กาชาดรับบริจาคด่วนโลหิต โออาร์เอชลบ
กาชาดรับบริจาคด่วนโลหิต โออาร์เอชลบ (ไทยโพสต์)

           ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย แจ้งขอรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษกรุ๊ป O rh- (โออาร์เอชลบ) ให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน

           ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วนดังกล่าว มีอาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง คลอดบุตร อุบัติเหตุ และผู้ป่วยเด็กโรคเลือดอยู่ในภาวะซีดมาก เนื่องจากเป็นหมู่โลหิตหายาก ในคนไทยมีผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) หรืออาร์เอชลบ จำนวนน้อยมาก ใน 1,000 คน พบเพียง 3 คน หรือร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นโลหิตอาร์เอชบวก (Rh-positive) ร้อยละ 99.7 

           ขณะที่จากสถิติการขอใช้โลหิตหมู่พิเศษของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยเดือนละ 400 ยูนิต แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยได้ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยในทะเบียนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษของศูนย์บริการโลหิตฯ มีจำนวนประมาณ 6,000 คน แต่มีผู้มาบริจาคโลหิตเป็นประจำเฉลี่ยปีละ 1,500 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อมีผู้ป่วยต้องการโลหิตหมู่พิเศษในการรักษาอย่างเร่งด่วน จึงมักประสบปัญหาการจัดโลหิตไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการ

           ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 07.30-19.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-15.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2256-4300, 0-2252-1637 และ โทร.0-2263-9600 ต่อ 1101, 1770


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กาชาดรับบริจาคด่วนโลหิต โออาร์เอชลบ โพสต์เมื่อ 1 กันยายน 2553 เวลา 08:18:49 208 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP