โรคและการป้องกัน

  ไส้เลื่อน Hernia


  ไส้เลื่อน
  ไส้เลื่อน  ไส้เลื่อน (หมอชาวบ้าน)
  คอลัมน์ สารานุกรมทันโรค โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

            ไส้เลื่อน หมายถึงภาวะที่มีลำไส้บางส่วนไหลเลื่อนออกมาตุงอยู่ที่ผนังหน้าท้อง ทำให้เห็นเป็นก้อนบวมตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งของผนังหน้าท้อง

            ไส้เลื่อน มีอยู่หลายชนิด ซึ่งจะมีอาการแสดงภาวะแทรกซ้อน และการรักษาแตกต่างกันไป ขึ้นกับตำแหน่งที่เป็น

            ไส้เลื่อน ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นก้อนตุงตรงผนังหน้าท้องหรือขาหนีบ ซึ่งจะบวมๆ ยุบๆ (โผล่ๆ ผลุบๆ) มักจะไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่ถ้าปล่อยให้เกิดการติดคา ไม่ยุบก็อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้

  ชื่อภาษาไทย : ไส้เลื่อน
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Hernia

  สาเหตุของ ไส้เลื่อน

            ไส้เลื่อน เกิดจากผนังหน้าท้องบางจุดมีความอ่อนแอ (หย่อน) ผิดปกติ ส่วนมากเป็นความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด ทำให้ลำไส้ที่อยู่ข้างใต้ไหลเลื่อนทะลักเข้าไปในบริเวณนั้น เห็นเป็นก้อนตุง ส่วนน้อยที่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง (เช่น แผลผ่าตัดที่หน้าท้อง)

  ไส้เลื่อนมี อยู่หลายชนิด ที่พบบ่อยได้แก่

             ไส้เลื่อน ที่สะดือ (inguinal hernia) ผู้ป่วยจะมีหน้าท้องที่บริเวณขาหนีบอ่อนแอผิดปกติมาแต่กำเนิด แต่จะปรากฏอาการไส้เลื่อนเมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มสาว หรือวัยกลางคน หรือเมื่อเป็นโรคไอเรื้อรัง เช่น หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมปอดโป่งพอง ไส้เลื่อน ชนิดนี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้

             ไส้เลื่อน ที่เกิดหลังผ่าตัด (incisional hernia) เป็น ไส้เลื่อน ที่เกิดหลังได้รับการผ่าตัดช่องท้อง เมื่อแผลหายแล้ว ผนังหน้าท้องในบริเวณผ่าตัด เกิดหย่อนกว่าปกติ ทำให้ลำไส้ไหลทะลักเป็นก้อนโป่งที่บริเวณนั้น

  อาการของ ไส้เลื่อน

             สะดือจุ่น ทารกจะมีอาการสะดือจุ่น หรือสะดือโป่งเวลาร้องไห้ ซึ่งจะเป็นมาแต่แรกเกิด โดยไม่มีความผิดปกติอื่นๆ

             ไส้เลื่อน ที่ขาหนีบ ผู้ป่วยจะสังเกตเห็นมีก้อนตุงที่บริเวณขาหนีบหรือถุงอัณฑะ ซึ่งจะเห็นชัดขณะลุกขึ้นยืน หรือเวลายกของหนัก ไอ จาม หรือเบ่งถ่าย เวลานอนหงายก้อนจะยุบหายไป เมื่อคลำดูจะพบว่าก้อนมีลักษณะนุ่มๆ โดยไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด

             อาการมีก้อนตุงโผล่ๆ ผลุบๆ แบบนี้มักจะเป็นอยู่นานเป็นแรมปี สิบๆ ปีหรือตลอดชีวิต แต่ถ้ามีภาวะ ไส้เลื่อน ติดคาอยู่ที่ผนังหน้าท้อง ก็จะกลายเป็นก้อนตุงไม่ยุบหาย และจะมีอาการเจ็บปวดที่ท้อง ปวดท้องอาเจียนตามมา ซึ่งถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนของไส้เลื่อน

             ไส้เลื่อน ที่เกิดหลังผ่าตัด ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยไม่มีก้อนตุงที่หน้าท้อง แต่หลังผ่าตัด (อาจนานเป็นแรมเดือน หรือแรมปี ต่อมาก็พบว่าบริเวณใกล้ๆ รอบแผลผ่าตัด จะมีก้อนตุงขนาดใหญ่ ไม่มีอาการเจ็บปวด โดยเฉพาะจะเห็นชัดในท่ายืนหรือนั่ง แต่เวลานอนก้อนจะเล็กลงหรือยุบลง อาการจะเป็นเรื้อรังจนกว่าจะได้รับการผ่าตัดแก้ไข

  การแยกโรค ไส้เลื่อน

            ก้อนที่บริเวณหน้าท้อง อาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น 

             ก้อนฝี ซึ่งจะมีอาการปวดบวมแดงร้อน แตะถูกเจ็บ และไม่ยุบหายเวลานอนหงาย

             ก้อนเนื้องอก มักจะเป็นก้อนแข็ง ไม่ยุบ แตะถูกไม่เจ็บ

            ส่วนก้อนที่ขาหนีบหรือถุงอัณฑะ นอกจากก้อนฝีและก้อนเนื้องอกแล้ว ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น 

             โรคฝีมะม่วง ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะบวมแดงร้อน

             ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ถ้าเป็นเฉียบพลันจะมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง ปวด แดงร้อน ถ้าเป็นเรื้อรังมักจะเป็นก้อนแข็ง ไม่เจ็บ ไม่ยุบ

             ถุงน้ำทุ่งอัณฑะหรือกล่อนน้ำ (hydrocele) มีลักษณะเป็นก้อนนุ่ม คล้ายลูกโป่งใส่น้ำ ไม่เจ็บ ไม่ยุบเวลาใช้ไฟฉายส่องจะเห็นโปร่งใส มักพบในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิด ส่วนน้อยอาจพบตอนโตแล้ว (ภายหลังได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการอักเสบที่ถุงอัณฑะ)

             อัณฑะบิดตัว (testicular torsion) เกิดจากพัฒนาการที่ผิดปกติของสายรั้งอัณฑะ (spermatic cord) และเนื้อเยื่อที่ปกคลุมอัณฑะ ทำให้ถุงอัณฑะหลวมกว่าปกติ อัณฑะสามารถบิดหมุนรอบตัวเมื่ออายุมากขึ้นได้ มีอาการปวดอัณฑะรุนแรง ตรวจพบเป็นก้อนบวม แตะถูกเจ็บ ไม่ยุบ

  การวินิจฉัยโรค ไส้เลื่อน

            แพทย์จะวินิจฉัยโรค ไส้เลื่อน จากอาการแสดงและสิ่งตรวจพบ ได้แก่ อาการมีก้อนตุงโผล่ๆ ผลุบๆ ก้อนมีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ ไม่เจ็บ

            ในรายที่ไม่แน่ใจว่าเป็น ไส้เลื่อน  แพทย์อาจส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ อัลตราซาวนด์ เป็นต้น

  การดูแลตนเอง

            ถ้าพบว่ามีก้อนตุงที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของผนังหน้าท้อง รวมทั้งบริเวณขาหนีบและอัณฑะ ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัด

            แต่ถ้าก้อนนั้นมีลักษณะแข็ง โตขึ้น แดงร้อนหรือเจ็บปวด หรือมีอาการปวดท้อง หรืออาเจียนร่วมด้วย ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

            ในกรณีที่เป็น ไส้เลื่อน แพทย์อาจแนะนำให้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไส้เลื่อนขนาดใหญ่ หรือขึ้นตรงบริเวณขาหนีบถุงอัณฑะ หลังจากแผลผ่าตัดหายดีแล้ว ก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เช่นคนปกติทั่วไป

    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

      คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ    ขอขอบคุณข้อมูลจาก

   

แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

korn

ขอถามหน่อยคับว่าผ่าตัดไส้เลื่อนมาแล้วสามารถ ออกกำลังกายเหมือนปกติได้หรือป่าวคัย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-29 14:28:58 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

พัน ขาวหล้า

หลานชาย 4 เดือน เป็นไส้เลื่อน ถ้าต้องผ่าจะอันตรายกับเด็กมั้ยคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-10 16:15:27 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia
dajang

ขอถามหน่อยนะคะ น้องสาวอายุ 3 ขวบ เป็นโรคไส้เลื่อน ตรงขาหนีบ ผ่าตัดมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่หาย ต้องผ่าตัดครั้งที่3 อีก (ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมอผ่าแล้วผ่าอีกก็ยังไม่หายสะที)(ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่) โรคนี้มีวิธีการรักษา อื่นที่ดีกว่านี้ป่าวคะ ถ้ามี ช่วยแนะนำหน่อค่ะ ถ้าไม่มีช่วยแนะนำแนวทางดีๆหน่อยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-07 15:47:25 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

porn

ผมเป็น15ปีผ่า13พ.ย.55ดีมากเลยอายมานานอย่าอายครับใครเป็นรีบหาหมอดีกว่าเก่ามากไม่เจ็บ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-20 15:38:07 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

คุณวิทย์

ผมเข้ารับการผ่าตัด เมื่อวันที่ 26 ต.ค.55 แล้วครับ คุณหมอให้นอนพักอยู่โรงพยาบาล 3 วัน และให้ลาพักอยู่บ้าน 6 วัน ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว สามารถมาทำงานได้ปกติแล้ว ผ่าเถอะครับ ท่านใดสงสัยว่าเป็นควรปรึกษาหมอด่วน จะได้หาย ความรู้สึกดีๆ ได้กลับคืนมาแล้ว ผ่าตัดต้องเจ็บอยู่แล้ว คิดเสียว่าเรารักษาเราเอง ตอนเข้าห้องผ่าตัดก็กังวลใจเป็นเรื่องธรรมดา เจ็บนิดเดียวคับขอให้กำลังใจเข็มแข็งไว้ หายแน่นอน เป็นกำลังใจให้ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-13 15:45:21 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

ตัวโน้ต

ผมเพิ่งผ่าตัด เมื่อวันที่ 7 มิ ย 55 ตอนนี้นอนอยู่โงพยาบาลชุมพร ถ้าถามว่าเจ็บไหม หลังผ่าตัดทรมานมากๆคับ จะลุกนั่งเดินนอน แผลจะตึงมาก แต่เพื่อความสบายใจในอยาคตควรจะผ่าดีกว่าครับ ก่อนที่มันจะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคนี้ทุกคนครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-08 19:21:55 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

jljhogjny

ดิฉันร็อคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-03 13:38:58 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

เอก

ท่านใดสงสัยว่าเป็น ก็รีบปรึกษาหมอ รีบเข้ารับการรักษาเลยคับ ผมก็เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนมาได้ 3 อาทิตย์แล้ว นอน รพ. คืนเดียวหมอก็ให้กลับบ้านแล้วคับ ตอนผ่าไม่เจ็บคับ เพราะหมอเค้าจะบล๊อคหลัง ผมเป็นมาเกือบ 20 ปี ผ่าเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมอนะคับ ช่วง2 เดือนแรกก็อย่ายกของหนัก อย่าเพิ่งเล่นกีฬาหักโหม เลย 2 เดือนไปแล้ว อย่าไปยกของหนักมากๆเข้าอีก เพราะมันสามารถเป็นได้อีกคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-07 18:01:38 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

แก้ว

ไม่แน่ใจว่าสามีเป็นโรคไส้เลื่อนหรือเปล่าค่ะ แต่ตรงปลายอวัยวะเพศเหมือนจะบวมๆ และเวลามีเซ็กส์ของเค้าจะไม่แข็งตัวค่ะ และเค้าก็ไม่ทราบว่าเค้าเป็นอะไรด้วย รบกวนตอบด้วยนะคะเพราะชีวิตคู่ช่วงนี้มีปัญหามากค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-26 06:53:26 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

วิทย์

ผม อายุ 38 ปี ก็เป็น รู้สึกได้ ประมาณ 6 เดือนแล้ว แต่ยังทำงานหนักอยู่ แฟนแนะนำให้ผ่าตัด บอกว่าหายนะครับ แต่มีโอกาสเป็นได้อีกหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอ ผมกำลังหาเวลาเข้ารับการตรวจและผ่าตัดอยู่ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-24 10:30:12 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

แจน

ทำไมไม่มี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-22 17:28:51 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

ไทกัง

ตอนนี้ทำอะไรอยู่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-18 14:50:03 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

นายธนวัฒน์ วงศ์สิทธิอรรถ

ผมอายุ 48 ปีแล้ว ผมป่วยเป็นไส้เลื่อน ต้องผ่าตัดมา 2 ครั้งแล้ว ไม่ทราบจะต้องหยุดผ่าตัดเมื่อไร เวลาปวด แทบอยากร้องไห้ผ่าตัดครั้งหลังสุด ประมาณ เดือน พ.ย. 50 ที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-15 17:11:25 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

เจาฅาฅ

ผมผ่าตัดแล้วเจ็บมากที่สุดในโลก ถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ผ่าเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-20 23:09:03 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

ดอย

เป็นเบาหวานด้วย แล้วเพิ่งมาเป็นไส้เลื่อน สัก 12 วัน ผ่าแล้วจะมีผลกระทบไหม ช่วยตอบที

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-25 21:11:30 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

หญิง

ถ้าเป็นโรคเกล็ดเลือดสูงสามารถทำการผ่าตัดไส้เลื่อนได้มั๊ยค่ะรบกวนตอบด้วยนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-03 16:58:06 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

desan

ผมรู้สึกเจ็บเวลาเดินอะคับไม่รู้ว่าไส้เลื่อนหรือเปล่า ใครก็ได้คับบอกให้หน่อยว่าเกิดจากไส้เลื่อนหรือเปล่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-31 21:38:27 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

oasis

ผมก้อเป็นครับ แต่ยังหาเวลาไปผ่าไม่ได้นี้สิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-15 20:41:39 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

singha

ผมไม่รู้เป็นไรผมปวดไข่ข้างซ้ายมานานแต่ไม่ไปหาหมอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-04 12:32:40 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

เสาวลักษณ์

แฟนเป็นแต่ไม่ยอมไปหาหมอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-01 21:53:52 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

ฟพนืเ

ผมเป็นมา15ปี เพิ่งจะผ่า 03/08/53

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 12:21:57 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

เอกชัย แก้วเบญจโชติ

ผมเป็นไส้เลื่อนมา นานมาก ประมาณว่าเกือบ 30 ปีแล้วไม่กล้าผ่าตัดเป็นก่อนแต่งงาน ตอนนี้ลูกโตๆกันหมดยังไม่ผ่าตัดเลยเชื่อตามคนอื่นถ้าผ่าตัดแล้วความรู้สึกทางเพศจะหมดไป จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรง ตอนนี้อายูขึ้นเลขห้าแล้วคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยออกกำลังกายทุกเช้าเดินเร็วใครเคยผ่าช่วยแนะความจริงหน่อย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-01 06:58:31 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

ดิวส์

ขอบคุณมากคับบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-13 20:31:50 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

แว่น

ผมก็เป็นครับพรุ่งนี้จะไปนัดหมอผ่า (ใช้สิทธิ สปสช.)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-01 20:44:46 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

ผู้ป่วยไส้เลื่อน

ขอบคุณครับ...ตอนนี้ผมกำลังเป็นอยู่แล้วจะไปผ่าตัดแล้วครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-05-24 09:24:28 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

Siam Law

ขอบคุณมากๆครับที่นำข้อมูลดีดีมาให้รู้ ขอบคุณจริงๆครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-03-23 21:47:48 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ไส้เลื่อน Hernia

โอ๊ย เน๊อะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-02-12 10:54:33 ]