โรคและการป้องกัน

  เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์


  สุขภาพ  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

  ขอขอบคุณภาพประกอบจาก pibul.ac.th

            ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบภายในร่างกายของเรามีมากมาย ซึ่งล้วนทำงานเกี่ยวข้องกันทั้งนั้น รวมทั้งระบบ "ต่อมไร้ท่อ" ที่มีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน

            อย่างเช่นเรื่องราวของ "ต่อมพาราไทรอยด์" ที่เราจะนำเสนอในวันนี้ หลายคนเคยได้ยินแต่ชื่อ แต่ไม่รู้จักหน้าที่และความสำคัญของ "ต่อมพาราไทรอยด์" วันนี้เรามีเรื่องนี้มาบอกกัน

  รู้จัก ต่อมพาราไทรอยด์

            ต่อมพาราไทรอยด์ หรือ Parathyroid Glands เป็นต่อมไร้ท่อประเภทที่จำเป็นต่อชีวิต (Essentail endocrine gland) ขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียว ฝังอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ด้านละ 2 ต่อม รวมเป็น 4 ต่อม ทำหน้าที่ผลิต และหลั่งฮอร์โมน "พาราทอร์โมน" (Parathormone) ซึ่งเป็นสารพอลิเพปไทด์ ประกอบด้วยกรดอะมิโน 84 โมเลกุล ทำหน้าที่ร่วมกับแคลซิโทนิน และวิตามินดี


  ต่อมพาราไทรอยด์

  ต่อมพาราไทรอยด์


  หน้าที่ของต่อมพาราไทรอยด์

            แน่นอนว่า ต่อมพาราไทรอยด์ มีหน้าที่ผลิตพาราทอร์โมน (PTH) หรือ พาราไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งช่วยรักษาสมดุลของแคลเซียม และฟอสฟอรัส ในเลือด และเนื้อเยื่อให้ปกติ โดยทำงานร่วมกับวิตามินซี วิตามินดี และแคลซิโทนินซึ่งผลิตจากต่อมไทรอยด์ โดยหน้าที่สำคัญประกอบไปด้วย

            กระตุ้นการสร้างเซลล์ osteoclasts ที่ทำหน้าที่สลายกระดูก โดยวิตามินดีจะรวมกับพาราทอร์โมน ช่วยสลายแคลเซียมออกจากกระดูก เพื่อรักษาระดับปกติของแคลเซียมในเลือด

            เพิ่มการดูดแคลเซียมกลับจากท่อหน่วยไตเข้าสู่เลือด ทำให้การขับถ่ายแคลเซียมไปกับปัสสาวะลดลง และมีระดับแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้น

            กระตุ้นให้มีการสังเคราะห์วิตามินดีเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้มีการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กเพิ่มขึ้น

            กระตุ้นการขับฟอสเฟตออกไปกับปัสสาวะ


  ต่อมพาราไทรอยด์

  การทำงานของ ต่อมพาราไทรอยด์  การรักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด

            การทำงานของต่อมไทรอยด์ และพาราไทรอยด์จะทำงานร่วมกัน เพื่อควบคุมสมดุลของปริมาณแคลเซียมในเลือด โดย

            ถ้าแคลเซียมในเลือดสูง จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนแคลซิโทนิน เพื่อลดระดับแคลเซียม

            ถ้าแคลเซียมในเลือดต่ำ จะกระตุ้นให้ต่อมพาราไทรอยด์หลั่งพาราทอร์โมน เพื่อเพิ่มระดับแคลเซียม

  โรคที่เกิดจากต่อมพาราไทรอยด์ผิดปกติ

            ความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์ มีทั้งที่ทำงานมากและทำงานน้อยผิดปกติ ซึ่งที่พบบ่อยคือพาราไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ รวมทั้งอาการต่อมพาราไทรอยด์โตด้วย

  1.ไฮเปอร์พาราไทรอยด์ (Hyperparathyroidism)

            เป็นภาวะที่ต่อมพาราไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนสูงผิดปกติ โดยไปกระตุ้นให้มีการละลายแคลเซียมและฟอสเฟตออกจากกระดูกและฟัน แล้วเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่าปกติ ทำให้แคลเซียมสูง (Hypercalcimia) แต่ฟอสเฟตต่ำ (Hypophosphatemia) ดังนั้นจึงมีแคลเซียมปนออกมาในปัสสาวะ การที่แคลเซียมที่ถูกดึงออกมาจากกระดูกและฟัน จะทำให้กระดูกเปราะบาง ฟันผุุ ฟันหักได้ง่าย อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เปลี้ย ประสาทตอบสนองได้น้อย และอาจเกิดการสะสมแคลเซียมที่ไตมากเกินไป จนทำให้เป็นนิ่วในไตได้

            นอกจากนี้ภาวะที่ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ อาจเกิดได้จากเนื้องอกที่ต่อมพาราไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์โตขึ้นเอง อย่างไรก็ตาม เนื้องอกนี้มักเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ มีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากกรรมพันธุ์ ซึ่งกรณีนี้มักมีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง เนื้องอกที่ตับอ่อน หรือแม้แต่มะเร็งไทรอยด์ แต่เนื้องอกนี้มักไม่ใช่เนื้อร้าย และมีคนน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

  2.ไฮโปพาราไทรอยด์ (Hypoparathyroidism)

            เป็นภาวะที่มีการหลั่งพาราทอร์โมนออกมาน้อยกว่าปกติ มักเกิดจากการตัดต่อมไทรอยด์ และตัดต่อมพาราไทรอยด์ออกด้วย ส่งผลให้การดูดแคลเซียมกลับที่ท่อหน่วยไตลดน้อยลง แคลเซียมสูญเสียออกไปกับน้ำปัสสาวะ ทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดลดลง ฟอสเฟตสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อมีบาดแผลจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด ระบบประสาทและกล้ามเนื้อไวต่อสิ่งเร้า มีอาการชาตามมือตามเท้า เป็นตะคริว ชักกระตุก กล้ามเนื้อเกร็งที่เรียกว่า Tetany หรืออาจถึงขั้นปอดทำงานไม่ได้ จนเสียชีวิตได้

            เราสามารถทดสอบได้ว่า เราขาดแคลเซียมหรือไม่ โดยใช้เครื่องวัดความดันรัดแขน จนเกิดความดัน เพื่อบีบเส้นเลือดให้ตีบ เมื่อกล้ามเนื้อขาดแคลเซียมไปเสี้ยงจะเกิดอาการเกร็ง มือกระตุกงอ (carpal spasm) ภายใน 3 นาที เรียกอาการนี้ว่า อาการของทรูโซ (Trousseau's sign)

            ทั้งนี้ สามารถแก้ความผิดปกตินี้ได้ด้วยการลดอาหารที่มีฟอสเฟตสูง ๆ และเสริมแคลเซียม หรือวิตามินดีเข้าสู่ร่างกาย หรือฉีด "พาราทอร์โมน" และให้วิตามินดีควบคู่กันไปด้วย เพราะวิตามินดี จะช่วยเรื่องการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กให้ดีขึ้น ทำให้พาราทอร์โมนทำงานได้ดีขึ้น


  3.ต่อมพาราไทรอยด์โต

            เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ไม่ได้รับการฟอกไตอย่างเพียงพอ ทำให้ร่างกายขาดวิตามินดี และมีสารฟอสฟอรัสคั่งอยู่มาก ต่อมพาราไทรอยด์จึงต้องทำงานหนักและโตขึ้นในที่สุด โดยมีโอกาสเป็นเนื้องอกในต่อมเดี่ยว 85 เปอร์เซ็นต์ และมีโอกาสเป็นทั้ง 4 ต่อม 15 เปอร์เซ็นต์

            อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์นี้ จะไม่ได้แสดงอาการออกมาให้เห็นในช่วงแรก แต่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพ คือตรวจพบว่ามีระดับแคลเซียมในเลือดสูงผิดปกติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ระดับแคลเซียมที่สูงผิดปกติ อาจไม่ได้หมายถึงโรคจากต่อมพาราไทรอยด์ก็เป็นได้ เพราะยังมีอีกหลายโรค เช่น โรคกระดูกพรุน ภาวะหมดประจำเดือน ซึ่งส่งผลต่อระดับแคลเซียมให้กระแสเลือดได้เช่นกัน

            ดังนั้นเราต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับต่อมพาราไทรอยด์ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่ควรเฝ้าระวังโรคต่อมพาราไทรอยด์มากเป็นพิเศษ เพราะต่อมพาราไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่สำคัญต่อร่างกาย หากเกิดความผิดปกติกับต่อมพาราไทรอยด์แล้ว มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้มากทีเดียว    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย


  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะแอพแรกที่คุณเลือก

บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

คำซอน

ผ่าตัดไทรอยด์ พาราไทรอยด์ก็โดนตัดไปด้วย เมื่อปี 2526 ลำบากกับอารจีบเกร็งกร้ามเนื้อต้องกินแคลเซียม+วิทดีมาตลอด ผ่าตัดแล้ว นน.ลดลงตลอดจนขณะนี้เหลือ 32 ก.ก. จากนน. 45 ก.ก รวมเวลา 31 ปี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-27 21:06:31 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

aut

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-14 15:25:54 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

Tnanapore

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-26 17:18:35 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

555

ขอบคุณมากคับที่ไห้เนื่อหานี้ถ้าไม่เนื่อหานี้ผมจะไม่มีงานส่งครู

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-20 22:22:11 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

นิรนาม

ขอบขุนเน้อที่เอาขอมูลมาให้ข่อยดู ข่อยเป็นโรคนี้อยู่ ขอบคุณหลายๆเด้อ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-02 11:30:03 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

rrf

แม่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-15 17:55:13 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

รัน

เราก็เป็นก้อนไทรอยด์โต คะ แต่ผ่าตัดออกแล้ว ร่างกายปกติดีคะ ..เมื่อร่างกายปกติรีบปรึกษาคุณหมอนะคะ .. ทุกอย่างแก้ไขได้คะ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-15 15:15:49 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

ต้น

สุดยอด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-20 19:07:14 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

อิอิ ^_^

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-21 20:55:21 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

ไวตามิ้ลค์

ต่อมไทรอยด์เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเลยนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-26 18:13:28 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

meen

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-22 09:59:49 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

sdrth

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-07 18:49:16 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

เราเอง

ปีที่แล้วพบว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ จึงตัดสิ้นใจผ่าตัดออก หลังผ่าตัด 1 วัน มีอาการชา รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งไปทั่วตัว หมอบอกว่าต่อมพาราไทรอย์ดถูกกระทบกระเทือนระหว่างผ่าตัด เลยขาดแคลเซียม ระหว่างรอพบหมอที่เชียวชาญ มีอาการเกร็ง หายใจไม่ออก รู้เลยว่าคนใกล้ตายเป็นยังไง ดีที่หมอช่วยไว้ได้ทัน อยากเตือนคนที่มีอาการชาหลังผ่าตัดไทรอย์ด ให้บอกหมอทันที ตอนนี้ถุกอย่างดีไม่มีอะไรค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-04 14:52:38 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

111

เราก็ป่วยเป็นไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษมีวิธีร้กษาอย่างไรบ้างค่ะ เพราะว่าตอนนี้คอเริ่มโตขึ้นมา ใครมีวิธีช่วยบอกด้วยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-03 15:52:37 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์

อ่อนแอ

ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษเหมือนกันค่ะ ตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-02 12:35:22 ]