โรคและการป้องกัน

  โรคงูสวัด และยารักษา


  โรค


  ยารักษางูสวัด (หมอชาวบ้าน)


            "การป้องกันการเป็นงูสวัดก็คือ การรักษาสุขภาวะของร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ"

            โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ้างในประเทศไทย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Varicella zoster virus หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VZV เชื้อชนิดนี้ทำให้เกิดโรคในคนได้ 2 โรค คือ โรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด

  ครั้งแรกเป็น "อีสุกอีใส"

            เมื่อร่างกายของเราได้สัมผัสเชื้อไวรัสชนิดนี้ในครั้งแรก มักจะมีอาการไข้ ตัวร้อนมาก่อนสัก 2-3 วันแล้วจึงเริ่มมีตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ รูปร่างของตุ่มน้ำใสจะคล้ายหยดน้ำบนใบบัว ขึ้นกระจายทั่วตัว และขึ้นเป็นรุ่น ๆ เป็นระลอก ๆ หลายรุ่น เมื่อเราสังเกตช่วงใดช่วงหนึ่งของโรคนี้จะพบเห็น "ตุ่มสุก ตุ่มใส" (ตุ่มน้ำใสทั้งที่เพิ่งเริ่มเป็น และตุ่มน้ำใสที่เต่งเต็มที่แล้ว) กระจายอยู่ทั้งร่างกาย ชาวบ้านจึงเรียกโรคนี้ว่า "โรคอีสุกอีใส" (ปัจจุบันบางคนมีความเห็นว่า "อี" เป็นคำที่ไม่สุภาพ จึงตัดคำว่า "อี" ออกเสีย และเรียกโรคนี้ว่า "โรคสุกใส")

  ครั้งที่สองเป็น "งูสวัด"

            เชื้อไวรัส VZV นี้เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส ซึ่งมักเกิดในเด็ก และจะหายได้เอง ภายใน 1-2 สัปดาห์ เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัสชนิดนี้จะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และรอเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของไวรัส หรือเวลาที่ร่างกายอ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันลดลง อดนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะใช้เวลานานเป็นสิบ ๆ ปี หลังจากที่เป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว และพบมากในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุ บางคนจะมีภูมิต้านทานลดต่ำลงหรืออ่อนแอลง

            เมื่อร่างกายอ่อนเพลีย ไวรัสที่หลบอยู่ ณ ปมประสาทก็จะกลับออกมาเพิ่มจำนวนอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้จะแสดงอาการของ "โรคงูสวัด"

            ดังนั้น งูสวัด จึงมีสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัส VZV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นครั้งแรกจะเป็น "โรคอีสุกอีใส" แต่เมื่อกลับมาเป็นอีก จะเป็น "โรคงูสวัด" นั่นเอง (การใช้ยารักษาก็เป็นเช่นเดียวกัน)

  งูสวัด...มักเป็นในช่วงที่ร่างกายอ่อนเพลีย

            ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าผู้ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว จะมีเชื้อไวรัส VZV สะสมหลบซ่อนอยู่ในร่างกาย พร้อมทั้งคอยรอเวลาว่าเมื่อใดที่ร่างกายของเราอ่อนเพลีย หรือมีภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง เชื้อไวรัสชนิดนี้จะฉวยโอกาสออกมาเพิ่มจำนวนอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นงูสวัดได้

            ดังนั้นวิธีง่าย ๆ ในการป้องกันการเป็นงูสวัด ก็คือการรักษาสุขภาวะที่ดีของร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และมีภูมิต้านทานโรคที่ดี เชื้อไวรัสก็จะไม่ออกมาเพิ่มจำนวน และแสดงอาการของโรคอีกได้

  อาการสำคัญของโรคงูสวัด

  อาการของโรคงูสวัด แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

            เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้ ทั้งนี้เพราะช่วงนี้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ำลง ทำให้เชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวน เกิดการติดเชื้อ ณ ระบบประสาท จึงมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ในระดับเส้นประสาท

            หลังจากที่ปวดแสบร้อนได้ประมา 2-3 วัน จะเข้าสู่ระยะที่ 2 เริ่มมีผื่นแดง ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ (รูปร่างคล้ายหยดน้ำกลิ้งบนใบบัว) เรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาว ๆ ตามเส้นประสาทของร่างกายเป็นหย่อม ๆ เช่น ตามความยาวของแขน หรือตามความยาวของขา หรือรอบเอว รอบหลัง หรือศีรษะ เป็นต้น ตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ ของงูสวัดนี้จะแตกออกเป็นแผลต่อมาก็จะตกสะเก็ด และหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์

              เมื่อตุ่มแตก และแผลหายดีแล้ว (ระยะที่ 3) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะยังมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ ตามรอยแนวของโรคที่เกิดขึ้น ในบางคนอาจเกิดได้อีกเป็นเดือน หรือหลาย ๆ เดือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปวดแสบร้อนลึก ๆ หลังจากที่แผลหายดีแล้วเป็นปี ๆ

  งูสวัด...ถ้าพันรอบเอวจะตาย...จริงหรือ?

            เนื่องจากรอยโรคของงูสวัด ส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มน้ำใสเต่ง ๆ เรียงเป็นกลุ่ม ๆ เป็นแนวยาวตามเส้นประสาทซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเท่านั้น จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ยังไม่เคยพบผู้ที่เป็นงูสวัดทั้ง 2 ด้านของร่างกายเลย (ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียมาก ๆ หรือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เมื่อเป็นงูสวัดแล้ว โรคจะลุกลามมากกว่าปกติ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้)

            ผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นงูสวัดมักจะหายได้เอง เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อพบว่า ไวรัสมารุกราน ก็จะเริ่มกระบวนการทำงานและจัดการกับเชื้อไวรัสได้ในที่สุด จึงไม่เคยพบงูสวัดชนิดที่เป็น 2 ด้าน หรือพันรอบเอว

            นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นงูสวัดก็จะหายเองเป็นปกติ แต่ต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ และไม่เคยพบคนตายจากงูสวัดเลย

            สรุป "งูสวัด...ถ้าพันรอบเอวจะตาย...จริงหรือ?" เป็นความเชื่อ...แต่ไม่เป็นความจริง

  ยารักษางูสวัด...มีจริงหรือ?

            ปัจจุบันมียาต้านไวรัสชื่อ อะซัยโคลเวียร์ (acyclovir) ซึ่งมีการใช้ยานี้มากว่า 20 ปีแล้ว เป็นยาที่ได้ผลดี "โรคงูสวัดมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Varicella zoster virus หรือเรียกย่อ ๆ ว่า VZV" เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส VZV จึงได้ผลดีทั้งผู้ป่วยโรคงูสวัดและอีสุกอีใส (รวมถึงโรคเริมด้วย) มีทั้งรูปแบบยาเม็ดยาแคปซูล ยาทา และยาฉีด

            แต่ยานี้เป็นยาที่แปลกกว่ายาอื่นในแง่วิธีใช้ เพราะยาชนิดนี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย แถมมีระยะเวลาออกฤทธิ์ในร่างกายสั้น จึงมีวิธีใช้ที่มีความถี่มากกว่ายาทั่วไป ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคงูสวัดและอีสุกอีใส ควรได้รับยาเม็ดในขนาด 800 มิลลิกรัม กินวันละ 5 ครั้งทุก 4 ชั่วโมง (ยกเว้นเวลากลางคืน) และควรใช้ติดต่อกันนาน 7-10 วัน

            นอกจากยาชนิดกินแล้ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อาจให้ยาแก่ผู้ป่วยในรูปแบบของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง ขนาดครั้งละ 500 มิลลิกรัม หยดเข้าสู่หลอดเลือดดำวันละ 5 ครั้ง และควรใช้ติดต่อกันนาน 7-10 วันเช่นกัน

            ส่วนยาอะซัยโคลเวียร์ชนิดครีมทาภายนอกนั้น ไว้ใช้สำหรับโรคเริม แต่ใช้ไม่ได้ผลกับงูสวัดและอีสุกอีใส

            นอกจากยาอะซัยโคลเวียร์แล้ว ยังมียาอีก 2 ชนิด คือ วาลาซิโคลเวียร์ (valaciclover) และแฟมซิโคลเวียร์ (famciclovir) ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกับยาอะซัยโคลเวียร์ แต่มีข้อดีกว่าคือ กินวันละ 3 ครั้งเท่านั้น (ยาอะซัยโคลเวียร์ ต้องกินวันละ 5 ครั้ง)

            อย่างไรก็ตามยาทั้ง 2 ครั้ง (วาลาซิโคลเวียร์และแฟมซิโคลเวียร์) ยังมีราคาค่อนข้างสูง เพราะมีแต่ผู้ผลิตต้นตำรับของแต่ละรายเท่านั้น ไม่เหมือนกับยาอะซัยโคลเวียร์ ที่ปัจจุบันหมดสิทธิบัตรคุ้มครองเอกสิทธิ์ของยาแล้ว (น่าจะเรียกว่า "ผูกขาด" มากกว่า) หลังจากที่หมดสิทธิบัตร ทำให้มีผู้ผลิตจำนวนมากผลิตยาอะซัยโคลเวียร์ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคายาชนิดนี้ถูกลงจากเดิมหลายเท่าตัว และเมื่อใช้ยาเหล่านี้แล้วก็ได้ ผลดีในการรักษาเหมือนเช่นเดิม

            ถึงตอนนี้ขอตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยว่า "เมื่อยาหมดสิทธิบัตรแล้ว ราคายาจะถูกลงมาก"

            จะให้ได้ผลดี...ควรเริ่มใช้ยาอะซัยโคลเวียร์ให้เร็วที่สุด เนื่องจากยานี้มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส ยาจึงมีประโยชน์ในช่วงที่ไวรัสกำลังเพิ่มจำนวน คือตั้งแต่เริ่มมีอาการปวดแสบปวดร้อนในระยะแรก (ยังไม่ขึ้นตุ่มน้ำใส) จนถึงระยะที่ 2 ก่อนที่ตุ่มน้ำใสจะแตกออกโดยทั่วไปจึงแนะนำว่า ควรใช้หลังจากพบตุ่มน้ำใสแล้วไม่เกิน 2-3 วันจึงจะได้ผลดีที่สุด

            ตัวอย่างเช่น มีผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการปวดหัวบริเวณกลางกระหม่อม และที่หน้าผากมาประมาณ 2-3 วัน ต่อมามีผื่นขึ้นที่กลางกระหม่อม และลามมาที่หน้าผาก เป็นตุ้มน้ำใสเต่ง ๆ คาดว่าต่อไปเชื้อไวรัสอาจลามมาที่ตา และอาจส่งผลต่อการมองเห็นได้

            ในรายนี้เมื่อผู้ป่วยได้รับเป็นยาอะซัยโคลเวียร์ชนิดเม็ด ขนาด 800 มิลลิกรัม กินวันละ 5 ครั้ง (ทุก 4 ชั่วโมง) เมื่อได้ใช้ยาไปเพียง 1-2 วัน ตุ่มน้ำใสก็หยุดการลุกลาม และหยุดอยู่แค่ที่หน้าผาก (ยังไม่ลามเข้าที่หนังตาและลูกตา) พร้อมทั้งตุ่มน้ำใสเริ่มเหี่ยวลง ไม่เต่งเหมือนเดิม เมื่อใช้ยาต่ออีก 4-5 วัน ก็ตกสะเก็ด ต่อมาจึงหายเป็นปกติ

            ดังนั้น การใช้ยาชนิดนี้เพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส จึงควรให้ยาให้เร็วที่สุด เพื่อหยุดการลุกลามของโรค แต่ถ้าโรคงูสวัดลุกลามเต็มที่แล้ว เช่น เมื่อผู้ป่วยเริ่มตกสะเก็ดแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยานี้ หรือใช้ยานี้แล้ว ก็จะไม่เกิดประโยชน์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสแต่อย่างไร กลับเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย

            การใช้ยาทุกครั้งจะต้องมองถึงความคุ้มค่า และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

  เป็นงูสวัดไปรักษากับหมอจีน ดีไหม?

            อีกประเด็นหนึ่งที่พบได้บ่อยเมื่อผู้ป่วยเป็นงูสวัด คือ การไปรักษาแบบแพทย์แผนจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมจ่ายยาสมุนไพรมาปิดพอกทับที่ตุ่มและแผลของงูสวัด

            จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า การนำสมุนไพรจีนมาพอกปิดที่ตุ่มน้ำใส และแผลของงูสวัดนั้นเกิดประโยชน์น้อย ไม่คุ้มค่า คืออาจจะช่วยบรรเทาอาการได้บ้าง แต่ผลเสียที่ตามมาค่อนข้างมาก คือมักทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนทีแผลของงูสวัด และทำให้แผลหายช้าลงกว่าปกติ

            ปัจจุบันจึงไม่แนะนำให้ไปพอกยาจีนที่ตุ่มและแผลของงูสวัดแล้ว ประกอบกับมียาแผนปัจจุบันที่ได้ผลดีกว่าอย่างชัดเจน ถ้าผู้ป่วยงูสวัดที่ต้องการใช้ยา จึงแนะนำให้ใช้ยาอะซัยโคลเวียร์เป็นดีที่สุด "คุ้มค่าปลอดภัย และประหยัด"

  การดูแลแผลของูสวัด

            นอกจากนี้ เมื่อตุ่มน้ำใสแตกเป็นแผลเปิด ก็ควรดูแลสุขอนามัยของแผลเช่นเดียวกับแผลทั่วไป เช่น การล้างแผลและทำแผลให้สะอาด ปราศจากเชื้อแบคทีเรียในรายที่มีแผลเป็นจำนวนมาก อาจพิจาณาเลือกใช้ยาปฏิชีวนะคล็อกซาซิลลิน (cloxacillin) เพื่อช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ควรไปแกะเกาที่ตุ้มน้ำใสหรือแผล เพราะจะทำให้ลุกลามเป็นมากขึ้น หายยากขึ้นด้วย

            ถึงตอนนี้คงจะกระจ่างแล้วว่า ยารักษางูสวัดนั้นมีจริงและได้ผลดีในการเลือกใช้ยาควรพิจารณาถึง "3 ป" ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประหยัด เพื่อให้ได้ใช้ยาอย่างพอเพียง ไม่มาก หรือน้อยเกินไป เป็นการใช้ที่คุ้มค่า


    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

      คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ    ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ความคิดเห็นที่ 137 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

พชรดนัย อินทะจักร์

มีคนบอกว่าถ้าเป็นงูสวัสดิ์ ต้องเป็นโรคเอดส์จริงม่ะคราบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-24 09:41:23 ]
ความคิดเห็นที่ 136 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ธิดา

ถึงนู๋เตย ลองติดต่อหมอปฏิคมดูไหม www.leejangmeng.com/ หมอคนนี้เก่งนะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-23 17:59:50 ]
ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

นู๋เตย

แม่หนูเป็นงูสวัดทำไงดี หนูรักแม่นะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-14 20:48:53 ]
ความคิดเห็นที่ 133 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

มานพ

หายแล้วแผลที่เป็นยังชาอยู่เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีคร้บใครรู้ช่วยตอบหน่อย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-02 10:49:25 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

คนชุมแพ

พ่อเคยเป็น แต่แผลหายหลายปีแล้ว แต่ทุกวันนี้ ยังเจ็บ ขัด เคือง ตรงที่เคยเป็นในช่องท้องตรงที่เคยเป็น รักษายังไงครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 20:33:18 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เอี่ยม

ถามแล้วจะอ่านคำตอบอย่างไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 08:28:01 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

นส.ฝ้าย

อยากทราบว่าเป็นมาแล้ว ประมาณ3วัน แล้วตอนนี้อยู่ไตหวัน แล้วจะหาซื้อ ยากิน ยาทา ได้ที่ไหน ยามีจำหน่าย ทั่วไปไหม ร้อนใจมากคิดมากเลยคะใคร ช่วยตอบหนูหน่อยคะ อยากได้ยาที่ทา กินแล้ว หายไวไว เพราะต้องทำงานเครียดจังพี่ๆเพื่อนๆคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-13 13:27:05 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ธนัญชนก บุพิ

หนูไม่เคยเป็นโรคสุกใสแต่ทำไมหนูเป็นงูสวัดได้ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-29 07:03:51 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ธนัญชนก บุพิ

หนูไม่เคยเป็นสุกใสแต่ทำไมหนูถึงได้เป็นงูสวัดเลยหละค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-29 06:57:07 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

นวลลักษณ์

ฉันเป็นจากข้างในช่องออกมาหาผิวหนังตอนแรกมีอาการเหมือนเจ็บที่บั้นเอวประมาณ3วันไปหาหมอเอ็นปรากว่ายังไม่หายก็มีตุ่มขึ้นเหมือนมีแมลงกัดเป็หย่อมๆปวดมากขึ้นจากในท้องแล้วก็เหมือนมีตัวอะไรอดิ้นอยู่ในท้องน่ากลัวมากก็ไปหาหมออีกหมอสั่งตรวจฉี่ปรากฎว่าพบแบคทีเรียในฉี่ให้ยามากินก็ไม่มีผลปวดมากขึ้นอีกต่อมาเป็นวันที่5ก็ไปหาหมอคนใหม่ที่คลีนิคเล่าอาการและเปิดแผลให้เขาดูเขาบอกทันทีเลยว่าเป็นไวรัสอักเสบติดที่ปลายประสาทรีบกินยา800มกคืนนี้เลยนะระงับไวรัสเขาบอกรักษาทันแต่ยังปวดกขึ้นด้วยความใจร้อนก็ไปตรวจที่เชียงใหม่หมอคนใหม่ก็บอกว่าใช้ยาเดิมเพิ่มยาแก้ปวดแล้วให้พักผ่อนต่ออีกจึงค่อยบรรเทาแล้วก็อยากจะช่วยบอกต่อๆกันเผื่อคนอื่เป็นจะได้รักษาได้ทัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-26 12:12:58 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ผู้ช่วย สุรนันท์

ให้ใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุด เอามาบดผสมน้ำสะอาด ประคบแผล ก็พอช่วยบรรเทาได้ครับ...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-11 10:04:19 ]
ความคิดเห็นที่ 125 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ผู้ช่วย สุรนันท์

ไม่ต้องตกใจต้องใช้เวลา แล้วมันจะหายเองเป็นปกติ ต้อนนี้ผมก็เป้น ได้เป็นอาทิตย์แล้ว อาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ใข้ยาที่หมอให้มา ไวดคลเวีย ไม่ต้องทำอะไรมากดูแลเรื่องอาหารเป็นหลัก ห้าม.. ประเภท ไข่ สัตว์ปีก หน่อไม้ ของหวาน ก็พอ นอกนั้น กินยาตามหมอสั่ง รักษาความสะอาดตุ่ม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-11 09:53:55 ]
ความคิดเห็นที่ 123 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สุดารัตน์

หนูกำลังเป็นมาครึ่งเเล้วอ่ะคะ ช่วยด้วย!!!

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-20 22:23:38 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

nok

เป็นโรคงูสวัด คนเก่าคนแก่ บอกว่า ไม่ให้เข้าวัด จริงไหมค่ะ ??

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-21 23:18:14 ]
ความคิดเห็นที่ 121 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

007

ผมกำลังจี๊ดซีโครงครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-18 09:59:53 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ปฏิวัติ

ผมก็กำลังเป้น งูสวัด ก่อนเป้นปวดตึบๆบริเวณต้นขาด้านซ้าย ต่อมามีตุ่มน้ำใสๆขึ้นมา รอบเอวด้านข้าง ไปหาหมอๆให้ยามาทานวันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 4 วัน แล้วให้้ไปหาหมออีก ตอนนี้ก็ยังปวดตึบตามซี่โครงและบริเวณหน้าอก ปวดต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบคงจะทำงานหนักสู้กับเชื้อโรค ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้ตุ่มใสๆเริ่มจะเป็นสีคล้ำคิดว่าน่าจะหายในเร้ววัน : ผมอายุ50 ปี แล้ว เป็นคนชอบนอนดึก ท่องอินเตอร์เน็ตประมาณหกทุ่มจึงนอน ตื่นตีห้า น่าจะมีสาเหตุเป็นโรคงูสวัด ต่อไปคงจะพักผ่อนให้เพียงพอ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-25 09:21:40 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สมชาย

ตอนนี้ผมเป็นโรคงูสวัดเป็นมา3-4วันแล้วแต่อาการดีขึ้นมากแต่ไม่ว่าจะหายวันไหน ขอให้ทุกคนที่หายไวๆนะคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-20 19:27:38 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ket

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-13 21:09:03 ]
ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สมร

ผมก้อเปนยู่คับตอนนี้ เหมือนโดนไฟลวกเลย ปวดแสบปวดร้อนมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-13 06:56:24 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ฟหกด่าสว

ผมเป็นที่ ต้นขาบนหัวเข่า สองข้างเลยครับตอนนี้...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-19 13:50:17 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

jenner

ขอบคุณคร้าบบบบบบบบบบบบ -/-

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-18 20:29:31 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ภาสกร

ผมเป็นตรงคางนิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-12 20:36:16 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

Pee

ตอนนิ เราก้อเปง อ่ะ ทรมานมาก !!! นอนก้อไม่หลับ T_T โครต !!! ทรมาน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-06 01:24:01 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

แอ้ม

ผม ก็ กำลังเป็น เหมือนกันครับ ทรมานมาก นอนไม่หลับเลย ปวดแสบปวดร้อนยังพอทนได้ครับ แต่พิษที่ปลายประสาทนี้สิครับแทบตาย เจ็บหัว และกกหูมาก แตะเส้นผมไม่ได้เลย เจ็บจริงๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-22 02:40:52 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เปรี้ยว

ขอบคุนนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-14 10:32:16 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

แฟนต้า

ตอนนี้กำลังเป็นที่แขนซ้าย ที่ทำงานให้ลางานด่วนเลย ปวดแขนซ้ายมากครับ แถมยังเป็นตุ่มใสๆยาวทั้งแขนซ้ายเลย เป็นระยะแรกด้วยกว่าจะหายอีกนานเลยหรอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-27 22:07:19 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

น้ำ

ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-25 16:16:01 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

วุ้นเส้น

ตอนนี้เป็นอยู่ค่ะ เจ็บสุดเป็นตั้งแต่เอวถึงต้นขาเลยค่ะ มันลุกลามไวมากสมกับมันเป็นไวรัสจริง ทำเอาหยุดงานเป็นอาทิตย์แล้ว หมอบอกว่าอีกสามอาทิตย์ถึงจะหาย โห งี้คงโดนไล่ออกจากงานก่อนแน่ๆเลยอะ ไม่แน่นะหายคราวนี้อาจจะเลิกเกลียดงูแล้วก็ได้ ประมาณว่าเจองูที่ไหนดีใจสุด เพราะจะได้จับมันมาต้มกินแทน เหอๆๆ แค้นฝังราก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-13 15:19:20 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เคยเป็น

งูสวัด..หากเป็นเริ่มแรกก็คล้าย ๆ เริมนะ...วิธีรักษาแบบ้าน ๆ ก็คือ เอายางต้นทิงเจอ..หรือทิงเจอหนุมาน...แตะ ๆ อีกไม่นานมันก็จะเป็นเกร็ดตุ่มแล้วก็แห้งหายไป...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-23 09:40:36 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

วรรณะ

ตอนนี้(15/ๅ1/55)กำลังเป็นครับแสบร้อนที่แผลมากปวดจิ๊ดๆที่ตุ่มใสๆด้วย ทรมานมาก รำคาญด้วยช่วยบอกยาที่หายไวๆหน่อยครับ..หมอให้ยาอะซัยโคลเวียร์มากินและให้พักผ่อนมากๆ..แต่ไม่สามารถหยุดงานได้.คุมงานก่อสร้างตากแดดเหงื่อออกแสบมากเลยแนะนำยาพื้นบ้านด้วยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-15 18:59:53 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เล็ก

ไม่รู้ว่าลูกสาวจะเป็นงูสวัดหรือป่าว ตอนเเรกเป็นอีสุกอีใส หายประมาณ 1 เดือนวันนี้มีตุมขึ้นไม่เยอะมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-12 20:37:20 ]
ความคิดเห็นที่ 97 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

เอเชีย

ป๊าของหนูเป็นค่ะ เหมือนจะหนักกว่าเดิม แผลไม่ได้ลามไปไหน...แต่เป็นแถวๆไหลและพอดูไกลเหมือนโดนสะเก็ตระเบิดมาเลย...น่ากลัวจัง ปล.หนูไม่เคยเป็นอีสุกอีใสค่ะ มีโอกาสเป็นมั้ยคะ?

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-27 19:45:04 ]
ความคิดเห็นที่ 96 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ท่านเมื่อย

ผมก็เคยเป็นครับเป็นที่บริเวณหน้าครับ เริ่มจากด้านในจมูกออกมาทางแก้มครับ อาการเริ่มแรก เหมือนมีตัวอะไรอยู่ใต้ผิวหนังครับ ประมาณวันสองวัน มีรอยแดงๆ แสบๆคับ แล้วก็ขึ้นมาเป็นตุ่ม ครับ ไปโรงพญาบาล คุณหมอ ถามก่อนเลยครับ เคยมีเพศสัมพันธุ๋แบบไม่ป้องกันหรือเปล่า คุณหมอ ก็ เพราะมัน บลาๆ แล้วคุณ หมอก็ให้น้ำเกลือ กี่%จำไม่ได้ไว้เซ็ดบริเวณแผล ให้ยา valaciclover จนแล้วจนรอด ก็ไม่หาย ครับ ปล. ส่วนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็เลยไปให้ป้าผมเป่า ป้าผมถามว่าจะเอากี่วันหายผมบอกสองวันพอ แกก็ท่องๆ แล้วดื่มเหล้าขาว เป่าใส่หน้า สองวัน สะเก็ด ดำขึ้น แล้วก็หาย หลายปีแล้วยังไม่กลับมาเป็นอีกเลยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-14 00:46:05 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ะนนื

เป็นแล้วมี เพศสัมพันธ์จะติดแฟนไหมครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-12 22:00:55 ]
ความคิดเห็นที่ 94 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

padong

แฟนเป็นคนที่ออกกำลังเป็นประจำ แล้วอยู่ ๆ ก็มีตุ้มขึ้น เป็นงูสวัส งงเลยว่าเป็นได้งัย ตอนนี้เป็นไดสองวันแล้ว ไม่ยอมไปตรวจอีก ทำงัยดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 21:43:04 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

อำไพ

หายแล้วทำไม2-3เดือนกลับมาเป็นอีก แล้วก็เป็นตรงจุดเดิม อีก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-02 17:03:52 ]
ความคิดเห็นที่ 92 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

คนสำโรง

ผมเป็นที่นิ้วก้อยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-22 09:29:06 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

คนสวย

เปนแร้วทรมานมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-14 15:14:50 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

่jay

ผมเริ่มเป็นวันที่ 2/9/55 ที่อกขวาลอดรักแร้ลามไปกลางหลังอาการเริ่มแรกจะปวดตามเส้นประสาท ตื่นเช้ามาตกใจผิวเป็นตุ่มไสเต่ง รีบไปหาหมอที่ เปาโลฯพหลโยธิน หมอก็บอกเลยว่าเป็นงูสวัดให้ยา acyclovir กินจนเบื่อ พร้อมกันนั้นผมก็ไปหาหมอโบราณพ่นยา(การบูร+ดินสอพอง+ยอดตำลึง+ยอดทับทิม+เหล้าขาว)เอาทุกอย่างบดรวมกันทาบริเวณแผลก็ช่วยได้นะเออนอนหลับ และกินยาacyclovirคู่กันไปด้วย 3 วันแผลตกสะเก็ดก็ไปาหมออีกเพราะคันไม่หาย (เซ็งเป็นบ้านอนไม่ได้) หมอให้ยามาทายาทาแผลเปิด 1 หลอด 5 มก.,ยาทาแผลตกสะเด็ด 100 มก.จัดผมไป 1300.-) พอทำให้อาการ "คัน" ของผมทุเลาลงได้ แต่ก็มีปวดแปล๊บๆ และคันบ้างมาเรื่อยๆ ต่อไปจะออกกำลังกายให้มากๆ และพยายามจะไม่เครีัยด ขอขอบคุณคุณหมอเกรียงไกร รพ.เปลาโลฯพหลโยธิน ที่จัดยาให้ถูกขนาน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-13 10:51:53 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

wan

เป็นเหมือนกัน เพราะพักผ่อนน้อย และขาดวิตามิน แน่ๆ ดี*ว่า ไปหาหมอ ให้ยามากิน พอช่วยได้ จากบัดนั้น ไม่กล้านอนดึกอีกแล้ว งูจ๋า เมตตาเราเถิดนะ ไม่ต้องกลับมาอีกนะ (ขออภัย ข้อความก่อนหน้านี้พิมพ์ผิดอ้ะ)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 13:50:57 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

wan

เป็นเหมือนกัน เพราะพักผ่อนน้อย และขาดวิตามิน แน่ๆ ดีกว่าไปหาหมอ ให้ยามากิน พอช่วยได้ จากบัดนั้น ไม่กล้านอนดึกอีกแล้ว งูจ๋า เมตตาเราเถิดนะ ไม่ต้องกลับมาอีกนะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 13:49:23 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

โม โม่

คือมันไม่หายสั๊กที มันก็ไม่ได้ปวดอะไรมากค่ะ แต่มันเจ็บจี๊ดๆๆ เป็นระยะ นอนแทบไม่ได้เลย อยากให้มันหาย เร็วๆ พอมีวิธีมั้ย??

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-02 12:42:00 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

มุมิ งุงิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-09 16:11:29 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

สามเอฟ

พึ่งรู้ว่า internet เป็นประโยชน์ก็วันเนี้ย ขอบคุณครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-07 10:14:39 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ตาลหาดใหญ่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-30 14:21:00 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

มัทรี

ขอบคุณนะคะ สำหรับคำแนะนำดีๆจากเว็ปของท่าน ขอให้ท่านมีความสุขสมหวังทุกสิ่งนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 21:21:28 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

Jamorn

ผมเพิ่งเป็นเมื่อวันที่22/7/55นี้เอง อาการปวดเริ่มแรกปวดร้าวทั้งแขน มีตุ่มใส่ ๆ ขึ้น 4-5จุด ไปหาหมอบอกว่าเป็นงูสวัด ให้ยามาทานAcyclovirขนาด800กรัม กินทุก4ช.ม และได้ยาทาด้วย คืนแรกนอนไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนมาก วันต่อมามีเพื่อนมาบอกว่าให้ใช้ใบของพยาญอบดให้ละเอียดเอาน้ำหรือกากละเอียดทาที่เป็นตุ่มขึ้น2-3จะยุบลง ก็เลยลองดูผลที่ได้ดีเกินคาด วันนี้26/7/55ตุ่มใส่แห้งลงเหลือแต่สะเก็ดไว้ให้ดูต่างหน้า สมุนไพร่ของไทยดีกว่ายาทาที่หมอให้มาซะอีก ต้องขอขอบคุณภูมิปํญญาไทยครับ เพื่อนลองนำไปใช้ดูครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 11:14:44 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

ชาวดิน

คุณแม่ผมเคยเป็นงูสวัดเกือบรอบเอว เกือบตาย เพราะทนพิษปวดแสบปวดร้อนไม่ไหว วิธีรักษา นำผลตะขบ ทั้งเขียว แดง ล้างให้สะอาด มาโขลกในครกให้ละเอียด ผสม เหล้าโรง ผมไม่มีเหล้าโรงเลยใช้แอลกอฮอร์สีฟ้าที่ซื้อมาจากร้านขายยา คลุกเคล้าแอลกอฮอร์กับผลตะขบที่ตำแล้วให้เหนียวๆคล้ายๆกับกล้วยน้ำว้าบดที่ป้อนให้เด็ก แล้วพอกไปที่แผล เนื้อตะขบกับแอลกอฮอร์จะจับติดแผลงูสวัดไว้ ทิ้งไว้ให้แห้ง1-3วัน เมื่องูสวัดหายแล้ว ตะขบที่พอกไว้จะร่อนออกมาเอง สำหรับคุณแม่ผมนั้นเพียงครั้งเดียวก็หายแล้ว เมื่อลองทาซ้ำตะขบก็ไม่จับติดที่แผลอีก แสดงว่าหายแล้ว ตอนพอกทาครั้งแรก คุณแม่บอกเย็นสบายดี เพราะงูสวัดมีพิษปวดแสบปวดร้อนทรมานมาก จากนั้นคุณแม่ก็หายดี แต่ทดลองเอาไปรักษาอย่างอื่นไม่หาย รักษาได้เฉพาะงูสวัดอย่างเดียวครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-19 20:50:47 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

3411

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-19 17:21:01 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว โรคงูสวัด และยารักษา

the max

รู้ถึงสรรพคุณของโรคแล้ว ขอขอบคุณพระเจ้า มันเยียมมาก ๆ ๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-26 04:04:42 ]