อื่นๆ

  โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke
   

  โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
  โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
   


  ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ แขนขาอ่อนแรง (ไทยรัฐ)

  โดย :  ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี

            ไลฟ์สไตล์คนกรุงน่าห่วง ทำงานเร่งรีบ เครียด บริโภคอาหารฟาสต์ฟูด อ้วน ขาดการออกกำลังกาย เสี่ยงเป็น โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ส่วนใหญ่มักมีอาการเฉียบพลัน หากถึงมือแพทย์ช้า อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ตลอดชีวิต

            โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือ Stroke เกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะมีการอุดตันของเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆ ส่งผลให้สมองขาดเลือด อยู่ในภาวะที่ทำงานไม่ได้ กลายเป็น โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อาการเบื้องต้นที่พบบ่อยของ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เช่น ตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อน มีอาการชาครึ่งซีก อ่อนแรงและหน้าเบี้ยว หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรงร่วมด้วย พูดลำบาก หรือฟังไม่เข้าใจ เวียนศีรษะ การทรงตัวไม่ดี เดินเซ กลืนลำบาก ปวดศีรษะ (บางครั้งจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรง) ซึ่งอาจจะแสดงอาการออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีอาการหลายอย่างพร้อมกัน ส่วนใหญ่ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน มักเกิดในกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กำลังสร้างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หากพบว่ามีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ เพื่อให้การรักษาและวินิจฉัยโดยด่วน ถ้าผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ได้รับการรักษาและสามารถกลับคืนมาเป็นปกติใน 24 ชั่วโมง เรียกว่า TIA (Transient Ischemic Attack) หรือ Mini stroke

            สาเหตุสำคัญของ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เกิดจากการมีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดด้านในหลอดเลือดสมอง หรือมีลิ่มเลือดขนาดเล็กที่ลิ้นหัวใจและผนังหัวใจ หลุดลอยตามกระแสเลือดไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง ซึ่งมักพบในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจโต ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว ผนังหัวใจรั่ว หรือเกิดจากการฉีกของผนังหลอดเลือดด้านใน ทำให้เส้นเลือดอุดตัน รวมถึงการแข็งตัวของเลือดที่เร็วเกินไป หรือเกล็ดเลือดมากเกินไป ล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันได้

   

  โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
   
  โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน


            ผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ได้แก่ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทำให้มีลิ่มเลือดหลุดไปอุดเส้นเลือดสมอง ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง จะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเร็วกว่าปกติ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มาก ละเลยการออกกำลังกาย นอกจากนี้ฮอร์โมนบางอย่างโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิง จะทำให้หลอดเลือดดำในสมองอักเสบได้

  การป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

            งดสูบบุหรี่

            ควบคุมอาหาร อย่าให้น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน

            ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

            ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

            ถ้าเป็นเบาหวาน ควรรักษาระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

            หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

            ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรดูแลความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

            หากมีอาการผิดปกติ เช่น แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก เวียนศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

            ควรตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ เพื่อตรวจหาความเสี่ยง เพราะอาจเกิดลิ่มเลือดในหัวใจหลุดเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดสมองได้

            การจะทราบว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เป็น โรคหลอดเลือดสมอง หรือไม่ เป็นที่จุดใด มีความรุนแรงเพียงใดนั้น ควรทำการตรวจโดยเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ให้ผลละเอียดและมีความแม่นยำสูง เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งมีหลายวิธี อาทิ การตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI และ MRA) การตรวจการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดในสมอง (Transcranial Doppler : TCD) และการตรวจหลอดเลือดคอ เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้มีความละเอียดแม่นยำมากพอ ที่จะช่วยทำให้แพทย์วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การรักษา โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

            สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้เกิดความสำเร็จในการรักษา โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน คือ การทำให้เซลล์ของสมองยังอยู่รอดให้ได้นานที่สุด ถ้าเราสามารถทำให้เลือดไหลเวียนได้ทันเวลาและในระดับที่เพียงพอ ก็สามารถทำให้เนื้อสมองบริเวณนั้นฟื้นตัวได้เร็ว ส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งการรักษานี้จะต้องทำภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolysis) การให้ยานี้ผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเท่านั้น หลังจากให้ยาแล้วผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ควรอยู่ในโรงพยาบาล 2-3 วัน เพื่อดูอาการต่อไป หากเกิน 3 ชั่วโมงแล้ว ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อทำการรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยมากที่สุด เช่น

            รักษาโดยการให้ยาบางประเภท เพื่อให้เซลล์สมองเสียน้อยที่สุด โดยระยะแรกๆ ควรจะดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อน บำบัดรักษาโรคอื่นๆ ของผู้ป่วย เช่น โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไต ปอดบวม กลืนลำบาก เป็นต้น

            ใช้กายภาพบำบัดในรายที่เป็นอัมพาต ไม่ว่าจะเป็นการฝึกนั่ง ยืน เดิน การฝึกกลืน ฯลฯ

            ในรายที่ซึมเศร้า เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต มักจะให้การรักษาโดยใช้จิตบำบัดร่วมด้วย

            ผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นฟูมากที่สุด เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองหรือเป็นอิสระมากที่สุด ผู้ป่วยบางรายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทีมแพทย์และพยาบาล ควรจะมีการติดตามอาการผู้ป่วยขณะบำบัดที่บ้านด้วย

     เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย

                  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ  ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
   

แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

-ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

nisa

ต้อนนี้พ่อกำหลังเป็นโรคนี้ยุคร้ามันมียุว่าแขนขาหมดแรงปากปิกหน้ามือหนักหัวมันเป็นคันรุนแรงไม่คร้า?

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-07 04:54:16 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ดร.วัชต

วันที่1 ก.ย.2557 นี้ ใครมีจานpsi เปิดดูช่อง149 เวลา 11.00น.จะมีนักวิชาการมาอธิบายให้รู้ถึงปัญหาหลอดเลือด และ วิธีดูแล ป้องกัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-27 22:30:59 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke
ponpanok

ตอนนี้สามีก็เป็นมาเกือบ หนึ่งปีค่ะ และหมอก็นัดเช็คอาการทุกๆ หนึ่งเดือนค่ะ และก็ไห้ยามาทานที่บ้านด้วย รู้สึกสบายใจและมีกำลังใจดีขึ้นที่คุณหมอใส่ใจกับโรคนี้ค่ะ คนไข้ทุกคนไม่ต้องคิดมากนะค่ะ โรคนี้ถ้าทุกคนใส่ใจ และดูแลอาการรับรองว่า ดีขึ้นจริงๆ ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-25 10:49:37 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

บีบีผู้มีแต่รัก

แม่นู๋ก็เป็นค่ะจะรักษาอย่างรัยดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-17 15:20:56 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

non

อาการปวดสบักทะลุหน้าอก บ่อยๆ เกิดจากอะไรคับรู้สึกจะเป็นบ่อยขึ้นอ้อเป็นเฉพาะด้านซ้ายคับอย่างนี้จะเกี่ยวกับหัวใจมั้ย แต่อายุเพิ่ง23 คับ ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคับ ขอบคุณคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 23:35:04 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ปภาดา

ปวดหัว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-06 11:59:04 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

พจณี

เป็นโรคเส้นโลหิตในสมองตีบมาประมาณ 1 ปี อาการดีขึ้น แต่มีอาการง่วงนอนมาก จะนอนทั้งวัน ประมาณ 2 วัน ก็จะกลับมาเป็นปกติ อีก 2 วัน ก็เป็นแบบเดิมอีก โดยที่คนไข้จำไม่ได้ว่าตัวเองนอนหลับไป 2 วัน อยากถามว่าใครเป็นอย่างนี้มั่งค่ะ และมีวิธีการรักษาอย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าในคำแนะนำค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-21 17:31:21 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

nankoole

เป็นโรคสมองตีบตาย กันทั้งตกูนเลยค่ะ ดิฉัน กัลวมีโอการเหมืนกัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-27 16:31:33 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

สิริมา

มีอาการแขนขวาไม่มีแรง ต่อมาขาก็เริ่มไม่มีแรง พอสักพักเริ่มเดินเซ เสียการทรงตัว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-12 12:46:21 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ไม่ใช่หมอนะ

แนะนำค่ะ ป่วยเป็นโรคนี้ก็หายได้ เพราะพบมากับตัวคนในครอบครัวเป็นแล้วหาย เล่นเอาหมองงค่ะ เพราะหมอบอกเองว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หาย ต้องกินยาตลอดชีวิต นัดตรวจแล้วตรวจอีกจนแน่ใจว่าหายจริง ๆ (ยาย ทานยาสมุนไพร) อยากให้กำลังใจนะคะ คุณยังมีหวังอย่าเพิ่งท้อ สนใจอยากทานบ้างโทรมาคุยกันได้ค่ะ ๐๘๑๐๖๖๔๔๔๗

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-05 21:51:02 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

นายศุภถัฐ

ผมป่วยเป็น stroke มา 1 ปี 3 เดือน ขณะนี้ พอเดินได้ ทำงานได้ (ผมทำงานเป็นครูเทศบาล) แต่แขน ขา ขวา ยังอ่อนแรงอยู่ เดินเป๋ๆ แขนขวายกได้แป๊ปเดียว มียารักษาหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดบอกด้วย ขอบคุณมากครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-14 10:34:21 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

คุณรัก

แม่ผมเป็นเส้นเลือดสมองตีบ หายแล้ว มีความดัน คลอเรสเตอรอล หายสนิท หมอบอกเอง งงเองว่าหายได้ยังไง เพราะนัดตรวจแล้วตรวจอีกตั้งหลายรอบ ก็หายจริง ๆ ปกติซึ่ง ตอนแรกหมอบอกให้แม่กินยาตลอดชีวิต เพราะโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผมว่าทุกคนที่เป็นโรคนี้ก็รู้ข้อมูลเดียวกัน แต่แม่ผมหายแล้ว หมอบอกเองทุกครั้งที่นัดพบตรวจ โดยที่ไม่ได้กินยาหมอ ตลอด1 ปี เพราะตอนที่กินยาหมอหน้าบวม ตาบวม อยากนอนตลอดเวลา ไม่สดชื่น พอครบปี หาหมออีกทีตอนนัด หมอถามเพราะตกใจว่า ยายหายแล้วนะ ไปกินอะไรมา ไปรักษาที่ไหนมา แชร์ครับ โทรคุยได้ ๐๘๐๖๓๕๕๗๔๐

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-09 15:37:07 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

คุณรัก

สวัสดีครับ ผมเป็นลูกคนหนึ่งที่เห็นแม่หา่ยจากโรคนี้ เส้นเลือดสมองตีบ เพราะได้ทานยาน้ำสมุนไพร สูตรฮ่องเต้ ที่หลานเอามาขายให้ ตอนแรกไม่อยากเชื่อเลย นึกว่าเขามาหลอกขายเอาเงิน แต่พอแม่หาย ผมขอขายด้วยเลย ก็เลยมาเผยแพร่ แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคนี้ สนใจยังไง ลองโทรมาคุยกันครับ ๐๘๐๖๓๕๕๗๔๐

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-09 15:25:02 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

จิรภัทร์ วงค์ชัย

เพิ่งจะมีอาการได้เกือบเดือนเเล้วถ้าหากรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดจะมีโอกาสหายไหมค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-17 11:03:03 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ต้น

ตอนนี้แม่ผมเป็นมา6 เดือนแล้วครับ ไปทำCT SCANมา หมอบอกว่าเป็นมากกว่าเดิมอีก หมอให้แต่ยามากิน นัดอีกทีตั้ง 3 เดือน แล้วระหว่างนี้แม่ก็ยังมีอาการหนักหัว ปวดหัว ทำยังไดีครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-14 19:15:05 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

คนไข้คนหนึ่ง

เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบมา3ปีแล้ว อยากทราบว่าจะมีโอกาสหายเป็นปกติอีกไหมครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-04 10:36:09 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

จากคุณ มด

อยากรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่น เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สมอง หมอบอกว่าปกติ อาการก็เวียนหัวบ่อย บ้านหมุน ตาพร่ามัว ภาพซ้อน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-26 09:37:31 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ขวัญ

เป็นกำลังใจให้ทุกๆ คน กำลังใจ สติ และสมาธิ เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-21 16:08:15 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

แอ๊ด

นมกระชาย 3 แง้ง เม็ดพิกไท 15 เม็ด กระเทียม 1 หัวผ่าแนวขวาง ต้มกับน้ำ 1 ลิตร จิบกิน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 11:34:56 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ปลา

เราเพิ่งตรวจเจอเมื่อวาน ทีแรกไปหาหมอ หมอบอกเป็นไมเกรน ไห้ยาไมเกรนมากิน อาการเราทรุดหนักลง ไปตรวจอีกที บอกเป็นหลอดเลือดสมองอักเสบ อีดยาและไห้ยามาทาน เช้ารุ่งขึ้น เรามีอาการมึนงง ไม่มีแรง ตัวชา เดินเซ เป็นกำลังใจไห้เราด้วยนะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 09:26:16 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

บุญชู

ผมก็เพิ่งเป็นทำไงดีเครียดมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-28 06:54:58 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

chpb

อายุ 25 เองเป็นแล้วอ่ะ ให้กำลังใจคนที่เป็นด้วยนะแต่เรายังไม่ถึ้งขนาดอัมพาต

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-20 10:15:16 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

น้ำฝน กุลนานันท์r

ดีมากกกๆๆๆๆ เลยจร๊

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-27 18:12:25 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

aaa

ใบรางจืดที่สมบูรณ์+น้ำเดือด ==>ดูทีวีมา สมุนไพรครอบจักรวาล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-18 09:50:17 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ต้น

ตอนนี้เป็อยู่ออกกกำลังเดินบ่อย ๆ ค่อยเดินได้หน่อย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-21 14:31:21 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

คุณจู

ขอบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม สูตรฮ่องเต้ ช่วยเหลือผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบได้ รวมถึง เส้นเลือดสมองแตก อุดตัน ไขมันในเส้นเลือด เนื่องจากมีต้นเหตุอันเดียวกัน ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม สูตรฮ่องเต้ จดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน เป็นยาแผนโบราณ ทะเบียนเลขที่ G369/53 ปราศจากสารสเตียรอยด์ มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ที่ต้นเหตุของการเกิดโรค มีข้อสงสัย สอบถามได้โดยตรงกับผู้มีประสบการณ์จริงกับเรื่องราวสุขภาพดี ๆ กับยาสูตรนี้ ค่ะ โทร. ๐๘๖๓๔๒๖๓๕๗ ดีเจตั้ม หรือ ๐๘๓๔๖๕๕๒๓๔

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-08 09:40:54 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

เคียวโกะ

ขอบคุณมากๆเกี่ยวกับความรู้ดีๆค่ะ ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อีกหนึ่งในห้องสมุดใหญ่ในโลกไซเบอร์ด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-02 22:33:21 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

แนน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-17 18:22:35 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

santi na pompet

ดูแลสุขภาพและออกกำลังอย ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมทั้งฝึกสมาธิทำจิตใจให้เบิกบานเป็นสุขก็จะช่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบให้ดีขึ้นอย่างมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-08 23:25:20 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

joint

เพิ่งป่วยเป็นโรคนี้ค่ะ ส่วนมากชอบเครียดด้วย ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ป่วยด้วยเหมือนกันนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-27 13:50:51 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

may

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การป้องกัน และรักษาให้ทันท่วงที ไม่ต้องใช้ยา หรือผ่าตัด ต้องการคำแนะนำ ๐๘๑-๙๙๒๒๐๖๓ ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-23 10:30:20 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

ไม่จิงอ่ะ

น้ำมันรำข้าวตามมาหลอนถึงนี่เลยทีเดียว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-05 11:03:03 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

จิงจิง

น้ำมันรำข้าวจมูกข้าวช่วยได้ค่ะ เพราะมันจะเข้าไปทำความสะอาดหลอดเลือดให้สะอาดขึ้น

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 22:13:58 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

แก้ว

อยากทราบว่า อาหารประเภทใดที่มีผลต่อโรคนี้มากที่สุด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-16 18:18:27 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน Stroke

พลอย

ได้ความรู้ดีมากค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-16 18:17:21 ]