โรคและการป้องกัน

  โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน


  น้ำในหูไม่เท่ากัน

  เวียนหัว...ทรงตัวไม่อยู่หนึ่งสัญญาณอันตราย!!  (เดลินิวส์)

            เคยไหมที่อยู่ดี ๆ ก็เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ คล้าย ๆ บ้านหมุนโดยไม่รู้สาเหตุ กระเพาะอาหารปั่นป่วน อยากจะอาเจียนออกมา พอลุกขึ้นยืนก็ทรงตัวไม่อยู่จะล้มเสียให้ได้!??
    
            ลักษณะอาการเช่นนี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่า คุณกำลังเข้าข่ายเป็น "โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน"
    
            นพ.วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยา บาลปิยะเวท อธิบายถึงลักษณะ ของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันให้ฟังว่า คำว่า โรคน้ำในหูไม่เท่ากันนั้นเป็นภาษาที่เรียกกันทั่วไป แต่ทางการแพทย์จะเรียกว่า  "โรคแรงดันน้ำในช่องหูชั้นในผิดปกติ"
    
            ปกติหูชั้นในจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีลักษณะคล้ายก้นหอย ทำหน้าที่รับเสียง อีกส่วนหนึ่งเป็น อวัยวะรูปร่างคล้ายเกือกม้า ซึ่งมีอยู่ 3 ชิ้นด้วยกัน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว
     
            หูชั้นในนอกจากจะแบ่ง ตามหน้าที่แล้ว ยังแบ่งตามโครงสร้างได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกระดูก กับส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายใน ส่วนที่เป็นกระดูกจะห่อหุ้มส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายใน โดยในส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายในจะมีของเหลวอยู่ เมื่อเกิดโรคแรงดันน้ำในช่องหูชั้นในผิดปกติ ของเหลวที่อยู่ในส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายในจะคั่งมาก ทำให้การไหลเวียนไม่สะดวก แรงดันที่เพิ่มขึ้นในหูชั้นใน จะขัดขวางการทำงานของกระแสประสาทที่เกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัว ทำให้สูญเสียการได้ยินและความสมดุล เกิดอาการเวียนศีรษะขึ้น
    
            โรค ๆ นี้ไม่ได้พบบ่อยนัก ในจำนวนของคนไข้ที่เข้ามาพบแพทย์ ด้วยอาการเวียนศีรษะ อาเจียน จะมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่เป็นโรคนี้
    
            ฉะนั้น ในการวินิจฉัยโรคจะต้องใช้อาการเฉพาะ เพื่อแยกโรคอื่นที่เกี่ยวกับหูออกไปเสียก่อน โดยใช้วิธีการตรวจเพิ่มเติมในส่วนของหูชั้นใน ซึ่งบางครั้งอาจไม่พบความผิดปกติ แต่อาจตรวจโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน เช่น หูน้ำหนวก ซึ่งเกิดในหูชั้นกลาง แต่ก็อาจจะกระ ทบไปถึงหูชั้นในด้วย
    
            ต่อมา คือภาวะหูชั้นในอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งภาวะนี้จะประกอบไปด้วย 2 โรคด้วยกัน เรียกว่า ภาวะของการทรงตัวผิดปกติอย่างเดียวกับโรคที่หูชั้นในผิดปกติแบบเฉียบพลัน ซึ่งจะมีทั้งที่ระบบการทรงตัวเสียและการได้ยินเสียไปด้วย และอีกโรคหนึ่งที่พบบ่อย ๆ คือ บางทีคนไข้ไปตรวจกับหมอแล้วหมอพบว่า หินปูนที่เกาะอยู่ในหูชั้นในหลุด ตรงนี้จะเป็นเรื่องของโรคเกี่ยวกับหูที่หมอจะแยกออกไปจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน เมื่อแยกโรคออกแล้วคนไข้มาด้วยอาการเฉพาะจึงจะบอกได้ว่าคน ๆ นั้น เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

            ลักษณะเฉพาะที่ว่านั้น คือ เวียนศีรษะคล้ายบ้านหมุน ร่วมด้วยหูอื้อ หรือมีเสียงในหูอื้อ ๆ ๆ อยู่ในหูตลอดเวลา อาจจะได้ยินข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง ก็แล้วแต่พยาธิสภาพว่าจะเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้ง 2 ข้าง โดยหูอื้อ อาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ถ้าเป็นระยะแรก จะสูญเสียการได้ยินโดยจะเป็นแค่ชั่วคราว หลังจากหายเวียนศีรษะแล้วการได้ยินจะกลับมาเป็นปกติ แต่ถ้าที่มีอาการวิงเวียนบ่อย ๆ หรือเป็นมานานอาการหูอื้อมักจะถาวร
    
            ที่สำคัญ คือ อาการมึนงง เวียนศีรษะคล้ายบ้านหมุนเหล่านี้จะเป็นอยู่ไม่นานมากนัก โดยจะมึนเวียนหัวอยู่ประมาณ 20 นาที ถึง 2 ชั่วโมงก็จะหาย แล้วไม่นานก็จะกลับมาปวดหัวหรือมีอาการ ดังกล่าวอีก โดยจะมีลักษณะเป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

            โรคนี้มีโอกาสเป็นได้ทุกเพศ และทุกวัย เพราะเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด พบมากในวัยทำงานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินโรคได้ โดยพบว่าอาหารที่มีปริมาณเกลือโซเดียมสูง หรืออาหารที่มีรสเค็ม สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการได้ เช่นเดียวกับ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด และสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงดังอึกทึก

  การรักษา

            เนื่องจากโรคนี้ไม่มีความจำเพาะของพยาธิสภาพ หมอจะรู้แต่เพียงว่าความดันในหูไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่จะรักษาตามอาการที่ตรวจพบ โดยจะให้ยาขับปัสสาวะ เพื่อลดสภาวะอาการ บวมและคั่งของน้ำในหูชั้นใน รวมทั้งยาขยายหลอดเลือด ยาลดอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้อาเจียน ตลอดจนยากล่อมประสาท และยานอนหลับ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและนอนหลับได้เป็นปกติ

  การป้องกัน

            ทำได้โดย เมื่อทราบภาวะที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคแล้ว อะไรที่เป็นภาวะเสี่ยงก็ ควรลดภาวะนั้น ๆ อาทิ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ชา กาแฟ การสูบบุหรี่ ลดการบริโภคอาหารที่มีรสชาติเค็ม นอกจากนี้ การปฏิบัติตัวเพื่อให้ลดภาวะและอาการของโรคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิต ประจำวัน ได้แก่ ลดภาวะเครียด ควบคุมอารมณ์ให้เบิกบานแจ่มใส และลดงานบางอย่างที่มากจนเกินไป
     
            รวมทั้งหาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เช่น อยู่ในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน ตลอดจน แสงแดดจ้าหรืออากาศที่ร้อนอบอ้าว
    
            นพ.วัชชิระ กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อมีอาการของโรค อย่าตระหนกกับอาการ เพราะไม่ได้เป็นโรคที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยมากนัก ไม่ได้ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ แต่ถ้าเป็นมากจนกระทั่งรบกวนการทำงาน ควรดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    
            อย่าเครียด เมื่อรู้ว่าเครียดควรหาวิธีผ่อนคลายหยุดการทำงานสักพัก เมื่อดีขึ้นจึงค่อยกลับไปทำงานต่อ รวมทั้งลดการบริโภคอาหารรสเค็มจัด หลีกเลี่ยงอาหารที่ ใส่เกลือมาก ๆ ลดการดื่มสุรา หากมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเมื่อไรควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน จะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีต่อไป


    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
dhana

รายงานตัวสมาชิกใหม่ อาการคล้ายกันแต่ยังไม่เข้าเช๊คระบบหู คุณหมอให้กินยาลดไขมันในเส้นเลือด ไขมันสูงแค่228 แต่โลหิตจาง เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของน้ำในหูหรือป่าว เพราะโรงพบาลที่เข้าเช็คไม่มีแผนก ตาหูคอ โดยตรง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-22 17:05:29 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

นายเอก

วันรุ่งขึ้นไปหาหมออีกแผนก โสต ศอ นาสิค (ครั้งแรกไปฉุกเฉิน)หมอทำการตรวจกายภาพ,การได้ยิน แล้วขอเจาะเลือดหาซิฟิสิส (รอผล 1วัน) ดูหลายตัวค่าเจาะประมาณพันเศษ วันรุ่งขึ้นไปแต่เช้า ผลออกมาเป็น หูชั้นในอักเสบเนื่องจากการเป็นหวัด แล้วก็ไห้ยาตัวเดิมมาทานอีก รวมแล้วเกือบสามอาทิตย์..วันนี้ขี่มอไซไปหาหมอเองนะจ๊ะ..ขอบอก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-26 12:30:21 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

นายเอก

เวียนหัว-บ้านหมุน ไปหาคุณหมอฉีดยาให้หนึ่งเข็ม ยาทานอีก1แผง 2อาทิตย์แล้วยังเดินเซๆ ไม่ค่อยตรง ยาDramamine 50mg ยังทานอยู่(ซื้อทานเอง) ต่อไปควนทำอย่างไรดีครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-24 10:14:34 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

สุจิณพัชรา

เป็นโรคนำ้ในหูไม่เท่ากันตอนนี้ใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิม เพราะมีอาการเวียนหัวจะล้มตลอด เมื่อเจออากาศร้อนๆหรือเครียดมากเลยต้องปรับอารมย์ซะใหม่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-07 15:24:49 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

หายไวๆนะคะ

รักษาด้วยวิธีการของ ความคิดเห็นที่ 59 เลยค่ะได้ผลดีกว่าทานยาหมอ มาคอนเฟิร์มค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-23 17:15:12 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

เนน

ผมรู้สึกปวดหูไม่มาก เป็นตอนตะเเคงขิ้น เหมือนมีน้ำเข้าหูเลย เป็นเเค่นั้นเอง เป็นพักๆ นานๆที

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 11:09:53 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

เปี๊ยก เจตรินทร์

ผมก็เป็นมานานแล้วคับไม่รู้จะรักษายังไง ยาอะไรก็กินมาหมดแต่ยังไม่หายเลย หูอีกข้างก็ไม่ได้ยิน เวลาได้ยินอะไรที่เสียงก็จะเวียนหัว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-23 16:11:28 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

trongfa

อยากบอกวิธีรักษาอาการนำ้ในหูไม่เท่ากันค่ะ คือตำพริกไทยดำ 3 เม็ดให้ละเอียดแล้วชงกับน้ำร้อน 1 แก้วกาแฟ พอน้ำเริ่มอุ่นให้เติมน้ำผึ้งแท้ 1 ช้อนกาแฟ คนให้เข้ากันแล้วดื่มให้หมด จะหายจากอาการเวียนหัวเลยค่ะ ควรดื่มทุกวันหลังอาหารเช้า ขออนุโมทนาบุญเมื่อหายแล้วช่วยบอกต่อๆ กันด้วยนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-21 11:20:12 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

คนป่วย

เป็นโรคนี้เหมือนกัน มีลมวิ้งๆออกหู น่ารำคาญมาก หมอบอก งดชา กาแฟ ของเค็ม ชอคโกแลต ฉันไม่โปรดปนานอาหารพวกนี้เลย น้ำก็ทานแต่น้ำเปล่า แต่เป็นได้ไงไม่รู้ ไม่เครียด นอนก็ไม่ดึก อยากหายค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-02 20:49:47 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ต้อม

เป็น ๆ หาย ๆ ครั้งหลังถึงกับนอนโรงบาลเลยทีเดียว...

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 10:28:12 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

เอ๊ะ

เราก็เป็นอยู่ เป็นมาหลายปีแล้ว โรคนี้รักษาไม่หายคะ เวลาเป็นแล้วทรมานมาก ทำงานไม่ได้เลย ไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-19 21:44:01 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

เซ็ง

ได้ยินเสียงอื้อฯ คล้ายเสียง ลมแรงเวลาอยู่ชายทะเล และมีอาการเวียนหัวด้วย จนคลื่นไส้ เท้าเย็น น่าจะเข้าข่าย สังเกตตัวเองระยะที่ผ่านมาก่อนเกิดอาการ: นอนดึกคิดมาก ติดกาแฟ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมดู เฮ้อ.....

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-09 21:56:51 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

รี่

ตอนนี้ก็เริ่มเป็นเหมือนกันพักผ่อนกันเยอะๆน่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-22 12:58:54 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

Ja ka

จะหาหมออะไรดีค่ะ หมอโรคทั่วไปหรือว่าหมอรักษาหูดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-10 20:47:13 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

poo

เคยเป็นเมื่อปี 49 ตอนนี้กลับมาอีกแล้ว ทรมานมาก ทำงานก็ไม่สะดวก ทรงตัวไม่ค่อยได้มีอาการมึนงงหูอื้อ เป็นมาเกือบ 10 วันแล้วยังมีอาการมึนหัวอยู่เลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-06 09:33:07 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

rattana

เพิ่งจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันคะ ทรมานมาก ไม่ว่าจะนอน จะยืน หรือ หลับตา บ้านก็หมุน ไปหาหมอมาแล้วหมอฉีดยา และ ให้ยามาทาน และส่ิ่งที่สำคัญที่สุดที่หมอแนะนำ คือ การออกกำลังกายคะ ให้เหงื่อออกเยอะ ๆ หมอแนะนำคือ ให้วิ่ง จะเห็นผลเร็วกว่ากีฬาอย่างอื่นคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-13 13:08:35 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

milk

ไม่แน่ใจหนูเป็นหรือเปล่าค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-19 09:06:56 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

lerd

ผมเป็นมาได้สองปีแล้วยังไม่หายใครมีวิธีดีๆๆช่วยบอกหน่อยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-01 19:51:11 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

jiavuth

กระจอก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-19 20:28:00 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

jiavuth

ไม่ ดี เลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-19 20:24:49 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

เอ๋

ตอนนี้ปวดหัวมาจะ2ปีแล้วจะทำไงดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-27 22:35:47 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

jaen

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-26 12:04:21 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ฟ้า

ทรมานมากอาการแบบนี้ ทำให้ทำงานไม่ได้ ทรงตัวไม่อยู่เลยค่ะ ต้องทานยาตลอด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-19 10:48:50 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

น้อง

เคยเป็นค่ะทรมาน นอนไม่ได้เลย ต้องนั่งพิงฝาตลอด ตอนแรกไปหาหมอ แต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มเวียนหัวจะรีบกินยา ไม่อยากเป็นเลยทรมานมาก หมอบอกว่ารักษาไม่หายขาด ต้องคอยหาหมอตลอดค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-08 22:42:46 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

uuuu

ขอบคุณมากค่ะ......+-+-+

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-01 19:18:34 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

tttttttttttttttt

ขอขอบคุณคร้าาาาาาาาาาาา-*-*-*-

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-01 19:16:48 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

วิมาน ท่ากุดเรือ

ตอนนี้ภรรยาผมมีอาการบ้านหมุนอยู่ ยังกินยาตามที่แพทย์สั่งนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ครั้งแรกที่เป็นเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากเกิดอุบัติเหตุได้ 10 วัน ลุกจากที่นอนไม่ได้ ขยับศรีษะไม่ได้ ต้องหามใส่เป นอนยาวประคองศรีษะนำส่ง รพ.อาการหนักมาก ประมาณ 28 ชม.ถึงลุกนั่งได้ นอนรักษาตัวที่ รพ.3 วัน ตอนนี้รักษาตัวที่บ้าน ประมาณ 10 วันแล้ว อาการดีขึ้นพอช่วยเหลือตนเองได้ มองลงข้างล่างไม่ได้ เก็บของที่หล่นไม่ได้ จะมีอาการเวียนศรีษะ น่าส่งสารมาก โรคนี้ใช้เวลารักษา นานไหมครับ จะกลับมาเป็นอีกใหม่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-14 11:03:07 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ศิวกร

ตอนนี้เป็นอยู่ ดูแลตัวเอง ตามที่หมอบอกทุกอย่าง ออกกำลังกายทุกวัน นอนไม่ดึก ไม่กินเค็ม ไม่เครียด เป็นคนอารมณ์ดี ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ แต่ก็ยังเป็น

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-14 09:10:39 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

นายตารา

อิอิอิเหอ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-02 14:04:20 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

nok1010

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-04 16:57:18 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

วัช

ตอนนี้เป็นอยู๋หนักมาก ไปนอน รพ มา3วันผ่านไปยังไม่ดีขึ้น จะทำไงดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-28 11:49:40 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

อ้อมแอ้ม

เคยเป็นเมื่อ 9 ปีที่แล้วแต่วันนี้อาการ กลับมาเป็นอีกแล้วทรมารจังเลยวันนี้ก็ไปหาหมอมาแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-26 14:08:22 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

วาสิตา

ใครเป็นโรคนี้ แนะนำให้ไปหาหมอคลีนิคแล้วบอกว่าเป้นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน หมอจะให้ยามาประมาณ 4 ชนิดนะค่ะ ทานยาแล้วอาการจะดีขึ้น แล้วก็อย่าเครียด นอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะสังเกตุดูเครียดแล้วนอนไม่หลับอาการมันก้จะกำเริบอีก เคยบ้านมากอาการแย่ๆมากคล้ายคุรนวลจใจค่ะ (

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-31 20:33:05 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

วาสิตา

เป็นเมือ่ต้นเดือนสิงหาคมค่ะ เป็นร่วมเดือนเลย แต่เคยเป็นเมื่อ 8 ปีก่อน ย้อนมาอีกทีแทบแย่ เพราะอยู่ไกลหมอที่เคยรักษาค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-31 20:27:19 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

แนน

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล ดิชั้นอายุ17 ก็ยังเป็นโรคนี่อยู่ เคยเป็นเม่ือ5-6เดือนที่แล้ว และตอนนี้ก็กลับมาเป็นอีก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-23 14:23:27 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

555+

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-21 22:30:52 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

สุขใจ สุขกาย

เป็นได้ 7 เดือนแล้ว กินยาตามหมอสั่งทุกวัน หยุดยาเมื่อไรก็กลับมาเป็นอีก ตอนนี้น่าจะติดยาคลายเครียดแล้วละ ถ้าไม่กินนอนไม่หลับ แล้วอาการเวียนหัวก็กลับมา ทรมานมากๆ ออกกำลังกายทุกวัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-11 13:12:21 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

นวลใจ

เคยเป็นค่ะ เวียนหัว บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน ทรงตัวไม่อยู่ ทรมานจริง ๆ เป็นบ่อยมาก จนทำงานไม่ไหว ต้องกินยา นอนพัก บางครั้ง อาการหนักมาก ต้องฉีดยา ต้องพยายามไม่เครียด ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ระยะนี้ไม่ค่อยมีอาการ นาน ๆ จะเกิดสักครั้ง แต่ เมื่อก่อน เป็นเกือบทุกเดือน บางทีทำงานอยู่ ก็ทำไม่ไหว ต้องไปพบแพทย์กระทันหันจนบางครั้งก็งงกับตัวเอง แต่เดี๋ยวนี้ค่อยยังชั่วหน่อย นาน ๆ จะเป็นสักครั้ง (ประมาณ 8-9 เดือน)e2_05:

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-01 17:55:08 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

คนป่วยจ้ะ

รักษาที่โรงพยาบาลเกษมราช ประชาช่ืนวันเดี่ยว งงหัวต้องนอนคว่ำหน้าทรมารมากๆๆๆๆๆใครอย่าได้เป็น น้ำเกลือสามขวด คืนเดี่ยวโดนไป16,000ดีน่ะมีประกันเอไอเออ ตัวเเทนดูเเลใช้ได้ ยังงี้ต้องทำเพี่ม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-21 09:05:26 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

may

เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ทรมารมากเลยค่ะ นอนค้างที่เป็นก็ไม่ได้ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-20 07:10:02 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

jojo

อายุ 19 แต่ดันเป็นโรคนี้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-18 22:31:42 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

scene

ขอบคุณมากค่ะ เป็นมา 4-5 ปี ทรมานมาก ทำงานไม่ได้ดังใจ นั่งรถไปไหนไกล ๆ ก็ปวดหัว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-15 17:35:17 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ฟหก

ม่ผมเป็นอยู่พอดีขอบคุณครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-10 07:48:54 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ฟหก

ขอบคุณมากครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-10 07:46:43 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

กะตัง

ขอบคุณค่ะ กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี ว่าหมอมั่วหรือเปล่า เพราะให้แต่วิตามินมากทาน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-25 16:21:58 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ดดดด

กำลังจะเป็นทรมารเหลือเกิน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-18 14:29:33 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

สุดหล่อ

ขอปโด๊ะคัปปป

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-14 12:21:45 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

sara เช็ค IP

i สัต

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-14 12:19:49 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

สุดหล่อ

หวัตดีคัปปป ไอน้อง0_0

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-14 12:18:34 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

สุดหล่อ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-14 12:16:07 ]