โรคและการป้องกัน

  โรคงูสวัด และยารักษา


  โรค


  ยารักษางูสวัด (หมอชาวบ้าน)


            "การป้องกันการเป็นงูสวัดก็คือ การรักษาสุขภาวะของร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ"

            โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ้างในประเทศไทย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Varicella zoster virus หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VZV เชื้อชนิดนี้ทำให้เกิดโรคในคนได้ 2 โรค คือ โรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด

  ครั้งแรกเป็น "อีสุกอีใส"

            เมื่อร่างกายของเราได้สัมผัสเชื้อไวรัสชนิดนี้ในครั้งแรก มักจะมีอาการไข้ ตัวร้อนมาก่อนสัก 2-3 วันแล้วจึงเริ่มมีตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ รูปร่างของตุ่มน้ำใสจะคล้ายหยดน้ำบนใบบัว ขึ้นกระจายทั่วตัว และขึ้นเป็นรุ่น ๆ เป็นระลอก ๆ หลายรุ่น เมื่อเราสังเกตช่วงใดช่วงหนึ่งของโรคนี้จะพบเห็น "ตุ่มสุก ตุ่มใส" (ตุ่มน้ำใสทั้งที่เพิ่งเริ่มเป็น และตุ่มน้ำใสที่เต่งเต็มที่แล้ว) กระจายอยู่ทั้งร่างกาย ชาวบ้านจึงเรียกโรคนี้ว่า "โรคอีสุกอีใส" (ปัจจุบันบางคนมีความเห็นว่า "อี" เป็นคำที่ไม่สุภาพ จึงตัดคำว่า "อี" ออกเสีย และเรียกโรคนี้ว่า "โรคสุกใส")

  ครั้งที่สองเป็น "งูสวัด"

            เชื้อไวรัส VZV นี้เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส ซึ่งมักเกิดในเด็ก และจะหายได้เอง ภายใน 1-2 สัปดาห์ เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสชนิดนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และรอเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของไวรัส หรือเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันลดลง อดนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะใช้เวลานานเป็นสิบ ๆ ปี หลังจากที่เป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว และพบมากในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุ บางคนจะมีภูมิต้านทานลดต่ำลงหรืออ่อนแอลง

            เมื่อร่างกายอ่อนเพลีย ไวรัสที่หลบอยู่ ณ ปมประสาทก็จะกลับออกมาเพิ่มจำนวนอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้จะแสดงอาการของ "โรคงูสวัด"

            ดังนั้น งูสวัด จึงมีสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัส VZV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นครั้งแรกจะเป็น "โรคอีสุกอีใส" แต่เมื่อกลับมาเป็นอีก จะเป็น "โรคงูสวัด" นั่นเอง (การใช้ยารักษาก็เป็นเช่นเดียวกัน)

  งูสวัด...มักเป็นในช่วงที่ร่างกายอ่อนเพลีย

            ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าผู้ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว จะมีเชื้อไวรัส VZV สะสมหลบซ่อนอยู่ในร่างกาย พร้อมทั้งคอยรอเวลาว่าเมื่อใดที่ร่างกายของเราอ่อนเพลีย หรือมีภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง เชื้อไวรัสชนิดนี้จะฉวยโอกาสออกมาเพิ่มจำนวนอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นงูสวัดได้

            ดังนั้นวิธีง่าย ๆ ในการป้องกันการเป็นงูสวัด ก็คือการรักษาสุขภาวะที่ดีของร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และมีภูมิต้านทานโรคที่ดี เชื้อไวรัสก็จะไม่ออกมาเพิ่มจำนวน และแสดงอาการของโรคอีกได้

  อาการสำคัญของโรคงูสวัด

  อาการของโรคงูสวัด แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

            เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งนี้เพราะช่วงนี้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลง ทำให้เชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวน เกิดการติดเชื้อ ณ ระบบประสาท จึงมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ในระดับเส้นประสาท

            หลังจากที่ปวดแสบร้อนได้ประมา 2-3 วัน จะเข้าสู่ระยะที่ 2 เริ่มมีผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ (รูปร่างคล้ายหยดน้ำกลิ้งบนใบบัว) เรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาว ๆ ตามเส้นประสาทของร่างกายเป็นหย่อม ๆ เช่น ตามความยาวของแขน หรือตามความยาวของขา หรือรอบเอว รอบหลัง หรือศีรษะ เป็นต้น ตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ ของงูสวัดนี้จะแตกออกเป็นแผลต่อมาก็จะตกสะเก็ด และหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์

              เมื่อตุ่มแตก และแผลหายดีแล้ว (ระยะที่ 3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยังมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ตามรอยแนวของโรคที่เกิดขึ้น ในบางคนอาจเกิดได้อีกเป็นเดือน หรือหลาย ๆ เดือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ หลังจากที่แผลหายดีแล้วเป็นปี ๆ

  งูสวัด...ถ้าพันรอบเอวจะตาย...จริงหรือ?

            เนื่องจากรอยโรคของงูสวัด ส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ เรียงเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาวตามเส้นประสาทซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเท่านั้น จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ยังไม่เคยพบผู้ที่เป็นงูสวัดทั้ง 2 ด้านของร่างกายเลย (ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียมาก ๆ หรือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เมื่อเป็นงูสวัดแล้ว โรคจะลุกลามมากกว่าปกติ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้)

            ผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นงูสวัดมักจะหายได้เอง เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อพบว่า ไวรัสมารุกราน ก็จะเริ่มกระบวนการทำงานและจัดการกับเชื้อไวรัสได้ในที่สุด จึงไม่เคยพบงูสวัดชนิดที่เป็น 2 ด้าน หรือพันรอบเอว

            นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นงูสวัดก็จะหายเองเป็นปกติ แต่ต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ และไม่เคยพบคนตายจากงูสวัดเลย

            สรุป "งูสวัด...ถ้าพันรอบเอวจะตาย...จริงหรือ?" เป็นความเชื่อ...แต่ไม่เป็นความจริง

  ยารักษางูสวัด...มีจริงหรือ?

            ปัจจุบันมียาต้านไวรัสชื่อ อะซัยโคลเวียร์ (acyclovir) ซึ่งมีการใช้ยานี้มากว่า 20 ปีแล้ว เป็นยาที่ได้ผลดี "โรคงูสวัดมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Varicella zoster virus หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VZV" เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส VZV จึงได้ผลดีทั้งผู้ป่วยโรคงูสวัดและอีสุกอีใส (รวมถึงโรคเริมด้วย) มีทั้งรูปแบบยาเม็ดยาแคปซูล ยาทา และยาฉีด

            แต่ยานี้เป็นยาที่แปลกกว่ายาอื่นในแง่วิธีใช้ เพราะยาชนิดนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย แถมมีระยะเวลาออกฤทธิ์ในร่างกายสั้น จึงมีวิธีใช้ที่มีความถี่มากกว่ายาทั่วไป ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคงูสวัดและอีสุกอีใส ควรได้รับยาเม็ดในขนาด 800 มิลลิกรัม กินวันละ 5 ครั้งทุก 4 ชั่วโมง (ยกเว้นเวลากลางคืน) และควรใช้ติดต่อกันนาน 7-10 วัน

            นอกจากยาชนิดกินแล้ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อาจให้ยาแก่ผู้ป่วยในรูปแบบของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง ขนาดครั้งละ 500 มิลลิกรัม หยดเข้าสู่หลอดเลือดดำวันละ 5 ครั้ง และควรใช้ติดต่อกันนาน 7-10 วันเช่นกัน

            ส่วนยาอะซัยโคลเวียร์ชนิดครีมทาภายนอกนั้น ไว้ใช้สำหรับโรคเริม แต่ใช้ไม่ได้ผลกับงูสวัดและอีสุกอีใส

            นอกจากยาอะซัยโคลเวียร์แล้ว ยังมียาอีก 2 ชนิด คือ วาลาซิโคลเวียร์ (valaciclover) และแฟมซิโคลเวียร์ (famciclovir) ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกับยาอะซัยโคลเวียร์ แต่มีข้อดีกว่าคือ กินวันละ 3 ครั้งเท่านั้น (ยาอะซัยโคลเวียร์ ต้องกินวันละ 5 ครั้ง)

            อย่างไรก็ตามยาทั้ง 2 ครั้ง (วาลาซิโคลเวียร์และแฟมซิโคลเวียร์) ยังมีราคาค่อนข้างสูง เพราะมีแต่ผู้ผลิตต้นตำรับของแต่ละรายเท่านั้น ไม่เหมือนกับยาอะซัยโคลเวียร์ ที่ปัจจุบันหมดสิทธิบัตรคุ้มครองเอกสิทธิ์ของยาแล้ว (น่าจะเรียกว่า "ผูกขาด" มากกว่า) หลังจากที่หมดสิทธิบัตร ทำให้มีผู้ผลิตจำนวนมากผลิตยาอะซัยโคลเวียร์ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคายาชนิดนี้ถูกลงจากเดิมหลายเท่าตัว และเมื่อใช้ยาเหล่านี้แล้วก็ได้ ผลดีในการรักษาเหมือนเช่นเดิม

            ถึงตอนนี้ขอตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยว่า "เมื่อยาหมดสิทธิบัตรแล้ว ราคายาจะถูกลงมาก"

            จะให้ได้ผลดี...ควรเริ่มใช้ยาอะซัยโคลเวียร์ให้เร็วที่สุด เนื่องจากยานี้มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส ยาจึงมีประโยชน์ในช่วงที่ไวรัสกำลังเพิ่มจำนวน คือตั้งแต่เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนในระยะแรก (ยังไม่ขึ้นตุ่มน้ำใส) จนถึงระยะที่ 2 ก่อนที่ตุ่มน้ำใสจะแตกออกโดยทั่วไปจึงแนะนำว่า ควรใช้หลังจากพบตุ่มน้ำใสแล้วไม่เกิน 2-3 วันจึงจะได้ผลดีที่สุด

            ตัวอย่างเช่น มีผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการปวดหัวบริเวณกลางกระหม่อม และที่หน้าผากมาประมาณ 2-3 วัน ต่อมามีผื่นขึ้นที่กลางกระหม่อม และลามมาที่หน้าผาก เป็นตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ คาดว่าต่อไปเชื้อไวรัสอาจลามมาที่ตา และอาจส่งผลต่อการมองเห็นได้

            ในรายนี้เมื่อผู้ป่วยได้รับเป็นยาอะซัยโคลเวียร์ชนิดเม็ด ขนาด 800 มิลลิกรัม กินวันละ 5 ครั้ง (ทุก 4 ชั่วโมง) เมื่อได้ใช้ยาไปเพียง 1-2 วัน ตุ่มน้ำใสก็หยุดการลุกลาม และหยุดอยู่แค่ที่หน้าผาก (ยังไม่ลามเข้าที่หนังตาและลูกตา) พร้อมทั้งตุ่มน้ำใสเริ่มเหี่ยวลง ไม่เต่งเหมือนเดิม เมื่อใช้ยาต่ออีก 4-5 วัน ก็ตกสะเก็ด ต่อมาจึงหายเป็นปกติ

            ดังนั้น การใช้ยาชนิดนี้เพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส จึงควรให้ยาให้เร็วที่สุด เพื่อหยุดการลุกลามของโรค แต่ถ้าโรคงูสวัดลุกลามเต็มที่แล้ว เช่น เมื่อผู้ป่วยเริ่มตกสะเก็ดแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยานี้ หรือใช้ยานี้แล้ว ก็จะไม่เกิดประโยชน์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสแต่อย่างไร กลับเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย

            การใช้ยาทุกครั้งจะต้องมองถึงความคุ้มค่า และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

  เป็นงูสวัดไปรักษากับหมอจีน ดีไหม?

            อีกประเด็นหนึ่งที่พบได้บ่อยเมื่อผู้ป่วยเป็นงูสวัด คือ การไปรักษาแบบแพทย์แผนจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมจ่ายยาสมุนไพรมาปิดพอกทับที่ตุ่มและแผลของงูสวัด

            จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า การนำสมุนไพรจีนมาพอกปิดที่ตุ่มน้ำใส และแผลของงูสวัดนั้นเกิดประโยชน์น้อย ไม่คุ้มค่า คืออาจจะช่วยบรรเทาอาการได้บ้าง แต่ผลเสียที่ตามมาค่อนข้างมาก คือมักทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนทีแผลของงูสวัด และทำให้แผลหายช้าลงกว่าปกติ

            ปัจจุบันจึงไม่แนะนำให้ไปพอกยาจีนที่ตุ่มและแผลของงูสวัดแล้ว ประกอบกับมียาแผนปัจจุบันที่ได้ผลดีกว่าอย่างชัดเจน ถ้าผู้ป่วยงูสวัดที่ต้องการใช้ยา จึงแนะนำให้ใช้ยาอะซัยโคลเวียร์เป็นดีที่สุด "คุ้มค่าปลอดภัย และประหยัด"

  การดูแลแผลของูสวัด

            นอกจากนี้ เมื่อตุ่มน้ำใสแตกเป็นแผลเปิด ก็ควรดูแลสุขอนามัยของแผลเช่นเดียวกับแผลทั่วไป เช่น การล้างแผลและทำแผลให้สะอาด ปราศจากเชื้อแบคทีเรียในรายที่มีแผลเป็นจำนวนมาก อาจพิจาณาเลือกใช้ยาปฏิชีวนะคล็อกซาซิลลิน (cloxacillin) เพื่อช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ควรไปแกะเกาที่ตุ้มน้ำใสหรือแผล เพราะจะทำให้ลุกลามเป็นมากขึ้น หายยากขึ้นด้วย

            ถึงตอนนี้คงจะกระจ่างแล้วว่า ยารักษางูสวัดนั้นมีจริงและได้ผลดีในการเลือกใช้ยาควรพิจารณาถึง "3 ป" ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประหยัด เพื่อให้ได้ใช้ยาอย่างพอเพียง ไม่มาก หรือน้อยเกินไป เป็นการใช้ที่คุ้มค่า


    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

      คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ    ขอขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 138 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ณัฐนันท์ เหว่าขจร

เคยเป็นค่ะ ทายาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เดี๋ยวก็หายค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-06 12:09:16 ]
ความคิดเห็นที่ 137 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

พชรดนัย อินทะจักร์

มีคนบอกว่าถ้าเป็นงูสวัสดิ์ ต้องเป็นโรคเอดส์จริงม่ะคราบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-24 09:41:23 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ธิดา

ถึงนู๋เตย ลองติดต่อหมอปฏิคมดูไหม www.leejangmeng.com/ หมอคนนี้เก่งนะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-23 17:59:50 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

นู๋เตย

แม่หนูเป็นงูสวัดทำไงดี หนูรักแม่นะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-14 20:48:53 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

มานพ

หายแล้วแผลที่เป็นยังชาอยู่เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีคร้บใครรู้ช่วยตอบหน่อย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-02 10:49:25 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

คนชุมแพ

พ่อเคยเป็น แต่แผลหายหลายปีแล้ว แต่ทุกวันนี้ ยังเจ็บ ขัด เคือง ตรงที่เคยเป็นในช่องท้องตรงที่เคยเป็น รักษายังไงครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 20:33:18 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เอี่ยม

ถามแล้วจะอ่านคำตอบอย่างไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 08:28:01 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

นส.ฝ้าย

อยากทราบว่าเป็นมาแล้ว ประมาณ3วัน แล้วตอนนี้อยู่ไตหวัน แล้วจะหาซื้อ ยากิน ยาทา ได้ที่ไหน ยามีจำหน่าย ทั่วไปไหม ร้อนใจมากคิดมากเลยคะใคร ช่วยตอบหนูหน่อยคะ อยากได้ยาที่ทา กินแล้ว หายไวไว เพราะต้องทำงานเครียดจังพี่ๆเพื่อนๆคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-13 13:27:05 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ธนัญชนก บุพิ

หนูไม่เคยเป็นโรคสุกใสแต่ทำไมหนูเป็นงูสวัดได้ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-29 07:03:51 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ธนัญชนก บุพิ

หนูไม่เคยเป็นสุกใสแต่ทำไมหนูถึงได้เป็นงูสวัดเลยหละค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-29 06:57:07 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

นวลลักษณ์

ฉันเป็นจากข้างในช่องออกมาหาผิวหนังตอนแรกมีอาการเหมือนเจ็บที่บั้นเอวประมาณ3วันไปหาหมอเอ็นปรากว่ายังไม่หายก็มีตุ่มขึ้นเหมือนมีแมลงกัดเป็หย่อมๆปวดมากขึ้นจากในท้องแล้วก็เหมือนมีตัวอะไรอดิ้นอยู่ในท้องน่ากลัวมากก็ไปหาหมออีกหมอสั่งตรวจฉี่ปรากฎว่าพบแบคทีเรียในฉี่ให้ยามากินก็ไม่มีผลปวดมากขึ้นอีกต่อมาเป็นวันที่5ก็ไปหาหมอคนใหม่ที่คลีนิคเล่าอาการและเปิดแผลให้เขาดูเขาบอกทันทีเลยว่าเป็นไวรัสอักเสบติดที่ปลายประสาทรีบกินยา800มกคืนนี้เลยนะระงับไวรัสเขาบอกรักษาทันแต่ยังปวดกขึ้นด้วยความใจร้อนก็ไปตรวจที่เชียงใหม่หมอคนใหม่ก็บอกว่าใช้ยาเดิมเพิ่มยาแก้ปวดแล้วให้พักผ่อนต่ออีกจึงค่อยบรรเทาแล้วก็อยากจะช่วยบอกต่อๆกันเผื่อคนอื่เป็นจะได้รักษาได้ทัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-26 12:12:58 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ผู้ช่วย สุรนันท์

ให้ใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุด เอามาบดผสมน้ำสะอาด ประคบแผล ก็พอช่วยบรรเทาได้ครับ...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-11 10:04:19 ]
ความคิดเห็นที่ 125 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ผู้ช่วย สุรนันท์

ไม่ต้องตกใจต้องใช้เวลา แล้วมันจะหายเองเป็นปกติ ต้อนนี้ผมก็เป้น ได้เป็นอาทิตย์แล้ว อาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ใข้ยาที่หมอให้มา ไวดคลเวีย ไม่ต้องทำอะไรมากดูแลเรื่องอาหารเป็นหลัก ห้าม.. ประเภท ไข่ สัตว์ปีก หน่อไม้ ของหวาน ก็พอ นอกนั้น กินยาตามหมอสั่ง รักษาความสะอาดตุ่ม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-11 09:53:55 ]
ความคิดเห็นที่ 123 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สุดารัตน์

หนูกำลังเป็นมาครึ่งเเล้วอ่ะคะ ช่วยด้วย!!!

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-20 22:23:38 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

nok

เป็นโรคงูสวัด คนเก่าคนแก่ บอกว่า ไม่ให้เข้าวัด จริงไหมค่ะ ??

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-21 23:18:14 ]
ความคิดเห็นที่ 121 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

007

ผมกำลังจี๊ดซีโครงครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-18 09:59:53 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ปฏิวัติ

ผมก็กำลังเป้น งูสวัด ก่อนเป้นปวดตึบๆบริเวณต้นขาด้านซ้าย ต่อมามีตุ่มน้ำใสๆขึ้นมา รอบเอวด้านข้าง ไปหาหมอๆให้ยามาทานวันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 4 วัน แล้วให้้ไปหาหมออีก ตอนนี้ก็ยังปวดตึบตามซี่โครงและบริเวณหน้าอก ปวดต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบคงจะทำงานหนักสู้กับเชื้อโรค ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้ตุ่มใสๆเริ่มจะเป็นสีคล้ำคิดว่าน่าจะหายในเร้ววัน : ผมอายุ50 ปี แล้ว เป็นคนชอบนอนดึก ท่องอินเตอร์เน็ตประมาณหกทุ่มจึงนอน ตื่นตีห้า น่าจะมีสาเหตุเป็นโรคงูสวัด ต่อไปคงจะพักผ่อนให้เพียงพอ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-25 09:21:40 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สมชาย

ตอนนี้ผมเป็นโรคงูสวัดเป็นมา3-4วันแล้วแต่อาการดีขึ้นมากแต่ไม่ว่าจะหายวันไหน ขอให้ทุกคนที่หายไวๆนะคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-20 19:27:38 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ket

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-13 21:09:03 ]
ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สมร

ผมก้อเปนยู่คับตอนนี้ เหมือนโดนไฟลวกเลย ปวดแสบปวดร้อนมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-13 06:56:24 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ฟหกด่าสว

ผมเป็นที่ ต้นขาบนหัวเข่า สองข้างเลยครับตอนนี้...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-19 13:50:17 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

jenner

ขอบคุณคร้าบบบบบบบบบบบบ -/-

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-18 20:29:31 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ภาสกร

ผมเป็นตรงคางนิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-12 20:36:16 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

Pee

ตอนนิ เราก้อเปง อ่ะ ทรมานมาก !!! นอนก้อไม่หลับ T_T โครต !!! ทรมาน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 01:24:01 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

แอ้ม

ผม ก็ กำลังเป็น เหมือนกันครับ ทรมานมาก นอนไม่หลับเลย ปวดแสบปวดร้อนยังพอทนได้ครับ แต่พิษที่ปลายประสาทนี้สิครับแทบตาย เจ็บหัว และกกหูมาก แตะเส้นผมไม่ได้เลย เจ็บจริงๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-22 02:40:52 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เปรี้ยว

ขอบคุนนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-14 10:32:16 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

แฟนต้า

ตอนนี้กำลังเป็นที่แขนซ้าย ที่ทำงานให้ลางานด่วนเลย ปวดแขนซ้ายมากครับ แถมยังเป็นตุ่มใสๆยาวทั้งแขนซ้ายเลย เป็นระยะแรกด้วยกว่าจะหายอีกนานเลยหรอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-27 22:07:19 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

น้ำ

ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-25 16:16:01 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

วุ้นเส้น

ตอนนี้เป็นอยู่ค่ะ เจ็บสุดเป็นตั้งแต่เอวถึงต้นขาเลยค่ะ มันลุกลามไวมากสมกับมันเป็นไวรัสจริง ทำเอาหยุดงานเป็นอาทิตย์แล้ว หมอบอกว่าอีกสามอาทิตย์ถึงจะหาย โห งี้คงโดนไล่ออกจากงานก่อนแน่ๆเลยอะ ไม่แน่นะหายคราวนี้อาจจะเลิกเกลียดงูแล้วก็ได้ ประมาณว่าเจองูที่ไหนดีใจสุด เพราะจะได้จับมันมาต้มกินแทน เหอๆๆ แค้นฝังราก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-13 15:19:20 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เคยเป็น

งูสวัด..หากเป็นเริ่มแรกก็คล้าย ๆ เริมนะ...วิธีรักษาแบบ้าน ๆ ก็คือ เอายางต้นทิงเจอ..หรือทิงเจอหนุมาน...แตะ ๆ อีกไม่นานมันก็จะเป็นเกร็ดตุ่มแล้วก็แห้งหายไป...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-23 09:40:36 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

วรรณะ

ตอนนี้(15/ๅ1/55)กำลังเป็นครับแสบร้อนที่แผลมากปวดจิ๊ดๆที่ตุ่มใสๆด้วย ทรมานมาก รำคาญด้วยช่วยบอกยาที่หายไวๆหน่อยครับ..หมอให้ยาอะซัยโคลเวียร์มากินและให้พักผ่อนมากๆ..แต่ไม่สามารถหยุดงานได้.คุมงานก่อสร้างตากแดดเหงื่อออกแสบมากเลยแนะนำยาพื้นบ้านด้วยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-15 18:59:53 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เล็ก

ไม่รู้ว่าลูกสาวจะเป็นงูสวัดหรือป่าว ตอนเเรกเป็นอีสุกอีใส หายประมาณ 1 เดือนวันนี้มีตุมขึ้นไม่เยอะมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-12 20:37:20 ]
ความคิดเห็นที่ 97 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เอเชีย

ป๊าของหนูเป็นค่ะ เหมือนจะหนักกว่าเดิม แผลไม่ได้ลามไปไหน...แต่เป็นแถวๆไหลและพอดูไกลเหมือนโดนสะเก็ตระเบิดมาเลย...น่ากลัวจัง ปล.หนูไม่เคยเป็นอีสุกอีใสค่ะ มีโอกาสเป็นมั้ยคะ?

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-27 19:45:04 ]
ความคิดเห็นที่ 96 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ท่านเมื่อย

ผมก็เคยเป็นครับเป็นที่บริเวณหน้าครับ เริ่มจากด้านในจมูกออกมาทางแก้มครับ อาการเริ่มแรก เหมือนมีตัวอะไรอยู่ใต้ผิวหนังครับ ประมาณวันสองวัน มีรอยแดงๆ แสบๆคับ แล้วก็ขึ้นมาเป็นตุ่ม ครับ ไปโรงพญาบาล คุณหมอ ถามก่อนเลยครับ เคยมีเพศสัมพันธุ๋แบบไม่ป้องกันหรือเปล่า คุณหมอ ก็ เพราะมัน บลาๆ แล้วคุณ หมอก็ให้น้ำเกลือ กี่%จำไม่ได้ไว้เซ็ดบริเวณแผล ให้ยา valaciclover จนแล้วจนรอด ก็ไม่หาย ครับ ปล. ส่วนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็เลยไปให้ป้าผมเป่า ป้าผมถามว่าจะเอากี่วันหายผมบอกสองวันพอ แกก็ท่องๆ แล้วดื่มเหล้าขาว เป่าใส่หน้า สองวัน สะเก็ด ดำขึ้น แล้วก็หาย หลายปีแล้วยังไม่กลับมาเป็นอีกเลยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-14 00:46:05 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ะนนื

เป็นแล้วมี เพศสัมพันธ์จะติดแฟนไหมครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-12 22:00:55 ]
ความคิดเห็นที่ 94 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

padong

แฟนเป็นคนที่ออกกำลังเป็นประจำ แล้วอยู่ ๆ ก็มีตุ้มขึ้น เป็นงูสวัส งงเลยว่าเป็นได้งัย ตอนนี้เป็นไดสองวันแล้ว ไม่ยอมไปตรวจอีก ทำงัยดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 21:43:04 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

อำไพ

หายแล้วทำไม2-3เดือนกลับมาเป็นอีก แล้วก็เป็นตรงจุดเดิม อีก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-02 17:03:52 ]
ความคิดเห็นที่ 92 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

คนสำโรง

ผมเป็นที่นิ้วก้อยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-22 09:29:06 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

คนสวย

เปนแร้วทรมานมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-14 15:14:50 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

่jay

ผมเริ่มเป็นวันที่ 2/9/55 ที่อกขวาลอดรักแร้ลามไปกลางหลังอาการเริ่มแรกจะปวดตามเส้นประสาท ตื่นเช้ามาตกใจผิวเป็นตุ่มไสเต่ง รีบไปหาหมอที่ เปาโลฯพหลโยธิน หมอก็บอกเลยว่าเป็นงูสวัดให้ยา acyclovir กินจนเบื่อ พร้อมกันนั้นผมก็ไปหาหมอโบราณพ่นยา(การบูร+ดินสอพอง+ยอดตำลึง+ยอดทับทิม+เหล้าขาว)เอาทุกอย่างบดรวมกันทาบริเวณแผลก็ช่วยได้นะเออนอนหลับ และกินยาacyclovirคู่กันไปด้วย 3 วันแผลตกสะเก็ดก็ไปาหมออีกเพราะคันไม่หาย (เซ็งเป็นบ้านอนไม่ได้) หมอให้ยามาทายาทาแผลเปิด 1 หลอด 5 มก.,ยาทาแผลตกสะเด็ด 100 มก.จัดผมไป 1300.-) พอทำให้อาการ "คัน" ของผมทุเลาลงได้ แต่ก็มีปวดแปล๊บๆ และคันบ้างมาเรื่อยๆ ต่อไปจะออกกำลังกายให้มากๆ และพยายามจะไม่เครีัยด ขอขอบคุณคุณหมอเกรียงไกร รพ.เปลาโลฯพหลโยธิน ที่จัดยาให้ถูกขนาน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-13 10:51:53 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

wan

เป็นเหมือนกัน เพราะพักผ่อนน้อย และขาดวิตามิน แน่ๆ ดี*ว่า ไปหาหมอ ให้ยามากิน พอช่วยได้ จากบัดนั้น ไม่กล้านอนดึกอีกแล้ว งูจ๋า เมตตาเราเถิดนะ ไม่ต้องกลับมาอีกนะ (ขออภัย ข้อความก่อนหน้านี้พิมพ์ผิดอ้ะ)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 13:50:57 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

wan

เป็นเหมือนกัน เพราะพักผ่อนน้อย และขาดวิตามิน แน่ๆ ดีกว่าไปหาหมอ ให้ยามากิน พอช่วยได้ จากบัดนั้น ไม่กล้านอนดึกอีกแล้ว งูจ๋า เมตตาเราเถิดนะ ไม่ต้องกลับมาอีกนะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 13:49:23 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

โม โม่

คือมันไม่หายสั๊กที มันก็ไม่ได้ปวดอะไรมากค่ะ แต่มันเจ็บจี๊ดๆๆ เป็นระยะ นอนแทบไม่ได้เลย อยากให้มันหาย เร็วๆ พอมีวิธีมั้ย??

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-02 12:42:00 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

มุมิ งุงิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 16:11:29 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สามเอฟ

พึ่งรู้ว่า internet เป็นประโยชน์ก็วันเนี้ย ขอบคุณครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-07 10:14:39 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ตาลหาดใหญ่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 14:21:00 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

มัทรี

ขอบคุณนะคะ สำหรับคำแนะนำดีๆจากเว็ปของท่าน ขอให้ท่านมีความสุขสมหวังทุกสิ่งนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 21:21:28 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

Jamorn

ผมเพิ่งเป็นเมื่อวันที่22/7/55นี้เอง อาการปวดเริ่มแรกปวดร้าวทั้งแขน มีตุ่มใส่ ๆ ขึ้น 4-5จุด ไปหาหมอบอกว่าเป็นงูสวัด ให้ยามาทานAcyclovirขนาด800กรัม กินทุก4ช.ม และได้ยาทาด้วย คืนแรกนอนไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนมาก วันต่อมามีเพื่อนมาบอกว่าให้ใช้ใบของพยาญอบดให้ละเอียดเอาน้ำหรือกากละเอียดทาที่เป็นตุ่มขึ้น2-3จะยุบลง ก็เลยลองดูผลที่ได้ดีเกินคาด วันนี้26/7/55ตุ่มใส่แห้งลงเหลือแต่สะเก็ดไว้ให้ดูต่างหน้า สมุนไพร่ของไทยดีกว่ายาทาที่หมอให้มาซะอีก ต้องขอขอบคุณภูมิปํญญาไทยครับ เพื่อนลองนำไปใช้ดูครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 11:14:44 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ชาวดิน

คุณแม่ผมเคยเป็นงูสวัดเกือบรอบเอว เกือบตาย เพราะทนพิษปวดแสบปวดร้อนไม่ไหว วิธีรักษา นำผลตะขบ ทั้งเขียว แดง ล้างให้สะอาด มาโขลกในครกให้ละเอียด ผสม เหล้าโรง ผมไม่มีเหล้าโรงเลยใช้แอลกอฮอร์สีฟ้าที่ซื้อมาจากร้านขายยา คลุกเคล้าแอลกอฮอร์กับผลตะขบที่ตำแล้วให้เหนียวๆคล้ายๆกับกล้วยน้ำว้าบดที่ป้อนให้เด็ก แล้วพอกไปที่แผล เนื้อตะขบกับแอลกอฮอร์จะจับติดแผลงูสวัดไว้ ทิ้งไว้ให้แห้ง1-3วัน เมื่องูสวัดหายแล้ว ตะขบที่พอกไว้จะร่อนออกมาเอง สำหรับคุณแม่ผมนั้นเพียงครั้งเดียวก็หายแล้ว เมื่อลองทาซ้ำตะขบก็ไม่จับติดที่แผลอีก แสดงว่าหายแล้ว ตอนพอกทาครั้งแรก คุณแม่บอกเย็นสบายดี เพราะงูสวัดมีพิษปวดแสบปวดร้อนทรมานมาก จากนั้นคุณแม่ก็หายดี แต่ทดลองเอาไปรักษาอย่างอื่นไม่หาย รักษาได้เฉพาะงูสวัดอย่างเดียวครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-19 20:50:47 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

3411

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-19 17:21:01 ]