โรคและการป้องกัน

  โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย


  ทาลัสซีเมีย โรคธาลัสซีเมีย
  ธาลัสซีเมีย  ไขรหัสพันธุกรรมเลือด ทาลัสซีเมีย (Health&Cuisine)

            โรคธาลัสซีเมีย นี้เกิดจากความผิดปกติของรหัสพันธุกรรม หรือยีนที่มีหน้าที่สร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบินนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มโปรตีน 2 ชนิด คือ อัลฟ่าโกลบินซึ่งถูกกำหนดโดยโครโมโซมคู่ที่ 16 และเบต้าโกลบิล ที่ถูกกำหนดโดยโครโมโซมคู่ที่ 11 เมื่อใดที่เกิดความผิดปกติของยีนตัวใดตัวหนึ่งหรือคู่ใดคู่หนึ่ง ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติต่อการสร้างฮีโมโกลบิน ทั้งในแง่ปริมาณและลักษณะ เรียกว่าภาวะ ธาลัสซีเมีย ความผิดปกติที่ยีนตัวเดียว ทำให้เกิดภาวะแฝง โรคธาลัสซีเมีย หรือเป็นพาหะ

            แต่ถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นกับยีนคู่ใดคู่หนึ่ง เรียกได้ว่าเป็น โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้

            1. อัลฟ่า ธาลัสซีเมีย คือผู้ที่ร่างกายสร้างอัลฟ่า โกลบิน โปรตีนลดน้อยลงกว่าปกติ ในเมืองไทยเองมีผู้เป็นพาหะชนิดนี้ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ของคนทั้งประเทศ ผู้มีพาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมียจากการขาดหายไปของยีนอัลฟ่าเพียง 1 ตัวนั้นเรียกว่าอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย-2 ซึ่งเป็นชนิดไม่แสดงอาการและไม่มีผลต่อสุขภาพใด ๆ

            การตรวจเลือดทั่วไปอาจหาค่าความผิดปกตินี้ไม่ได้ ต้องใช้วิธีตรวจ DNA เท่านั้น ส่วนผู้ที่มีพาหะอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการขาดหายไปของยีนอัลฟ่าถึง 2 ตัว จะทำให้มีขนาดเม็ดเลือดแดงเล็กลงและมีภาวะซีดเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เรียกว่าเป็น อัลฟ่า ธาลัสซีเมีย-1 ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ส่วนความเสี่ยงการส่งต่อโรคสู่รุ่นลูก เป็นดังนี้

            1) ทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย -2 = ลูกเป็นโรค 100 เปอร์เซ็นต์

            2) พ่อเป็นพาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย -2 แต่แม่เป็นอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย -1 = ลูกเสี่ยงเป็น โรคธาลัสซีเมีย 25 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสปกติ ไม่เป็น ธาลัสซีเมีย 25 เปอร์เซ็นต์ และเสี่ยงเป็นพาหะ ธาลัสซีเมีย แบบพ่อหรือแม่อย่างละ 25 เปอร์เซ็นต์

            3) ทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย -1 = ลูกเสี่ยงเป็น โรคธาลัสซีเมีย ขั้นรุนแรง 25 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสปกติ ไม่เป็น ทาลัสซีเมีย 25 เปอร์เซ็นต์ และมีโอกาสเป็นพาหะ ธาลัสซีเมีย อีก 50 เปอร์เซ็นต์

            2. เบต้า ธาลัสซีเมีย คือคนที่ไม่สามารถสร้างสายเบต้าโกลบินได้เพียงพอ พบมากในชาวอิตาเลียน กรีซ ตะวันออกกลาง อิหร่าน ตะวันออกเฉียงใต้ของอัฟริกา และชาวจีนตอนใต้ ส่วนชาวไทยพบว่ามีตัวเลขอยู่ที่ 3-5 เปอร์เซ็นต์ เช่นกันกับอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย เบต้า ธาลัสซีเมีย ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสุขภาพ เพียงแต่จะมีภาวะซีดเล็กน้อย รวมถึงการเข้าใจผิดว่าเป็นเลือดจางเพราะขาดธาตุเหล็ก เมื่อหญิงชายที่มีพาหะเบต้า ธาลัสซีเมีย มาแต่งงานกัน โอกาสที่ลูกจะป่วยเป็นโรคเบต้า ธาลัสซีเมีย มีถึง 25 เปอร์เซ็นต์

            นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติของฮีโมโกลบินอีกชนิด เรียกว่า ฮีโมโกลบินอี ธาลัสซีเมีย ที่พบพาหะในทั่วทุกภาคของประเทศเมื่อผู้มีพาหะชนิดนี้แต่งงานกับผู้มีพาหะเบต้า ธาลัสซีเมีย ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นโรคเบต้า ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอีขั้นรุนแรง ได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์

  รับมืออย่างไรเมื่อเป็นพาหะ โรคธาลัสซีเมีย

           สังเกตง่าย ๆ ว่าคุณมีแนวโน้มเป็นพาหะ ธาลัสซีเมีย หรือไม่ โดยดูจากผลตรวจเลือดของการตรวจร่างกายประจำปีถ้าแพทย์ระบุเพิ่มเติมว่ามีความผิดปกติของเม็ดเลือด ควรไปตรวจคัดกรองเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจตามโรงพยาบาลทั่วไป เมื่อทราบว่าคุณเป็นพาหะ โรคธาลัสซีเมีย ต้องทำความเข้าใจว่าคุณไม่ได้เป็นโรค แต่เป็นเพียงผู้ที่จะส่งผ่านโรคไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อไป จึงไม่มีโอกาสป่วยและไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของร่างกายเลย ทั้งยังไม่จำเป็นต้องได้รับยาหรืออาหารเสริมแต่อย่างใด เพราะผู้ที่จะได้รับยาบำรุงเลือดที่เป็นธาตุเหล็กนั้น ต้องเป็นผู้ที่ถูกประเมินว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กร่วมด้วย ซึ่งตรวจได้โดยใช้วิธีวัดระดับเหล็กในร่างกาย หรือซีรั่มเฟอไรติน

           สิ่งเดียวที่ผู้เป็นพาหะ โรคธาลัสซีเมีย ทุกประเภทต้องใส่ใจ คือ การเลือกคู่ เพราะนั่นหมายถึงโอกาสเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคสู่รุ่นลูก ซึ่งเมื่อเกิด โรคธาลัสซีเมีย แล้วต้องประคับประคองอาการ หรือรักษาตลอดชีวิตด้วยการถ่ายเลือดเป็นประจำทุกเดือน พร้อมขับเหล็กอีกวันละกว่า 10 ชั่วโมง เฉพาะค่ายาและค่าเลือดก็ตกราว ๆ หลักหมื่นต่อเดือนไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอื่น

            ส่วนอีกทางเลือกในการรักษา โรคธาลัสซีเมีย ที่ช่วยให้หายเร็วกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูงและราคาแพงมาก คือ การเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก แต่ใช่ว่าผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมีย ทุกรายจะรักษาด้วยวิธีนี้ได้ เพราะโอกาสที่จะหาไขกระดูกจากผู้บริจาค ได้ตรงกับของผู้ป่วยนับว่ายากมาก แต่ที่สำคัญคือกระบวนการรักษายังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ โอกาสติดเชื้อหรือร่างกายไม่รับไขกระดูกใหม่ก็มีสูง ความเสี่ยงที่ผู้ป่วยและญาติ ๆ ต้องทำใจนั้นจึงหมายถึงชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่มีพาหะชนิดเดียวกัน ว่าห้ามแต่งงานมีลูกแต่อย่างใด แต่ควรวางแผนก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ด้วยการปรึกษาแพทย์ เพื่อหาความเสี่ยงการเกิดโรคในเด็ก ไม่ว่าจะด้วยการวินิจฉัยครรภ์อ่อนไม่เกิน 20 สัปดาห์ ด้วยการเจาะน้ำคร่ำหรือตัดชิ้นเนื้อจากรก เพื่อตรวจในห้องปฏิบัติการ หรือหากทารกในครรภ์เป็นโรคแล้ว ยิ่งต้องได้รับคำปรึกษาทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง

  อาหารต้าน โรคธาลัสซีเมีย

           อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมีย คือ อาหารคุณภาพดีที่ให้โปรตีนสูง และผักใบเขียวที่มีโฟเลท ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือด ส่วนอาหารที่ผู้ป่วย โรคธาลัสซีเมีย ควรหลีกเลี่ยง คืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับและเลือด กุ้ง หอยแมลงภู่ หอยนางรม และสาหร่ายทะเล ที่มีธาตุเหล็กสูงกว่าเนื้อสัตว์ 3-8 เท่า แต่หากมีการรับประทานอาหารที่เหล็กสูงเข้าไป อาจดื่มเครื่องดื่มประเภทชาและนมถั่วเหลือง เพื่อไปช่วยลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ ที่สำคัญ ไม่ควรซื้อวิตามิน แร่ธาตุหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก
แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

ชามะนาว

ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-22 06:14:51 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

ข ขวัญ

มีเสียชีวิต บ้างไหม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-10 11:17:16 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

ธนากร

ผมชื่อธนากรคับ ผมมียารักษาโครธารัสซีเมียคับ สอบถามรายระเอียดได้ครับ0884746556

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-18 23:02:58 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

หนึ่ง

ทาลัสซิเมีย. มันรักษาไม่หาย มั้ยใช่รึครับ. ขอถามผู้รุ้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-20 17:44:35 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย
lovebeastbeauty

เป็นโรคธารัสซีเมียจะมีพุงที่โต พุงสามารถหายไปได้ร฿ป่าวค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-02 18:32:48 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

Bio

ดิฉันสงสัย 1) ทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะอัลฟ่า ธาลัสซีเมีย -2 = ลูกเป็นโรค 100 เปอร์เซ็นต์ (ต่างคนต่างเป็นพาหะ จะต้องได้ เป็น25:ไม่เป็น25:พาหะ50 ) ในกรณีที่ ลูกเป็นโรค 100 เปอร์เซ็นต์ พ่อและแม่ต้องเป็นเป็นโรคเท่านั้น ไม่ใช่หรอค่ะ??? หรือมีคำอธิบายใดรบกวนช่วยบอกทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-10 23:58:45 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

dkioo

แมร่งเป็นธาลัสซีเมีย ไปหาหมอบอกกินตับเยอะๆเฉย งงสาส

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-08 02:43:07 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

แบมๆ

แบมเป็นโรคนี้ด้วยน่ากลัวจัง แบมอยากจะหายเร็วๆจังเลยค่ะ ถ้ายังไงเป็นกำลังใจให้แบมด้วยนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-29 13:25:30 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

น้องฝน

ลูกชายเป็นธาลัสซีเมียคะอายุ2ขวบ8เดือนแต่ไม่รู้เป็นชนิดใดหมอนัดให้ไปตรวจเลือด3เดือดครั้งเพื่อดูอาการคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-17 13:33:07 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

อัญชัน อินปาน

กลัวลูกเป็นจังเลยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-05 19:55:11 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

ผมawd

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-23 13:39:58 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

ญ่า ญ่า

ขอเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 12:11:08 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

เดกหเดหก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-02 13:03:30 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

น้ำ

เป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดแอลฟ่าค่ะ แต่แฟนไม่เป็น อยากทราบจะมีลูกได้ไหมคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-02 19:14:05 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

อ้อม

ตอนนี้ ลูกชายเป็นยู่เป็นแบบว่าต้องถ่ายเลือด ทุกเดือน อยากได้คำแนะนำจากเพื่อนๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-24 13:00:48 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

มาเฟีย

อืม เห็นด้วย เลิกกินเหล้า เบียร์โดยเด็ดขาด ถ้ากินไป เห็นผลทันตาเลย ป่วยเลยแหละ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-02 15:48:13 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

aun

ผมพึ่งรู้เรื่องนี้แค่ไม่กี่เดือนเอง ว่าผมเป็นโรคนี้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-26 08:36:01 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

อาสือม๊ะ

น่ากลัวจังเลย คัยที่เป็นโรคนี้ก็ขอให้หายไวไวน่ะคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 14:29:56 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

ทราย

อิิอิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-08 20:40:48 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

ขอแจม

เลิกกินเหล้าแบบเด็ดขาดครับช่วยได้จริงๆขอบอก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-23 21:13:58 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

เต้ย

ขอบคุนมากๆเลยครับสำหรับข้อมูล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-26 12:37:41 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย
ohhhhhhh

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-11 09:36:48 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว โรคธาลัสซีเมีย การรักษาธาลัสซีเมีย

jhvg

"มี -ส่- ว- น- เ กิ- น หรือ อยากควบคุม 5-10 k g./เดือน " ไหม?? ท ด ล อ ง ใ ช้ ก่ อ น เ พี ย ง 1 8 0บ. รู้ สึ ก ไ ด้ ใ น 3 วัน... **สั่งซื้อหรือดูคนที่เคยเข้าโปรแกรมกับเราก่อนตัดสินใจได้ที่ --->>http://slim.biz.tl

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-07 18:45:37 ]