สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
  ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            บอร์ด สปสช. มีมติเสนอ ครม. ขอเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2557 จำนวน 2,955.91 บาทต่อคนต่อปี
   
            วันนี้ (7 มกราคม) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่อนุกรรมการการเงินการคลัง เสนอของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 หรืองบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับประชากร 49.097 ล้านคน
   
            นายแพทย์ประดิษฐ เปิดเผยว่า  ในที่ประชุมบอร์ด สปสช. ได้พิจารณางบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2557  ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้อนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธานฯและคณะ  ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการของบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเพิ่ม ซึ่งรวมเงินเดือนที่ปรับขึ้นตามปกติ และอัตราเงินเฟ้อ
   
            ทั้งนี้ ไม่รวมปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนส่วนเพิ่มของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นโยบายค่าแรงของรัฐบาล ที่ประกอบด้วย เงินเดือนของพยาบาล 3,000 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าครองชีพสำหรับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 15,000 บาทต่อเดือน ค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทต่อวัน การปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการหรือพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการปรับตามขั้นบันไดเงินเดือนข้าราชการ
   
            สำหรับข้อเสนอของอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงิน การคลังนั้น ได้เสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2557 มีดังนี้
   
            1. กรณีเพิ่มความครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามที่นโยบายกำหนด ต้องใช้งบเพิ่มอีก  45.35 บาทต่อคน  หรือ 4,746.85 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเหมาจ่ายรายหัวจะอยู่ที่จำนวน 2,955.91 บาทต่อคน โดยคิดเป็นงบประมาณ 156,766.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 15,227.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7.3%  จากเดิม ปี 2556 ที่ได้รับ 2,755.60 บาทต่อประชากร

           
   2. งบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เสนอขอในอัตรา 2,950.81 ล้านบาท

           
   3. งบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เสนอขอในอัตรา 5,233.73 ล้านบาท 

           
   4. งบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดสรรงบให้เฉพาะการให้บริการและควบคุมความรุนแรงของโรคให้กับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเท่านั้น ซึ่งปี 2557 ได้เสนอขอในอัตรา 935.68 ล้านบาท 
   
            อย่างไรก็ตามในปี 2557 สปสช. จะขอเพิ่มงบต่าง ๆ ดังนี้
   
            1. งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง โดยเสนอขอในอัตรา 68.43 ล้านบาท

           
  2. งบบริการสุขภาพผู้ป่วยปอดอุดกันเรื้อรัง เสนอขอในอัตรา 148.24 ล้านบาท

           
  3. งบบริการสุขภาพเพื่อรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด เสนอขอในอัตรา 178.59 ล้านบาท
   
            ขณะเดียวกันในปี 2557 ได้เพิ่มงบประมาณใหม่ คือ กล่าวคือ งบบริการเพื่อประสิทธิภาพหน่วยบริการ เสนอขอในอัตรา 2,125.04 ล้านบาท

            นายแพทย์ประดิษฐ ยังกล่าวอีกว่า มติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาและเห็นชอบเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557 เพิ่มเติมทั้งงบเหมาจ่ายรายหัวและงบบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยต้องใช้งบเพิ่มอีก 45.35 บาทต่อคน หรือ 4,746.85 ล้านบาท โดยอัตราเหมาจ่ายรายหัวจำนวน  2,955.91 บาทต่อคน คิดเป็นงบประมาณ 156,766.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 15,227.83 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 7.3%  ซึ่งจากนี้มอบหมายให้ สปสช. ไปจัดทำคำของบประมาณและเตรียมนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งนี้เสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

   
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

เรื่องจริงของสังคม

เขาตอบแทนผู้สนับสนับเขาอยู่ไม่รู้เหรอค่ะ ปัจจัยที่ 5 รณรงค์ใช้รถสารธารณะ แต่ออกนโยบายรถคันแรก มันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-08 15:09:45 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

5555

7 ไอพวกนี้มันชอบทำอะไรสวนทางกับความเป็นจริง แต่ก็ยังมีคนชอบและแก้ตัวแทนอีกเยอะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-08 01:45:36 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

jojo

คห7 ถ้าเอาเงินรถคนแรกมา+ลงโครงการนี้ทั้งหมด ได้ประโยชน์กันทั้งประเทศ ไม่รู้รัฐคิดยังไงเอาเงินไปลงกันคนที่ต้องการรถคันแรกเป็นแสนล้าน ที่มีเพียงคนนำนวนน้อยได้ประโยชน์

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-08 00:47:34 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

หนุมาลี

เห็นด้วยอย่างยิงกับ คุณ 7

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 21:44:22 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

แดง

คห.7 ... +1

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 20:58:04 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

คนกลาง

เอาเงินที่ไปลงกับภาษีรถคันแรกมาลงก็จบ แถมยังเหลืออีกบาน ไอ่ที่ควรทำไม่ทำไอ่ที่ไม่น่าที่จะทำก็คิดทำกันจัง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 20:46:38 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

คนไทย

ผมคนนึงที่เหนื่อยกับระบบ ไม่มีความสุขเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 19:52:44 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

006

พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง “...เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควร ใช้คำว่า พอสมควร เพราะเดี๋ยวมีคนเห็นว่ามีคนจน คนเดือดร้อน จำนวนมากพอสมควร แต่ใช้คำว่า พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอัตตภาพ...” พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 19:44:54 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

015

จ.พัทลุง เกิดคลื่นลมแรงพัดเข้าท่วมร้านค้า/บ้านปชช.ที่ ต.ลำปำ อ.เมือง เสียหาย กองพันทหารช่างที่๔๐๒เข้าย้ายของ/ซ่อมบ้าน ขณะนี้เข้าภาวะปกติแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 19:43:53 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

เบื่อจ่าย

จะเพิ่มยังไง การดูแลรักษาจากโรงบาลที่ลงสิทธิ์ไว้ ก็ห่วยเหมือนเดิม โชว์บัตรประกันสังคมยังกะพลเมืองชั้น 2 โชวบัตรประกันชีวิต รถเข็นมารับถึงตูด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 19:32:11 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

ยอดแย่

แล้ว ปกส. สุดห่วยล่ะจะเพิ่มไหม ปีหนึ่งจ่ายไป ตั้ง 6-7 พัน แต่วันนั้นไปเบิกค่าขูดหินปูน ไม่ให้เบิกเสือกว่ากรูเบิกเกินอีก ให้แค่ 600 บาท/ปี เนี่ยนะเอาไปห่าไรได้มั่ง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 19:30:45 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว สปสช. ชงงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 57 - 2,955.91 บาท/คน/ปี

หนูนา

คนที่มีจะกินอยู่เเล้วก็มีจะกินมากขึ้น คนจนก็จนกว่าเดิม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 18:22:39 ]