สุขภาพอินเทรนด์

  เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!

  เปิด 5 รพ. ฟรี!ตรวจสุขภาพ (ไทยโพสต์)

            กทม.เอาใจคนกรุง  เปิด 5 โรงพยาบาลบริการตรวจสุขภาพฟรี 1 หมื่นคน คัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยงเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ลงพุง มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

            พญ.มาลินี   สุขเวชชวรกิจ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยเมื่อวันที่  19  ตุลาคมนี้  ว่า  กทม.ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งจะให้บริการตรวจน้ำตาล  (Blood  sugar)  ไขมัน  (Triglyceride)  ไขมัน  (HDL)  วัดความดัน  (Blood  Pressure)  และวัดมวลรวมของร่างกาย  (BMI)  ได้แก่  ส่วนสูง   น้ำหนัก  รอบเอว  แก่ประชาชนจำนวน  10,000  คน  โดยไม่คิดเสียค่าใช้จ่าย  จะเปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัด  กทม. จำนวน  5  แห่ง  ประกอบด้วย  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   และโรงพยาบาลสิรินธร   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  23  ธันวาคม  2552  เวลา  08.00-12.00  น.  ยกเว้นวันเสาร์  อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

            รองผู้ว่าฯ  กทม.กล่าวว่า  การตรวจสุขภาพดังกล่าวเพื่อคัดกรองประชาชนที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ  อาทิ  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของแต่ละคน เช่น การรับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ การออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ลดความเครียด เป็นต้น

            สำหรับผู้สนใจเข้ารับบริการต้องงดอาหาร   (ยกเว้นน้ำ)  อย่างน้อย  12  ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ  โดยมีทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว   ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจในเวลารวดเร็ว

            ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 พบว่า อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรไทยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวสูง  เรียงลำดับจากมากไปน้อย  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด  และโรคหลอดเลือดสมอง  รวมถึงมีอัตราการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกวันเช่นกัน ประกอบกับแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวมักเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ โดยในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติ  แต่พยาธิสภาพของโรคจะลุกลามช้า ๆ จนมีอาการรุนแรงมากขึ้น และเป็นอย่างถาวร การดูแลรักษาพยาบาลเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เพื่อลดความรุนแรงของอาการที่แสดง ชะลอไม่ให้โรคลุกลามมากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะทำให้อาการทุเลาและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ และผู้ป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้ จะมีอาการรุนแรง  เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจเกิดความพิการ มีภาระต่อเนื่องหลังการรักษาไปตลอดชีวิต  เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง  และอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้     

            นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่า การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  17 ในปี 2558 ซึ่งการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงหนึ่งปัจจัย หรือรวมกันมากกว่าหนึ่งปัจจัยจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม อาทิ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินผัก-ผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่  การดื่มเหล้า และความเครียด

            พญ.มาลินี กล่าวว่า ปัจจุบันอาหารเกือบทุกอย่างจะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมาก  หากประชาชนไม่ดูแลเอาใจใส่ตนเอง บริโภคมาก ๆ จะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอื่น ๆ ตามมา  กทม.จึงให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ความรู้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันโรค หรือดูแลรักษาตนเองอย่างถูกวิธีหากพบว่าตนเองเป็นโรคดังกล่าว เบื้องต้นนำร่องในโรงพยาบาลในสังกัดที่มีความพร้อม จำนวน 5 แห่ง ในอนาคตอาจประสานความร่วมมือขยายการบริการไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นด้วย  พร้อมกันนี้  ในการตรวจสุขภาพหากพบประชาชนเป็นโรคอื่น อาทิ  พาร์กินสัน  ความจำเสื่อม ก็จะมีบุคลากรให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

            ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ฟรีตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก


   

แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

สุขภาพอินเทรนด์ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!

องอาจ อุดม

ทั้งผู้ว่ากทม และ สือแต่ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้น แล้วรู้ไปทำไม ไม่ได้ช่วยส่วนรวม ผู้ว่ามีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจไปในทางเป็นประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ สื่อก็ไม่ใช้ไปในทางช่วยส่วนรวม มีแตเอื้อระหว่างกัน แต่เรื่องผลประโยชน์นี่เอาจากประชาชนไม่มีกระดากอายอะไรเลย ใช้วิธีต่างๆมากมายหลอกร่อวิธีต่างๆ จงถามตัวเองว่าคุณให้สิ่งดีๆกับประชาชนแต่บริสุทธิ์ใจแล้วหรือยัง ประชาชนเป็นแหล่งทำมาหากินของพวกคุณ คุณรู้จักทนุถนอมแหล่งทำมาหากินให้ยั่งยืนสืบต่อลูกหลานซิไม่ใช่ทำลาย หากินแบบสร้างสรรค

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-01-12 21:48:11 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!

ผู้รู้

ถ้ามีปัญหา หรือไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ ของหน่วยบริการ สถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิก ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทุกเขตพื้นที่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-24 10:32:09 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!

เสียเวลากับโรงบาลรัฐ

ขนาด เพื่อนผมปวดไส้ติ่งจะแตกเป็นคนต่างจังหวัด โรงบาล' รัฐ ยังให้นอนรอดูอาการเลยจาก หกโมง ยันเทีี่ยงคืน ยังไม่ทำไรเลย แล้วบอกว่า คนไข้อยู่ลพบุรีนี่ค่ะ ทำไมไม่พาไปรักษาที่ลพบุรี กำ มาเรียนอยู่กรุงเทพ ปวดไส้ติ่งจะแตกให้ไปหาหมอที่ลพบุรีตามสิทธิ สรุป ไปโรงบาล' เอกชน แป๊บเดียว..ผ่าเลย จบ..

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-21 09:43:34 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!

น้องนิ่ม

อยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนต่างจังหวัด ใช้สิทธิได้มัยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-21 05:52:32 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!

น้อย

ตรวจได้ทุกอย่างไหมค่ะ คือทุกโรคไหมค่ะ อายุ27 อยากตรวจบ้างค่ะ โรงพยาบาลละ 10,000 คนหรือว่าเฉลี่ยกันค่ะ อยากทราบจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-20 21:55:34 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!

งำงำ

น่าไป จะทันมั้ย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-20 14:29:00 ]