โรคและการป้องกัน

  โรคหอบหืด คืออะไร ?  โรคหอบหืด  โรคหอบหืด คืออะไร ? (สสส.)

            โรคหอบหืด ชื่อนี้เรียกตามอาการของคนไข้ โดยอาการหอบหืดเกิดจากการหดตัวหรือตีบตันของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง

  ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดลม คือ

             การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลม 
            การบวมอักเสบของเยื่อบุภายในหลอดลม 
            เสมหะจำนวนมากที่คั่งค้างอยู่ภายในหลอดลม

            การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลม แท้จริงแล้วเป็นผลจากอักเสบของเยื่อบุหลอดลม การอักเสบส่วนใหญ่จะเป็นการอักเสบเรื้อรังเกิดจากภาวะที่มีการตอบสนองรุนแรงเกินเหตุ

            โรคหอบหืด ต่างกับโรคอื่น ๆ คนไข้บางคนเป็นน้อย บางคนเป็นมาก และอาจเสียชีวิตได้ ภาวะที่กระตุ้นให้ โรคหอบหืด กำเริบก็ต่างกันในแต่ละคนไข้ ตัวอย่างของภาวะหรือสิ่งที่กระตุ้นให้ โรคหอบหืด กำเริบ คือ การหายใจเอาสารที่แพ้เข้าไปในหลอดลม ภาวะติดเชื้อ โพรงจมูกอักเสบ กลิ่นน้ำหอม ยาฆ่าแมลง กลิ่นอับ กลิ่นท่อไอเสีย กลิ่นบุหรี่ ภาวะอากาศเปลี่ยน การออกกำลังกาย โรคทางเดินอาหารบางโรค ภาวะแพ้ยา สารสี สารเคมีต่าง ๆ และภาวะเครียด

            ในเด็กที่เป็นโรคหอบหืดส่วนใหญ่ สองในสามจะมีภาวะภูมิแพ้ด้วย แต่ในผู้ใหญ่ต่างกันที่ส่วนใหญ่จะไม่มีภาวะภูมิแพ้ โดยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ โรคหอบหืด คือ คนมักเข้าใจว่า โรคหอบหืดเป็นผลจากภาวะภูมิแพ้เสมอไป

           โรคหอบหืด คนเป็นกันมาก ตามสถิติแล้วมีผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืด ประมาณ 10-13% ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กชายเป็น โรคหอบหืด มากกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย

            การวินิจฉัย โรคหอบหืด ในเด็กทั่วไปแล้วจะยากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเด็กจำนวนไม่น้อยมีอาการอื่นร่วมด้วย เด็กบางคนไม่มีอาการหอบเลยก็ได้ ส่วนใหญ่ประวัติการเจ็บป่วยของเด็กโรคหอบหืดจะไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะข้อมูลได้มาจากแม่เด็ก พี่เลี้ยง ครูที่โรงเรียน หรือตัวเด็กเอง

            อาการสำคัญของ โรคหอบหืด คือ ไอตอนเช้า กลางคืนตอนดึก ไอเวลาวิ่งเล่น หรือหลังวิ่งเล่น คัดจมูก น้ำมูกไหลร่วมด้วย ในเด็กเล็กที่หอบจากมีสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคหอบหืด เช่น โรคหัวใจ โรคติดเชื้อในปอด สารแปลกปลอม ถั่ว ข้าวโพดคั่วติดในหลอดลม หรือโรคทางเดินอาหารบางชนิด

            การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้โรคหอบหืด กำเริบ ส่วนใหญ่ของเชื้อจะเป็นไวรัสที่ติดมาจากโรงเรียน หรือที่ชุมชน เด็กจำนวนมากที่แพ้สารต่าง ๆ เช่น ไรฝุ่น เชื้อรา แมลงสาบ และอื่น ๆ จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่นอน


  โรคหอบหืด


            การรักษา โรคหอบหืด จะต่างกันในคนไข้แต่ละคน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค อายุคนไข้ และภาวะที่เกิดร่วมกับโรคหอบหืด เช่น ภาวะภูมิแพ้ หรือโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง โดยทั่ วๆ ไป แนวทางรักษาที่ยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญมีอยู่ 4 ข้อดังนี้

            แนะนำให้ใช้การตรวจสอบสมรรถภาพของปอด เพื่อบ่งชี้ความรุนแรงของโรค และเพื่อติดตามวัดผลการรักษา

            การใช้ยาเพื่อลดการอักเสบ หรือป้องกันการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมร่วมกับการใช้ยา เพื่อคลายกล้ามเนื้อรอบหลอดลมที่หดตัว

            การควบคุมภาวะแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะในคนไข้ที่มีภาวะภูมิแพ้ร่วมด้วย รวมถึงการรักษาเฉพาะเจาะจงในภาวะภูมิแพ้

            ต้องให้ความรู้คนไข้ และครอบครัวเกี่ยวกับ โรคหอบหืด และการปฏิบัติตน เช่น เลิกสูบบุหรี่ วิธีการออกกำลังกาย และวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง

            การรักษาอย่างต่อเนื่องสำคัญที่สุดในโรคหอบหืดคนไข้ส่วนใหญ่ หรือแพทย์ส่วนใหญ่จะมองข้ามจุดสำคัญนี้ ทำให้ผลการรักษาไม่เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย คนไข้ก็ว่าไม่หายสักที หมอก็ว่าคนไข้ไม่รู้เรื่องไม่ทำตามสั่ง

  ผลการรักษา โรคหอบหืด ที่ควรเกิดขึ้นมีดังนี้

            สมรรถภาพปอดดีขึ้น 
            คนไข้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ หรือเกือบปกติ รวมทั้งการออกกำลังกาย
            อาการเรื้อรังที่น่าเบื่อหน่วยสำหรับคนไข้สิ้นสลายไปอาการ เช่น ไอ หายใจขัด แน่นหน้าอก
            ป้องกันการกำเริบของโรคได้ 
            ผลข้างเคียงจากยาควรจะไม่มี หรือมีน้อยที่สุด

            ความเข้าใจที่สำคัญมาก คือ การอักเสบของเยื่อบุหลอดลมในโรคหอบหืด นี้เป็นการอักเสบอย่างเรื้อรัง ต่อเนื่องที่กำเริบได้เป็นระยะ แม้เวลาที่คนไข้รู้สึกดี ไม่มีอาการไอ หรือหอบ ภาวะการอักเสบนี้ยังคงอยู่ตลอดเวลา


  โรคหอบหืด


  ยาหลักที่ใช้ในการรักษา โรคหอบหืด

  ยาต้านการอักเสบ

            ยาสเตียรอยด์ เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคหอบหืด สำหรับผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ ยานี้มีทั้งรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน และรูปแบบพ่นเข้าสู่หลอดลมโดยตรง อย่างไรก็ตาม ยาในรูปแบบพ่นถือได้ว่าเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาของคนไข้หอบหืดเรื้อรัง และมีความปลอดภัยสูง เพราะปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายน้อย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงใด ๆ จากการใช้ยานี้ 

            ส่วนยาในรูปแบบรับประทานจะใช้รับประทาน เมื่อมีอาการกำเริบอย่างรุนแรงหรือไม่สามารถจะพ่นยาได้ และจะใช้ในระยะสั้นๆ เท่านั้น คือ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่หากผู้ป่วยโรคหอบหืด รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจพบผลข้างเคียงขึ้นได้เช่น น้ำหนักตัวเพิ่ม ความดันโลหิตสูง ตาเป็นต้อ กระดูกผุ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และบวมตามที่ต่าง ๆ

            โครโมลิน และนิโดโครมิล เป็นยาพ่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และลดการอักเสบที่จะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย หรืออากาศเปลี่ยน

  ยาขยายหลอดลม

            ยาประเภทนี้จะช่วยขยาย หรือคลายกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลมที่หดเกร็งตัว

            ยากลุ่มเบต้าอะโกนิส ที่ใช้แพร่หลายคือยาพ่นแบบน้ำ และแบบผง อีกทั้งยังมียาเม็ด และยาน้ำในรูปแบบรับประทาน รวมทั้งรูปแบบที่ใช้กับเครื่องปั๊ม ยากลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการขยายหลอดลมสูง นิยมใช้ในคนไข้ โรคหอบหืด ที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน แต่ไม่ควรใช้ติดต่อเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงในภายหลัง เพราะไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ โรคหอบหืด

            ยากลุ่มแซนทีน ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และขยายหลอดลม สำหรับใช้ในคนไข้โรคหอบหืดเรื้อรัง ในปัจจุบันจะพบได้ทั้งยาฉีดยาน้ำ และยาเม็ด ทั้งรูปแบบธรรมดา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทาน ผลข้างเคียงพบได้น้อย มีความปลอดภัยสูง


    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย

         คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ 
  ขอขอบคุณข้อมูลจากแอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

paiwan

ได้ประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-24 15:10:36 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

pokpok

เหมือนลูกชายจะเป็นโรคนี้ค่ะ แกเป็นๆหายๆ น่าสงสารค่ะเวลาเป็น แกจะหายใจเร็วเหมือนเหนื่อยมากแกมักจะเป็นเวลาอากาศเย็นๆ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้จากหน้านี้ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-07 13:20:28 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

น้องครีม

หน้าสงสรานคนที่เป้็นจังเเละขอขอบคุณค่ะครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-06 21:36:30 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

้่ok

หน้าสงสราน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-06 20:47:29 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

สิริยา กันทะคำ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-06 20:41:13 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

น้องต่าย ซ่า

ดีมากอาจารย์ไม่ตีเลยอ่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 16:18:15 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

PANG

โรคหอบหืดคือ การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบรอบหลอดลม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-24 14:51:57 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

NEE

โอ้โห ดีจังเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-24 14:47:40 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

NOY

ดีมากเลยค่ะ/ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-24 14:45:00 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

noy

ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-24 14:38:29 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

warakorn

ดีนะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 19:17:38 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

pearno

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-27 13:35:29 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

เอ๋

เราก็เป็นเหมือนกัน บางทีอยู่ๆอาการหอบมันก็หายไปเป็นเดือนแบบไม่ต้องใช้พ่นยาก็อยู่ได้ แต่สักพักมันก็กลับมาและก็ต้องพ่นยาอีก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-17 22:13:47 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

นู๋ฮาย

อยากหายต้องมีกำลังใจที่ดีค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-20 11:03:24 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

2500007

บางวันวิ่งนานๆไม่เหนื่อยเท่าไหร่บางวันวิ่งนิดเดียวหายใจไม่ค่อยออกต้องหายใจลึกๆและต้องพักนานๆ ยกของหนักนิดหน่อย..เหนื่อยมากๆ..เหนื่อยง่ายหายช้า เดินไม่ถึงช่วงเสาไฟฟ้าเหนื่อยมากๆ..หายใจลำบากหายใจลึกๆเหมือนว่ามันไม่เข้าไปข้างใน..ใช่โรคหืดหอบหรือเปล่าครับ และต้องรักษาอย่างไรใครช่วยบอกด้วยครับ..ขอบคุณมากครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-20 13:45:47 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

ประทีป

ออกกำลังกายบ่อยๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-27 11:47:26 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

ประทีป

ทำอย่างไรถึงหาย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-27 11:45:52 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

ประทีป

โรคนี้ไม่สามารถหายได้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-27 11:44:12 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

ขวัญ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-08 09:23:13 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

sathit07

สาเหตุมาจากปอดคับเราต้องแก้ที่ปอดมักจะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ภาวะความร้อนในร่างกายมีปัญหาลำไส้ใหญ่ ระบบย่อยไม่ค่อยดี ดูข้อมูลเพิ่มที่เว็บปฐมจักรวาล อ.สาธิต

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-17 09:10:29 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

dimbula

thank i got asthma is good now

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-09 22:06:52 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

santa yak

แม่ผมก็เป็นหอบเหมือนกัน 2-3ปีที่ผ่านมาต้องพ่นยาทุกเช้าและก่อนนอน และถ้านอนไม่พอ ก็จะมีผื่นขึ้นเต็มตัวเลยหรือไปเที่ยวอากาศหนาวหน่อยก็หายใจรู้สึกเหนื่อยๆ เดินขึ้นสะพานลอยก็เหนื่อยมากจนต้องพ่นยา แต่ตอนนี้แม่ผมได้กินยาจีนใช้เวลา 1 สัปดาห์และหลังจากนั้นมา 2 เดือนแล้วยาพ่นก็ไม่ต้องพ่นยา อาการหอบก็ไม่มีแถมเด๋วนี้ แม่นอนดึกตื่นเช้าก็ไม่ต้องพ่นยาเลย และแม่เอายาจีนมาให้ผมกินเพราะผมเปนภูมิแพ้จามทุกวันตอนเช้า(จามแรงมาก) ผมลองกินยาจีนนี้แล้วอาการจามก็เริ่มหายไป ทางบ้านผมเลยเริ่มกินยาจีนนี้กันครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-29 13:16:57 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

Kellsie

Got it! Thanks a lot again for hleinpg me out!

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-13 12:25:37 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

ป๊อป

เป็นหอบหืด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-06 18:33:19 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

prarasak

ผมก็เป็นโรคหอบหืด เหมือนกัน หายใจขัด ๆ หน่อย แต่พอฝึกหายใจ เวลาที่ มีโรคหอบกำเริบ โรคหอบก็หายไป วิธีก็คือ หายใจให้น้อย ไม่ต้อง ฝืน เราต้องลดความรู้ สึกลง ลดลง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-20 06:32:06 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

คนขี้โรค

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-17 19:37:26 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

น.ส พรทิวา จองแป๊ะ

เป็นข้อมูลที่ดีมากสำหรับทุกคน ขอบคุณนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-15 02:13:12 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

tangthai13

ขอบคุนมากเลยคะ ได้ความรู้เยอะๆๆๆๆ อื่มแล้ว หอบหืดเปนพันธุกรรมปะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-05 07:51:27 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว โรคหอบหืด คืออะไร ?

putr

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-05 00:26:49 ]