โรคและการป้องกัน

  กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ


   

  กาฬโรคปอด


  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            หลังจากมีข่าวว่า พบผู้เสียชีวิตด้วย โรคกาฬโรคปอด หรือ กาฬโรคปอด ที่เมืองซิเข่อตัน มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน จนทางการท้องถิ่นต้องประกาศปิดเมืองซิเข่อตัน เพื่อฆ่าเชื้อ กาฬโรคปอด และป้องกัน กาฬโรคปอด ระบาด พร้อมกักบริเวณประชาชนไว้กว่า 1 หมื่นคน เพื่อดูอาการเนื่องจาก กาฬโรคปอด เป็นโรคที่อันตรายอย่างมาก เพราะเป็น 1 ใน 5 โรคติดต่อร้ายแรง (อหิวาห์ ไข้ทรพิษ กาฬโรค ไข้เหลือง และซาร์ส)

            นอกจากนี้ ทางองค์การอนามัยโลก ยังได้ออกมาเตือนว่า กาฬโรคปอด ที่พบในจีนเป็นเชื้อชนิดเดียวกับ "กาฬโรคชนิดต่อมน้ำเหลืองอักเสบ" ที่เคยคร่าชีวิตชาวยุโรปมาแล้วกว่า 25 ล้านคน งานนี้จึงทำให้หลายคนอยากรู้จัก กาฬโรคปอด ว่าคือโรคอะไร มีอาการอย่างไร วันนี้กระปุกจึงเรื่องราวของ กาฬโรคปอด มาฝากกันค่ะ

            กาฬโรค มีลักษณะอาการแบ่งได้ใหญ่ 3 ลักษณะ คือ กาฬโรคของต่อมน้ำเหลือง (Bubonic Plague), กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ  (Septicemic Plague) และ กาฬโรคปอด (Pneumonic Plague) ซึ่ง กาฬโรคปอด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบซิลไล Yersinia pestis อาจเป็นอาการแทรกซ้อนของกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง หรืออาจจะเป็นการติดเชื้อครั้งแรก

  อาการของ กาฬโรคปอด

            ผู้ป่วย กาฬโรคปอด จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดเมื่อยตัว หอบ เหนื่อยง่าย จากนั้นประมาณ 20-24 ชั่วโมง จะมีอาการทางปอดเริ่มขึ้น คือ ไอถี่ขึ้น เสมหะที่ตอนแรกจะมีลักษณะเหนียวใส จากนั้นจะกลายเป็นสีสนิม หรือแดงสด หากไม่รักษาจะเสียชีวิตภายใน 24-48 ชั่วโมง มักไม่มีปื้นแผลในปอด

  การติดต่อของ กาฬโรคปอด

            กาฬโรคปอด ถือเป็นกาฬโรคที่อันตรายที่สุด มีระยะฟักตัวประมาณ 2-3 วัน สามารถติดต่อได้ โดยมีหนูหรือหมัดหนูเป็นพาหะ หรือสัมผัสสิ่งของที่เพิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคใหม่ๆ โดยเชื้อ กาฬโรคปอด สามารถแพร่กระจายทางอากาศ และสามารถติดต่อระหว่างคนได้ง่ายผ่านการไอ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็น กาฬโรคปอด มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 60 หากไม่รีบรักษา สามารถเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังติดเชื้อ แต่หากวินิจฉัยโรคได้เร็ว และได้รับยารักษาอย่างถูกต้อง จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้เกือบร้อยละ 15 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน และปริมาณเชื้อที่ได้รับด้วย

  การควบคุมการติดต่อของ กาฬโรคปอด

            การจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ กาฬโรคปอด ได้ ต้องคัดแยกผู้ป่วย กาฬโรคปอด และกักตัวผู้ป่วยอย่างเข้มงวด หรือหากพบผู้สงสัยว่าเป็น กาฬโรคปอด ให้แยกออกมากักตัวไว้ 7 วัน นอกจากนี้ยังต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อจะได้รายงานต่อองค์การอนามัยโลก เนื่องจากองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ กาฬโรคปอด เป็นโรคที่ต้องรายงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

  ประวัติการแพร่ระบาดของกาฬโรคในอดีต

            ในอดีต โรคกาฬโรค มีการระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้น 3 ครั้ง คือ

            การระบาดของ ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษ ที่ 3 เรียกการระบาดครั้งนั้นว่า Plague of justinian โดยเริ่มระบาดจากประเทศอียิปต์ไปสู่ทวีปยุโรป โดยเฉพาะที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ทำให้มีคนเสียชีวิต ถึงวันละหมื่นคน และมีการระบาดติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ 50 ปี ทำให้มีคนเสียชีวิตหลายล้านคน

            การระบาดครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในคริสต์ศวรรษที่ 14 เรียกการระบาดครั้งนั้นว่า The Black Death (กาฬมรณะ)  โดยการระบาดเริ่มต้นจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและจีน ผ่านประเทศอียิปต์เข้าสู่ประเทศยุโรป  จนมีการระบาดในอิตาลี เมื่อปี  พ.ศ.1889 เรียกการระบาดครั้งนั้นว่า  "Great Mortality" และมีการระบาดเป็นระยะ ตลอดคริสต์วรรษที่ 15, 16, 17 ก่อนที่ในปี  พ.ศ.2208  จะเกิดการระบาดใหญ่ที่กรุงลอนดอน ทำให้มีคนตายเป็นจำนวนกว่า 60,000  คน จากประชากร  450,000 คน เรียกการระบาดครั้งนั้นว่า The  Great Plague of London การระบาดในยุโรปครั้งนั้น ส่งผลให้มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ต้องตายด้วยโรคนี้

            การระบาดครั้งที่ 3  เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกปี  พ.ศ.2439  โดยมีการระบาดเข้าสู่สิงค์โปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ ฮาไวอี อารเบีย เปอร์เชีย เตอร์กี อียิปต์ และแอฟริกาตะวันตกเข้ารัสเชีย และในทวีปยุโรป ก่อนเข้าสู่อเมริกาเหนือและเม็กซิโก โดยมีรายงานระหว่างปี  พ.ศ.2443-2444  ว่า กาฬโรคได้คร่าชีวิตคนในภาคตะวันออกของจีน ประมาณ 60,000 คน  และในปี พ.ศ.2453-2454  ที่แมนจูเรีย มีคนเสียชีวิตประมาณ 10,000 คน  จากนั้น ต่อมายังมีรายงานการระบาดของ กาฬโรคปอด ที่รัฐแคลิฟอเนียและประเทศรัสเซียอีกด้วย

  การระบาดของกาฬโรคในประเทศไทย

            สำหรับการระบาดของกาฬโรคในประเทศไทยนั้น นายแพทย์ เอช แคมเบล ไฮเอ็ด เจ้ากรมแพทย์สุขาภิบาล (Principal Medical Officer of Bangkok City) ได้รายงานการระบาดของกาฬโรคครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2447   ที่บริเวณตึกแดงและตึกขาว ซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้า ในจังหวัดธนบุรี และเป็นที่อยู่ของพ่อค้าชาวอินเดีย ก่อนที่จะระบาดมายังฝั่งพระนคร และกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ  ที่มีการติดต่อค้าขายกับกรุงเทพฯ โดยทางบก ทางเรือและทางรถไฟ แต่ครั้งนั้นไม่ได้เก็บสถิติจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตที่แน่นอน  

            จากนั้น ในปี พ.ศ.2456 ได้มีรายงานปรากฏว่า กาฬโรคได้คร่าชีวิตชาวนครปฐมไป 300 คน ก่อนที่จะมีการระบาดอีกครั้ง และเป็นครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ.2495 ซึ่งครั้งนั้น มีรายงานพบผู้ป่วยกาฬโรค 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่ตลาดตาคลี จนถึงปัจจุบันผ่านมา 57 ปีแล้ว ยังไม่มีรายงานว่ามีการแพร่ระบาดของ กาฬโรคปอด ในประเทศไทย

  การรักษา กาฬโรคปอด

            กาฬโรคปอด สามารถรักษาได้ด้วยการทานยาปฏิชีวนะ เช่น สเตรปโตมัยซิน ( streptomycin), เตตระซัยคลิน (tetracycline) หรือ คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) เป็นเวลา 7 วัน

  การป้องกันการแพร่ระบาดของ กาฬโรคปอด

            1.สำรวจหนูและหมัดหนู โดยการควบคุมและกำจัดหนูในโรงเรือน และเรือสินค้ากำจัดหมัดหนูโดยใช้ยาฆ่าแมลง และป้องกันไม่ให้มีหนูมากัด

            2.อย่าไปสัมผัสกับสัตว์กัดแทะที่ป่วยตาย เช่น หนู กระรอก ถ้าจะจับไปทิ้งต้องสวมถุงมือ 

            3.ให้คำแนะนำเรื่องสุขศึกษาให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้รู้วิธีป้องกันโรค กาฬโรคปอด และหากมีอาการสงสัยว่า ป่วยเป็น กาฬโรคปอด ให้เข้ารับการตรวจรักษาโดยเร็ว

            4.มีมาตรการควบคุมระหว่างประเทศ

            5.ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแออัด และทำความสะอาดชุมชนแออัดให้ดีขึ้น

            6.ผู้ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย กาฬโรคปอด ควรกินยาเตตระซัยคลินสำหรับป้องกัน และใช้ถุงมือ  ผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ กาฬโรคปอด

            7.ให้วัคซีนแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค ซึ่งจะช่วยลดอัตราป่วยด้วยโรคนี้ได้มาก

            อย่างไรก็ตาม แม้ข่าวการระบาดของ กาฬโรคปอด จะดูไกลตัวสำหรับชาวไทย แต่เราก็ไม่ควรประมาท เพราะ โรคกาฬโรคปอด สามารถติดต่อได้โดยการแพร่กระจายทางอากาศ ดังนั้นป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดค่ะ


   
  ข่าว โรคกาฬโรคปอด รู้ทันภัย โรค กาฬโรคปอด Part.1/2
  ข่าว โรคกาฬโรคปอด รู้ทันภัย โรค กาฬโรคปอด Part.2/2
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
     
  - สำนักโรคติดต่อทั่วไป
   


แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 160 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

xxx

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-08 22:04:10 ]
ความคิดเห็นที่ 159 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

Lilpangpang

It's good to get a fresh way of looikng at it.

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 08:01:02 ]
ความคิดเห็นที่ 158 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

Bber

Your answer lifts the intelligence of the deatbe.

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-07 09:11:11 ]
ความคิดเห็นที่ 157 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

Maricel

Yours is a cleevr way of thinking about it.

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-07 08:18:59 ]
ความคิดเห็นที่ 155 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

นิกดี้

หาเจอแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-14 19:50:41 ]
ความคิดเห็นที่ 154 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

คนขี้วีน

เนื้อหาก็ดีน่ะค่ะ ทามให้ราวได้รู้ว่าควรป้องกันตัวอย่างไร จึงจะไม่เปงโรคนี้ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-06 16:03:50 ]
ความคิดเห็นที่ 153 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

HTS

Iu

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-02 14:14:48 ]
ความคิดเห็นที่ 152 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ผป้ปเ

ร๊ากกี้ที่สุดคร๊าบ.............

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-02 14:13:42 ]
ความคิดเห็นที่ 151 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

นิระผล 55+

I LOVE YOU มาแล้ว 2เดือน ครับจะเป็นอะไรหร์อเปล่า ครับ.....

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-02 14:11:55 ]
ความคิดเห็นที่ 150 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

นระผล

ขอให้เนื้อหามากกว่านี้ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-02 14:06:55 ]
ความคิดเห็นที่ 149 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

น้ำ

ไอขาดๆหายๆมาเป็นเดือนแล้วอะ จะเป็นรึปล่าน้า555จิงจิง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-01 10:51:30 ]
ความคิดเห็นที่ 146 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

CINDY

MAY GOD BLESS U ALL.IN JESUS

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-21 20:34:47 ]
ความคิดเห็นที่ 144 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

v____v

ตอนนี้เลี้ยงหนูอยู่อ่ะ เลี้ยงมาเป็นปีแล้ว จะทำไงดี เฮ้อออ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-16 13:06:20 ]
ความคิดเห็นที่ 141 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ออย

ขอเป็นเพื่อนทุกคนนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-14 11:03:41 ]
ความคิดเห็นที่ 140 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ฟ้า

สวัสดีทุกคนเราชื่อฟ้านะขอเป็นเพื่อนทุกคน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-14 10:47:45 ]
ความคิดเห็นที่ 137 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

พยาบาล

วิทยาเป็น รมว. แล้วมีอะไรดีขึ้นไหมมีแต่แย่ลง แม้แต่คนกระทรวงสาธารณสุข ยังช่วยไม่ได้ ผ้าปิดจมูกขาด ยังหาไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรกิน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-12 15:55:58 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ฟกด

ความคิดเห็นที่ 134 เห็นด้วยคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-11 18:18:47 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

piy

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-10 17:51:23 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

เซ็ง

เบื่อจริง ๆ ไอ้พวกมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ เอาแต่บ่น ๆ ไอ้นี้ไม่ดีไอ้โน่นไม่ได้เรื่อง ถามจริงๆเวลาออกไปข้างนอกในที่ๆแออัดเนี๊ยเคยใส่หน้ากากกันบ้างมั้ย ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมยังไม่มี แล้วจะมาให้ใครรับผิดชอบคุณ? ถุย!!

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-10 14:52:40 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

2012

ตอนนี้ก้อเปงไออยู่ ทานยาแย้ว อิๆๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-09 19:22:54 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

โซดา~เปรี้ยวจี๊ด ด

ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะ ทุกคน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-08 13:23:31 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

รากหญ้าตาดำๆ

อย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลเลย ดูแลตัวเองให้ดี จะดีกว่านะ.....

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-07 09:57:00 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

zuzy

โลกกำลังจะถึงจุดจบ หึๆๆๆ มันมาอีกแล้วล้างโลก หึๆๆๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-07 08:53:58 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

นางฟ้ากลางวัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-06 20:07:47 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

นางฟ้ากลางวัน

รักนะเด้กโง่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-06 20:05:16 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

อ่านแล้วมีอารมย์

ก่อนที่จะไปต่อว่าคนอื่น พวกคุณ(ที่ชอบโทษคนอื่น) ก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีก่อน หวัด 2009 คุณก็ต้องรู้ตัวก่อนว่าถ้าเป็นหวัด ควรจะต้องทำอะไร อาการเริ่มแรกเป็นแบบไหน ไม่มีใครเขามารู้ดีไปกว่าตัวคุณหรอก ช่วยตัวเองซะก่อน ก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วย เชื้อโรคแพร่กระจายทางอากาศ คุณจะให้เขากางมุ้งครอบเชื้อโรคหรือไง มันก็ไม่ใช่วิธีที่จะทำได้อยู่แล้ว ที่เขาทำได้ก็คือเผยแพร่ข่าวสาร และวิธีป้องกัน วิธีแก้ไข เมื่อคิดว่าเป็นหรือติดเชื้อ เขาให้พวกคุณได้แค่แนวทางให้คุณไปปฏิบัติ จะทำหรือไม่ก็แล้วแต่พวกคุณ เลิกโยนความผิดให้คนอื่นเขาได้แล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-06 16:34:06 ]
ความคิดเห็นที่ 124 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

realzaki

ระบาดอีกแน่ขอคอนเฟอร์ม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-05 15:04:12 ]
ความคิดเห็นที่ 123 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

l6ชน

ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาอีกแล้ว และวิดทะยาก็ยังเหมือนเดิม อย่าตระหนก ต่อไปมาร์คก็คงออกมาพูดว่า เรามาถูกทางแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-05 05:47:03 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

กกกกกกก

...แล้วถ้าตื่นตนก... มันเป็นยังไงอะ . ปิดสนามบินตอนนี้เลยป่าว ตื่นตนกแปลว่าฆ่าคนที่มีโอกาสเป็นหวัดป่าว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-05 02:38:12 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

โอ๋ ซ่า

ตู ละเบื่อ จริงๆ กับ อ้ายวิทยา เนี่ย อะไร อะไร ก็ อย่าตื่นกลัว ให้ ใครเป็นก็ได้มั้ง ไม่ต้อง เป็นวิทยา หรอก ใครเป็นก็ได้ ถ้า คิดแบบนี้ เค้า ให้ เฝ้าระวัง ป้องกัน กลับมาบอก ว่า อย่าตื่นตระหนก คิดแบบ ไม่มีความคิด ไม่เห็นจะทำอะไร เลยตั้งแต่ โรคไข้หวัดใหญ่ ละเซง จริงๆ เปลี่ยน ซะทีเหอะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-05 00:48:59 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

หกเพเหกดหก

นี่แหละโลกกำลังจะแตก แต่มันไม่ได้แตกเป็นเสี่ยงๆ มันจะแตกโดยเป็นโรคตายหร่ากันหมดโลก ตอนนี้สิ่งไหนที่ยังไมได้ทำก็ทำซะก่อนที่จะไม่ได้ทำ ใครที่มันเลวมาเยอะแล้วก็ปรับตัวซะ ตัวเองจะได้มีค่ามั่ง จะปิดจะกั้นยังไงมันก็รั่วออกมาได้ นก ก็มี ตัวหร่าไรเยอะแยะ สรุปตายหร่ากันหมดโลกแน่ รอให้ อภิสิทธิ์ ไปดูดาวอังาครก่อนว่าจะดำรงชีวิตไดป่าว ถ้าได้คนรวยก็ขึ้นไปอยู่ ปลิต กันต่อไป อต่ถ้าไมได้ ก็ให้มันตายหร่าอยู่ดาวอังคาร นั่นละเอาเปรียบกันดีนัก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-05 00:18:12 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

น้องม้า

คห 116 ที่เค้าบอกไม่เมงวด ก็คือ การตรวจสอบคนเข้าออกประเทศของเราไม่เข้มงวดพอ พอมันเริ่มระบาดในประเทศก็ควบคุม ยาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 23:25:12 ]
ความคิดเห็นที่ 116 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

หกดกหด

พอเขาปิดสถานที่ต่างๆ ป้องกันหวัด 2009 ก็ว่าเขากลัวไม่เข้าเรื่อง พอเขาบอกไม่ต้องตื่น โรคยังไม่เข้าประเทศ เมิงก็ว่าเขา ตกลงเอาไงกันแน่ แน่จริงเรียนจบมาเป็นเองดิ บ่นทำฆวyไร ห๊ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 23:17:11 ]
ความคิดเห็นที่ 115 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

กุกลัวไง

คิดได้ไงห่ะ ซื่อบื้อ อย่าตื่นตะหนก ถ้าเป็นญาติๆๆมึงตายมึงจะรู้สึก แมร่งง รมว.สาธารนสุข สุเฮงซวย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 22:42:40 ]
ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

คุมโรคไม่ได้ไร้นำยาสิ้นดี

อย่าตระหนกอีกแล้ว....ถ้าโรคนี้มาจริงขอให้ไปเกิดกับครอบครัวคนพูดคำนี้และกลุ่มนักการเมืองทั้งหลายและครอบครัว...มันจาได้สูญพันธุ์ไปจากโรคนี้เสียที

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 22:23:53 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

เบื่อ

นี่ก้ช่างคิดเนอะโทษ รัฐบาล แต่ไม่เคยโทษตัวเอง!!! แน่จิงกัวมากเชิญไปใช้ชีวิตกันหลังเขาโน่นน เบื่อคนพวกนี้จิงๆ ดีแต่ปาก มีแต่เรียกร้องไม่รุ้จักพอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 22:12:22 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

เรียวงะ

นี่เป็นการเริ่มทำความสะอาดโลกครั้งใหญ่ต่างหากล่ะ รอดูฉากต่อไปดีกว่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 22:12:12 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

กกกกก

...คนจีนอีกแล้ว......... ซื้อนิวเคลียไปถล่มมันเลย จะได้ไม่มีใครติดโรคอีก ...โรคจากจีนมันเยอะมาก ประเทศไรสกปรกจริงๆ ทิ้งนิวเคลียซะ โลกสะอาดขึ้นเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 22:00:17 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

คนไทยใจเป็นธรรม

เอาอีกแล้วครับ รัฐบาลบอกอย่าตื่นตระหนก ความหมายก็คือเตรียมตัวตายกันได้แล้วประชาชนทุกท่าน หวัด 2009 เขาก็ประกาศแบบนี้ละ ตอนนี้ติดกันเป็นล้านแต่ตายกันเป็นร้อย มาร์คอาจบอกเห็นไหมติดกันตั้งเยอะแต่ตายแค่นิดเดียว อย่าตื่นตระหนกๆ ขำกะชีวิตจริงว้อยคนไทย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 21:43:00 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

กกก

...ตะหนก ไม่ตะหนก แล้วเป็นยังไง ถ้าคนที่จะหายก็หาย ุ้าคนที่จะตาย รักษายังไงก็ไม่หาย (อ่อนแอเอง) คนแข็งแรงไม่ต้องรักษาก็หาย จะตะหนกตะหนักไปทำไมกัน ไม่ใช่ควายสักหน่อย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 21:40:34 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ติงต๊อง

ลองคิดเล่นๆ ถ้ามันระบาดมาในประเทศไทย คนไทยคงตายกันอื้อ เพราะรัฐบาลอ่อน แค่ไข้หวัด 2009 ก็เอาไม่อยู่ ประสาอะไรกับกาฬโรคปอด ตายเร็วกว่า หลายเท่า ภาวนาขอให้อย่ามาเมืองไทยเลย เจ้าประคู้ณณณณณณณณณ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 21:09:00 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ทำตามหน้าที่

รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด และโรคทั้งหลาย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 20:53:09 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ดเกหอแฟกปฟ

กระผมต้องเลือกเหรอว่าจะต้องตายเพราะโรคไหน ลุงมาร์คกระตุ้นเศษฐกิจต่อไป

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 20:33:44 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

final exam

กาฬโรคปอด เป็นโรคติดเชื้อชนิดร้ายแรงอีกโรคหนึ่ง ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกว่า ผู้ติดเชื้ออาจเสียชีวิตได้ใน 24 ชั่วโมง โอ้โห ขนาดติดเชื้อและเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง ประชาชนยังไม่ต้องตื่นตระหนก อีกหรอครับ ท่านรัฐมนตรีวิทยา แค่ไข้หวัด 2009 ก็จะแย่อยู่แล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 20:02:49 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

NEo

ตื่นเต้ลๆๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 20:02:29 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

แม่บ้าน

ไม่ตระหนกไม่ได้ เดี๋ยวก็เหมือนกับ2009บอกเป็นหายเองไม่รุนแรงสุดท้ายเป็นไง กี่ศพ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 19:38:02 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

คนตาดำๆ

เอาอีกแล้วพี่น้องคับพูดมาได้ไม่ให้ตื่นตระหนก ให้ญาติพี่น้องของท่านเป็นก่อนดีไหม แล้วค่อยหาทางแก้ไข

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 19:22:35 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

tee

ช่าย โทษรัฐบาลได้ไงอะ มันอยู่ที่คนนี้แหละทำให้เป็นอะ กินอะไรให้มั่วไปหมด กินอะไรที่ไม่สมควรกิน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 18:51:40 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

กันไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลัง

ใช่พูดยังไงว่าไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะแพร์ในคนกลุ่มน้อย ยังมาไม่ถึงไทย แล้วไอ้หวัด 2009 ตอนที่ยังไม่มาถึงไทย ก็พูดแบบนี้ แล้วถ้ามาถึง คุณจะทำยังไง ขนาด 2009 ง่ายกว่ายังคลุมไม่ได้ มีแผนเตรียมรับยัง ถ้าไม่มีและคิดว่าอาจจะทำได้ยาก และถ้าเป็นผนเดิมเหมือนหวัด 2009 รัฐก็ควรลาออกซะ ให้ทักษินมาทำ ก่อนจะแก้ไขไม่ทัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 18:49:43 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว กาฬโรคปอด ข้อมูล โรคกาฬโรคปอด กาฬโรค โรคติดต่อ

ลมร้อน

มามุขนี้อีกแล้ว ... คราวที่แล้วไข้หวััด 2009 มันก็บอกไม่น่ากลัว แต่คนตายรายวัน คุมไม่อยู่ ทำไมพวกคุณจะต้องทำอะไรที่มันเหมือนแบบแผน เหมือนที่คนเค้าทำกันมา คือ ต้องพยายามไม่ให้เป็นเรื่องร้ายแรง แล้วดูสถานการณ์อีกที.... มันทำกันแบบนี้ทุกครั้ง แก้ปลายเหตุทุกครั้ง เบื่อ วิทยา เบื่อ เบื่อ เบื่อ เบื่อ... คนไทยจะต้องตายอีกกี่คน ถึงจะทำงานดีขึ้น ทำไมนายกถึงเห็นดีเห็นงามกับมาตรการแบบนี้วะ กันไว้ก่อนดีกว่าไม่ใช่เหรอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-04 18:26:22 ]