็บป่วยจากการสูดสารอันตรายที่อยู่ในบุหรี่ที่มีมากถึง 4,000 ชนิด เป็นสาเหตุทำให้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด รวมทั้งโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรัง ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากอาการหอบ ล่าสุดนี้มีคนไทยป่วยจากโรคนี้ประมาณ 200,000 คน ในปี 2553 นี้ จะมีกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้อีก 1 ฉบับ คือประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือน ถึงพิษภัยของบุหรี่ซิการ์ พ.ศ. 2552

           นางพรรณสิริ กล่าวว่าประกาศดังกล่าวมีสาระว่าด้วยการบังคับให้บริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ทุกชนิดที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทย ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนภัยจำนวน 10 ภาพ พิมพ์ด้วย 4 สี มีพื้นที่ขนาดร้อยละ 55 บนซองบุหรี่ด้านหน้าและด้านหลังทุกซอง พร้อมเบอร์โทรสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อให้ประชาชนที่สูบบุหรี่หรือผู้ที่กำลังจะริลองสูบบุหรี่ ได้เห็นพิษภัยอันตรายของสารพิษในบุหรี่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งประกาศฯดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 และมีผลใช้บังคับหลังลงในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน คือตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป ส่วนผลิตภัณฑ์ยาสูบรุ่นเก่าที่ยังตกค้างในท้องตลาด อนุโลมให้จำหน่ายต่อไปอีก 90 วัน จากนั้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 

          นางพรรณสิริ กล่าวอีกว่าวิธีการพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่นี้ ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ข้อมูลแก่ผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ตรงกลุ่มที่สุดและประหยัดที่สุด เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกว่า วิธีนี้เป็นการให้ข้อมูลที่มีความสม่ำเสมอ ผู้สูบบุหรี่จะได้ข้อมูลทุกครั้งที่หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะสูบต่อหรือเลิกสูบ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่ 4 ที่ใช้การรณรงค์วิธีนี้ มาตรการของไทยนี้ เป็นที่สนใจของ 5 ประเทศ ได้แก่มาเลเซีย บรูไน ลาว คาซัคสถาน และสิงคโปร์ ได้ขอต้นแบบภาพคำเตือนนี้ นำไปใช้ในประเทศด้วย นอกจากนี้การบังคับพิมพ์ภาพคำเตือนนี้ ยังมีผลในการควบคุมบุหรี่เถื่อนหรือบุหรี่หนีภาษีอีกด้วย 

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพคำเตือน 10 ภาพ ประกอบด้วย 

       1.สูบแล้วหัวใจวายตาย 

       2. สูบแล้วถุงลมพองตาย 

       3. สูบแล้วเป็นมะเร็งปอดตาย

       4. ควันบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง 10 ชนิด

       5. สูบแล้วเป็นมะเร็งกล่องเสียง 

       6. สูบแล้วเส้นเลือดสมองตีบตาย
 
       7. สูบแล้วเป็นมะเร็งช่องปาก

       8. ควันบุหรี่ฆ่าคนใกล้ชิด 

       9. สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่ 

       10.สูบแล้วเท้าเน่า

          ภาพประกอบคำเตือนนี้ จะเป็นการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาพและคำเตือนที่ชัดเจนจะทำให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มากขึ้น โดยขนาดของภาพที่พิมพ์จะใหญ่เห็นชัดกว่าเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 คือมีขนาดกว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 4.75 เซนติเมตร พื้นที่พิมพ์ใหญ่ขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 55 ภาพคำเตือนเหล่านี้อาจต้องปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี เพื่อป้องกันความซ้ำซาก


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ประกาศ สธ.ให้ผู้ผลิตบุหรี่พิมพ์10ภาพเตือนภัยบนซองมีผล 29 มี.ค.นี้ โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2553 เวลา 08:03:11 328 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกาศ สธ.ให้ผู้ผลิตบุหรี่พิมพ์10ภาพเตือนภัยบนซองมีผล 29 มี.ค.นี้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !