สธ. ห้ามใช้คำ Light เพิ่มข้อความเตือนในซองบุหรี่บุหรี่


กระชับพื้นที่ บุหรี่ ห้ามใช้คำ Light เพิ่มข้อความเตือน (ไอเอ็นเอ็น)


           กระชับพื้นที่บุหรี่ สธ.ออกกฎกระทรวง เพิ่มคำเตือนบนซองห้ามใช้คำ Mild, Mint, Ice, Cool, Light ที่อาจทำให้ผู้สูบเข้าใจผิดคิดว่าไม่อันตราย
          
            นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติให้ออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำ หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือจูงใจ ผู้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เพื่อกำหนดให้ในส่วนของบุหรี่ที่นำ เข้ามาขายภายในประเทศหรือที่ผลิตในประเทศจะต้องไม่ใช้คำว่า Mild, Mint, Ice, Cool, Light เป็นต้น รวมทั้งคำอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด
    
            นอกจากนี้ ร่างประกาศกระทรวงที่จะออกมาบังคับใช้ยังห้ามบุหรี่มีส่วนผสมของสารปรุงรสต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้บริษัทผู้ผลิตพยายามผลิตบุหรี่ที่มีส่วนผสมต่าง ๆ ที่นอกจากนิโคติน เช่น รสมินต์ (Mint) หรือบางทีมีการผสมสารชูกำลังลงไปด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
    
            นายจุรินทร์กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติให้ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงข้อความเกี่ยวกับชื่อสารพิษ และสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตบุหรี่จะต้องมีการนำข้อความคำเตือน 10 แบบระบุลงบนซองบุหรี่ โดยจะกำหนดให้ต้องมีการระบุข้อความทั้ง 10 แบบลงบนซองบุหรี่ แบ่งเป็นแบบละ 5,000 ซอง เวียนไปจนครบ 10 แบบ จะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากที่มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน
    
            นายนพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เหตุที่ต้องมีการปรับแก้ประกาศกระทรวงเพื่อห้ามใช้คำดังกล่าวบนซองบุหรี่นั้น เนื่องจากพบว่า ผลิตบุหรี่ในลักษณะดังกล่าวมาจำนวนมาก ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ ในส่วนข้อความคำเตือน 10 แบบ ที่จะกำหนดให้ต้องติดอยู่บนซองบุหรี่นั้น จะระบุถึงสารพิษต่าง ๆ ในบุหรี่ที่จะก่อให้เกิดมะเร็ง อาทิ "ควันบุหรี่มีไฮโดรเจนไซยาไนต์" "สารพิษในควันบุหรี่เป็นคาร์บอนมอนออกไซค์" "ควันบุหรี่มีสารพิษจำนวน มากกว่า 250 ชนิด" เป็นต้น ทั้งนี้ การออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยหากผู้ใดที่ฝ่าฝืนจะต้องมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สธ. ห้ามใช้คำ Light เพิ่มข้อความเตือนในซองบุหรี่ โพสต์เมื่อ 1 มีนาคม 2554 เวลา 07:38:08 123 อ่าน
TOP