ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

  ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด! (เดลินิวส์)
  เรื่องโดย จุฑานันทน์ บุณทราหาญ

             การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่า จะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นกับเราวันใด ??
     
             หลายครั้ง หลายหน ของการช่วยเหลือจากบรรดาเหล่าอาสาสมัครจากหน่วยต่าง ๆ ที่พบเห็นกันบ่อยครั้งเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น ทั้งตามท้องถนนและตามบ้านเรือน ซึ่งทำให้หลายคนรอดพ้นจากเงื้อมมือมัจจุราชมาได้!!
     
             ปัจจุบันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยในชีวิตให้กับประชาชน โดยเมื่อเกิดเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ พบอุบัติเหตุ สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
     
             หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หรือ ศูนย์นเรนทร เล่าถึงบทบาทของสถาบันให้ฟังว่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยยกฐานะมาจาก ศูนย์นเรนทร เป็นองค์กรอิสระภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการโดยคณะทำงานทั้ง 19 คน ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
     
             หลักในการปฏิบัติงาน คือ ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในภาพรวม ทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนบุคลากร


     
             เพื่อสร้างระบบที่มีความพร้อม อันจะทำให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ลดการสูญเสียชีวิตและความพิการ
     
             การขอความช่วยเหลือผ่านเบอร์ 1669 จะทำได้ในกรณี ที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น ภาวะโรคประจำตัวหัวใจกำเริบ แน่นหน้าอก ชัก ที่อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิต รวมทั้ง  สิ่งของติดคอ ไม้ทิ่มแขน ขา หรืออวัยวะต่าง ๆ ต่อมา คือ ประสบอุบัติเหตุ และสุดท้าย กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
     
             นพ.ชาตรี อธิบายขั้นตอนการทำงานว่า เริ่มแรก เมื่อได้รับแจ้งเหตุหลังจากที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะมีศูนย์สื่อสารสั่งการตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเรียกกันว่า ศูนย์ 1669 ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในโรงพยาบาล โดยจะทำงานประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ
     
             เจ้าหน้าที่รับสายจะสอบถามรายละเอียด ว่า เหตุเกิดที่ใด จำนวนคนเจ็บมีเท่าไร อาการเป็นอย่างไร โดยจะซักถามถึงอาการและบอกวิธีการช่วยเหลือคนเจ็บในเบื้องต้นให้ จากนั้นจะประเมินคนเจ็บก่อนตัดสินใจว่าจะส่งรถอะไรไป ซึ่งจะไปถึงภายใน 10-20 นาที แต่ถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายคนเจ็บแบบเร่งด่วนจะประสานงานเพื่อส่งเฮลิคอป เตอร์ไปรับโดยรถที่ออกไปรับคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนั้นมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน
     
             ประเภทแรกจะเป็น รถ ALS ซึ่งเป็นรถตู้ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน มีทีมงาน ทั้งหมด 4 คน คือ คนขับ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม 2 ปี หรือผ่านการอบรม 110 ชม. จำนวน 2 คน โดยจะใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อันตรายมาก คนเจ็บมีอาการหนัก เป็นการปฏิบัติการชั้นสูง 
     
              ต่อมา คือ รถ BLS จะใช้ในเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรงนัก เช่น คนเจ็บแขนหัก ขาหัก หัวแตก จะเป็นรถกระบะหรือรถตู้ มีทีมงานประมาณ 3-4 คน คือ คนขับรถ เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม 2 ปี หรืออบรม 110 ชม. จำนวน 1-2 คน ภายในรถจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ แต่จะน้อยกว่าแบบแรก
     
              สุดท้าย รถ FR เป็นรถกระบะใช้ตามตำบล โดยจะใช้ในกรณีที่ไม่เจ็บเท่าไรนัก มีทีมงาน 2-3 คน คือ คนขับรถ และเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม 16 ชม. หรือ 40 ชั่วโมง 1-2 คน มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนเจ็บเท่าที่จำเป็น  
      
             ในการออกไปปฏิบัติงานแต่ละครั้งทาง สพฉ. จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้โดย รถ ALS จ่ายครั้งละ 1,000 บาท ส่วนรถ BLS จ่ายครั้งละ 500 บาท และรถ FR จ่ายครั้งละ 350 บาท โดยจะสั่งจ่ายไปยังศูนย์สั่งการ ของแต่ละจังหวัด และล่าสุด   ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understan- ding : MOU) กับ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด เพื่อจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย


     
             เมื่อมาถึง เจ้าหน้าที่จะดูอาการคนเจ็บ และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนขึ้นรถเพื่อส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดต่อไป โดยขั้นตอนตั้งแต่กดหมายเลข 1669 จนถึงส่ง โรงพยาบาล เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
     
             สิ่งที่ต้องปฏิบัติในขณะที่ โทรฯ แจ้งเหตุ คือ จะต้องมีสติ แจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ถูกต้อง อธิบายอาการคนเจ็บอย่างละเอียด รวมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานให้ความช่วยเหลือคนเจ็บ และที่สำคัญ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือคนเจ็บอย่างเคร่งครัด
     
             ส่วนเหตุการณ์ที่จะไม่สั่งรถให้ออกไปรับเพื่อส่งโรงพยาบาล คือ เป็นไข้มาแล้ว 3 วัน ยังไม่หาย ตอนนี้มีไข้อยู่แต่หารถมา  ไม่ได้อยากให้ช่วยเอารถมารับไปโรงพยาบาล หรือ หมอนัดคลอดอีก 2 วัน ให้เอารถมารับด้วย  เหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้จะไม่ ส่งรถไปรับ แต่จะให้คำแนะนำ   อื่น ๆ แทน 
      
             "อย่าลืมว่า การนำรถออกไปช่วยเหลือในครั้งหนึ่ง ในช่วงที่ไปรับนั้น หากเกิดมีคนเจ็บที่ฉุกเฉินจริง ๆ จะทำให้คน  คนนั้นเสียโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือไป ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ แท็กซี่ คอลล์ ที่เรียกเมื่อไหร่ไปรับหมด ฉะนั้น เมื่อโทรฯ เข้ามาที่ 1669 เจ้าหน้าที่จะมีคำถามประมาณ 4-5 คำถาม เพื่อทำการวินิจฉัยประเมินการตัดสินใจ ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการสั่งการให้หน่วยปฏิบัติงานออกไปช่วยเหลือในพื้นที่ เพราะการออกในแต่ละครั้งถ้าไม่จำเป็นแล้ว ออกไปก็เป็นการเสียจังหวะ เสียโอกาสไปเฉย ๆ แทนที่จะได้ออกไปช่วยเหลือคนที่ฉุกเฉินจริง ๆ" 
       
             นพ.ชาตรี กล่าวด้วยความห่วงใยว่า "ถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินกับภัยพิบัติ สามารถเรียกใช้บริการ 1669 ได้ แต่ขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินจริง ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่รับสายเล่าเหตุการณ์ให้ละเอียดเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ด้าน ภัยพิบัติ ควรมีการซ้อมเพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะได้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่วนองค์กร ผู้ประกอบการ ควรตรวจสอบ ดูแล ด้านความปลอดภัยในทุกชีวิต ไม่ใช่ว่า  เกิดเหตุมีการสูญเสีย แล้วกล่าวว่า เสียใจ พร้อมรับผิดชอบ ซึ่งบางครั้งการสูญเสีย คำว่าเสียใจ ใช้ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่คุณสามารถป้องกันได้ แต่ไม่ทำ รวมทั้งอย่าโทรฯ เล่น เพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่รอความช่วยเหลืออยู่ ซึ่งคนคนนั้น อาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้"
      
             เพราะไม่อยากให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียว อย่าให้ 1 สายป่วนทำให้อีกหลายสายต้องสูญเสีย!!.


  ประสบการ์ณและความภาคภูมิใจ

             ดารุณี ศาสนกุล หนึ่งในพยาบาลที่ทำงานให้การช่วยเหลือฉุกเฉินมากว่า 10 ปี เล่าผ่านประสบการณ์ให้ฟังว่า เริ่มแรกโรงพยาบาลที่สังกัดอยู่จัดตั้งหน่วยในการช่วยเหลืออยู่แล้วภายใน จ.นนทบุรี  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเกิดขึ้นก็เข้าร่วมตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
     
             เหตุการณ์ที่จำได้จนถึงทุกวันนี้ เป็นกลางดึกมีคนโทรฯ แจ้งเข้ามาว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนน    มีคนเจ็บหมดสติ จากนั้นก็พร้อมทีมออกไปที่เกิดเหตุ พอไปถึงสิ่งแรก คือ ให้ความช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งวันนั้น มีแผลที่ศีรษะ ไม่รู้สึกตัว เป็นผู้ชาย อายุราว 35 ปี 
      
             "การให้ความช่วยเหลือจะต้องประเมินผู้บาดเจ็บก่อน เมื่อไม่รู้สึกตัวจึงต้องระวังในเรื่องของกระดูกต้นคอ จึงช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการดามคอ ถ้ามีแผลก็ต้องห้ามเลือด รวมทั้ง ตรวจดูอวัยวะอื่น ๆ ด้วยว่าผิดรูปหรือไม่ เช่น แขน ขา ถ้ามีต้องทำการดาม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะหามขึ้นรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาล" 
      
             ในระหว่างการนำส่งจะต้องระวังคนเจ็บด้วย คือจะต้องประเมินเป็นระยะ ๆ และให้การช่วยเหลือคนเจ็บต่อ เช่น การให้น้ำเกลือ การให้ออกซิเจน หรือดูดเสมหะให้คนเจ็บ  จนกว่าจะถึงมือหมอที่โรงพยาบาล ในครั้งนั้นคนเจ็บมีของมีค่า แหวน และสร้อยคอ จึงแจ้งให้พยาบาลที่รับไข้ทราบจะได้เก็บรักษาไว้ให้คนเจ็บ ซึ่งคนเจ็บก็ปลอดภัย
      
             "ดีใจที่ได้มาทำงานในส่วนนี้ ได้ช่วยคนเจ็บเมื่อนำส่งโรงพยาบาลรักษาตัว เมื่อคนไข้หายได้กลับบ้านจากการช่วยเหลือของเรา ก็รู้สึกดี ภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคน ทุกครั้งจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เท่าที่ความรู้ ความสามารถจะทำได้ เพราะเข้าใจถึงความรู้สึกว่าคงไม่มีใครอยากพบกับความสูญเสีย ชีวิตคนไม่มีอะไรมาทดแทนได้ เวลาไปสอนอาสาสมัครจะบอกเสมอว่า การช่วยเหลือคนเจ็บทำไป 100 คน มีคนเจ็บรอดเพียงคนเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้ว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ   จะทำให้คนเจ็บรอดพ้นจากความตายได้"

    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ  ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากแอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

ล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

โอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-23 13:46:48 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

pea

อยากทราบว่า 1669 เก็บค่าบริการที่มารับผู้ป่วยหรือไม่ ถ้าไม่มีช่วยตรวจสอบ รพ กมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกเก็บ ค่าบริการ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-28 15:36:05 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!
wilailak2525

อยากทราบว่าถ้ามีคนเสียชีวิต ศพอยู่ที่เชียงใหม่ แล้วจะนำศพจากเชียงใหม่มากรุงเทพ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร แล้วต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-03 09:31:34 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

คมกริช แสนวงษ์

ถ้าหมาโดนรถชนเรียกได้ไหมครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-21 16:45:43 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

ชนิษฐา

ทีมงาน ร.พ. สระบุรี เยี่ยมมาก ดิฉันอยู่ กทม. ตอนน้ำท่วมมาดูบ้านที่ สายไหม แต่พ่ออยู่สระบุรี ตรงวัดหัวถนน ต. โคกสว่าง โทร. ใช้เวลาประมาณ ครึ่ง ช.ม. พ่อดิฉันก็ถึง ร.พ. สระบุรี แล้วค่ะ ยอดเยี่ยมมาก ๆ ขอชม นะค่ะ เจ้าหน้าที่ที่มาก็พูดจาดี สุภาพดีมาก ๆ ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-28 16:13:25 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

คนเคยสัมผัส...ท่าม่วง

ทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี บริการดีมากค่ะ เราเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วด้วยแม่ของตนเอง เขาไปช่วยชีวิตแม่ของฉันถึงที่บ้าน ตอนนี้แม่ฉันหายดีแล้ว ฉันนำเงินใส่ซองให้เขาเป็นสินน้ำใจเขาก็ไม่รับ เขาทำงานไม่หวังค่าตอบแทนกันจริงๆ...ชอบๆๆๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-29 15:11:45 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

หยาดพิรุณ

ช่วยด้วยค่ะ หัวใจกำเริบ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-02 04:02:20 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

สะดวการ

ทำไม่โทรไปบอกว่า ไม่วาง ขี่เกลียด บอกที่อยู้เเล้วก็ไม่รู้จัก คนผมต้องส่งเเม่ไปเอง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-01 23:04:58 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

ฟแนหำพ

อะไรกัน วะ เห้ย เอ่ เอ๋

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-10 09:22:29 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

จันทรา

ดิฉันอยู่ที่บ้านไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญค่ะ เมื่อเวลา 19.25 น. วันที่ 17 มีนาคม 2554 ดิฉันพบเห็นอุบัติเหตุรถมอร์เตอร์ไซค์ล้มอยู่กลางถนนชยางกูรที่เป็นถนนสี่เลน หน้า รร.ชุมชนไร่สีสุก ด้วยความกลัวเพราะเป็นกลางคืนและเป็นผู้หญิง ประกอบกับรถก็วิ่งสวนไปมา ดิฉันไม่กล้าลงไปช่วยจึงรีบโทรแจ้ง 1669 มีคนรับสายถามว่าที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหน พอดิฉันบอกไปเขาก็บอกว่าสายนี้อยู่เขตยโสธร แล้วก็วางสายไปเลยโดยที่ไม่แนะนำว่าดิฉันควรทำอย่างไร ประสานที่ไหนได้ ผิดวิสัยของ 1669 ที่มีหน้าในการดูแลอุบัติเหตุ ถ้าจะมาทำหน้าที่นี้อยากทราบว่าคุณมีความจริงใจในการทำงานหรือไม่ ดิฉันเสียความรู้สึกกับ 1669 ไปนิดนึง แต่ก็ยังยกย่องท่านอื่นที่ทำงานอย่างจริงใจเสมอค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-17 21:16:30 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

ปองสุข

ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-12 20:09:59 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

อ้อยเอง

เวลาเห็นใครได้รับอุบัติเหตุ ขั้นแรกโทรเบอร์ 1669 ก่อนดีที่สุด เราหวังดีอาจกลายเป็นหวังร้ายก็ได้ อาจทำให้เขาพิการเพิ่มมากขึ้นถ้าช่วยผิดวิธี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-17 13:21:51 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

กู้ชีพเบนทูล

เราเป็นคนทำงานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นค่ะ แต่ที่เซ็งๆมากๆๆ ก้อ สายโทรก่อกวนนี่แหละ วันนึงๆ 10 กว่าสายเลย เฮ้อ!!ประเทศไทย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-15 20:52:45 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

ผู้ปฏิบัตการ

หน่วยกู้ชีพจงเจริญ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-15 18:58:01 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

คนชอบ1669

ขอให้ 1669ทุกคนโชคดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-14 10:56:08 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

กู้ชีพ กาฬสินธุ์

ก็แจ้งแต่เจ็บป่วยจริงๆจะขอบคุณมากค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-14 01:26:23 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

BB999

เป็นองค์กรที่ดีมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-12 21:17:23 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

*-*

เราก้อเคยมีประสบการณ์ แม่เราอาการโรคหัวใจกำเริบ เราทำอะไรไม่ถูกเลย แม่เลยบอกให้โทรไป 1669 พอเราโทรไป เจ้าหน้าที่ซักถามข้อมูล เราก้อพูดจาแบบวกวน ตกใจ สุดท้าย รถพยาบาลก้อมารับคนป่วยที่บ้าน แล้วก้อรักษาตามขั้นตอน อยากขอบคุณที่มีบริการฉุกเฉินนี้ 1669

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-11 12:30:40 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

งานหัวฟู

ดีมากมาย เป็นกำลังใจให้ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-10 21:52:42 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

emt buriram

good emt

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-10 17:20:38 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

pimporn

ขอเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ด้วยความภาคภูมิใจว่า การช่วยเหลือชีวิตคนเพียงหนึ่งคน อาจจะเป็นการช่วยเหลือ ชีวิตคนอีกหลายๆ คนที่รอคอยการกลับมาของคนเพียงคนเดียว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-10 12:49:02 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ปฎิบัติการ 1669 ช่วยชีวิตอุบัติเหตุไม่คาดคิด!

ดกดก

ขอบคุณ1669

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-10 11:34:13 ]