พบหญิงอายุต่ำ 20 ปี คลอดลูกกว่า 1.5 แสนคนต่อปี!!

ตั้งครรภ์

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           จากกรณีข่าวการสัมมนาเกี่ยวกับมิติทางเพศของการทำแท้ง ที่มีการหารือถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งโอกาสความเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้นได้ยาก ขณะที่ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นที่นับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น อย่างสถิติในปี 2552 มีวัยรุ่นหญิงอายุ 15 ปี ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงถึง 10,000 รายต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้ประสานงานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพหญิง กล่าวว่า คงจะเป็นเรื่องยากที่จะผลักดันให้การทำแท้งในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการหารือถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง ให้เข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังไม่สามารถาหาข้อสรุปได้ เพราะยังมีข้อติดขัดในหลายเรื่อง อาทิ จารีตวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาของคนในสังคม รวมทั้งความเชื่อเรื่องบุญ บาป ของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนในการรักษาและให้บริการการทำแท้ง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้าที่รับทำแท้ง

           ส่วนการทำแท้งในประเทศไทยที่กฎหมายให้การรองรับนั้นมีอยู่ 3 กรณี คือ 1.ผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วตั้งครรภ์ 2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำ เนื่องจากสุขภาพของผู้หญิงนั้นหากปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไปแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของหญิง และ 3.เด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีแล้วตั้งครรภ์

           อย่างไรก็ตาม น.ส.ณัฐยา กล่าวอีกว่า จากงานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของผู้หญิงไทยพบว่า ร้อยละ 45 ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมตัดสินใจที่อยากจะทำแท้งและในจำนวนนี้ เมื่อไม่สามารถทำแท้งได้ตามกฎหมายก็ต้องแอบไปทำแท้งผิดแบบผิดกฎหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้หญิงทั้งเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือด มดลูกทะลุ ผู้หญิงหลายคนโชคร้ายก็ถึงขั้นเสียชีวิต

           นอกจากนี้ จากตัวเลขผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มาคลอดลูก โดยกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมไว้เมื่อปี 2553 มีจำนวนถึง 150,000 คน ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพราะผู้หญิงที่คลอดลูกอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนและหลายคนเมื่อตั้งครรภ์ก็ต้องเสียสิทธิทางการเรียนไปโดยปริยาย แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สามารถไปเรียนหนังสือได้ แต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์กล้าไปเรียนหนังสือ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พบหญิงอายุต่ำ 20 ปี คลอดลูกกว่า 1.5 แสนคนต่อปี!! โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2554 เวลา 10:07:36 231 อ่าน
TOP