โรคและการป้องกัน

  รู้จักอาการปวดประจำเดือน


  ปวดประจำเดือน

  ปวดประจำเดือน (หมอชาวบ้าน)

            ปวดประจำเดือน หมายถึง อาการปวดท้องน้อยขณะมีประจำเดือน ซึ่งมักจะเป็นประจำอยู่ทุกเดือน ส่วนใหญ่จะปวดไม่มากและสามารถทำงานได้ตามปกติ ส่วนน้อยที่อาการรุนแรงจนต้องพักงาน ในรายที่ปวดรุนแรงขึ้นทุกเดือน หรือเริ่มปวดครั้งแรกหลังอายุ 35 ปี ก็อาจมีความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ ซึ่งจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ


            ชื่อภาษาไทย : ปวดประจำเดือน

            ชื่อภาษาอังกฤษ : Dysmenorrhea

  สาเหตุ

            ปวดประจำเดือนแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

            1.ปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ (primary dysmenorrhea) จะพบในเด็กสาว ส่วนมากจะมีอาการตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรก หรือไม่ก็เกิดขึ้นภายใน 3 ปี หลังมีประจำเดือนครั้งแรก จะมีอาการมากที่สุดในช่วงอายุ 15-25 ปี หลังจากวัยนี้อาการจะค่อย ๆ ลดลงบางรายอาจหายปวดหลังแต่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีบุตรแล้ว ส่วนน้อยที่ยังมีอาการตลอดไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน

            ผู้ป่วยจะไม่พบว่ามีความผิดปกติของมดลูกและรังไข่แต่อย่างใด ปัจจุบันเชื่อว่า มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างมีประจำเดือน และมีการหลั่งสารพรอสตาแกลนดิน (prostaglandins) ออกมามากผิดปกติซึ่งกระตุ้นให้มดลูกมีการบิดเกร็งตัว เกิดอาการปวดประจำเดือน

            2.ปวดประจำเดือนชนิดทุติยภูมิ (Secondary dysmenorrhea) มักจะมีอาการปวดครั้งแรก เมื่ออายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป โดยก่อนหน้านี้จะไม่เคยมีอาการปวดประจำเดือนมาก่อน

            มักตรวจพบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ เช่น เยื่อบุมดลูกต่างที่ (endometriosis) ซึ่งมักทำให้มีบุตรยาก เนื้องอกมดลูก ปีกมดลูกอักเสบเรื้อรังมดลูกย้อยไปทางด้านหลังมาก

            เชื่อว่าอารมณ์มีส่วนเสริมความรุนแรงของอาการปวดประจำเดือนทั้ง 2 ชนิด เช่น พบว่าผู้มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย หรือมีความเครียดจะมีอาการปวดรุนแรงมากกว่าผู้ที่มีอารมณ์ดี

  อาการ

            จะเริ่มมีอาการก่อนมีประจำเดือนไม่กี่ชั่วโมง และเป็นอยู่ตลอดช่วง 2-3 วันแรกของประจำเดือน โดยมีอาการปวดบิดเป็นพัก ๆ ที่บริเวณท้องน้อย บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ใจคอ หงุดหงิดร่วมด้วย

            ถ้าปวดรุนแรงอาจมีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น มือ เท้าเย็นได้

  การแยกโรค

            ผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องน้อย อาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่บังเอิญมาเกิดอาการช่วงมีประจำเดือนก็ได้ เช่น

            ไส้ติ่งอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตรงบริเวณท้องน้อยข้างขวา ติดต่อกันนานกว่า 6 ชั่วโมง มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย เดินกระเทือนถูกหรือกดถูกบริเวณนั้นจะมีอาการเจ็บปวด (ซึ่งอาการนี้ จะไม่พบในอาการปวดประจำเดือน)

            ปีกมดลูกอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและกดเจ็บตรงบริเวณท้องน้อย ร่วมกับมีอาการไข้สูง อาจมีอาการตกขาวร่วมด้วย (อาการปวดประจำเดือน จะไม่มีไข้)

            นิ่วท่อไต ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบิดเกร็งตรงบริเวณท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่ง และมักมีอาการปวดร้าวลงมาที่ช่องคลอดข้างเดียวกัน (ไม่มีไข้ และกดถูกไม่เจ็บแบบเดียวกับอาการปวดประจำเดือน)

            ผู้ที่เคยมีอาการปวดประจำเดือนมาก่อน หากมีอาการปวดท้องน้อยที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนที่เคยเป็น เช่น ปวดรุนแรงหรือติดต่อกันนานกว่าปกติ กดถูกหรือกระเทือนถูกรู้สึกเจ็บ มีไข้ขึ้นหรือมีอาการตกขาวร่วมด้วย ก็ควรปรึกษาแพทย์เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ก็ได้

  การวินิจฉัย

            แพทย์จะวินิจฉัยจากอาการปวดท้องน้อยขณะมีประจำเดือน ซึ่งเป็นอยู่ประจำทุกเดือน โดยไม่มีไข้ กดถูกไม่เจ็บ

            ในกรณีที่สงสัยว่า เป็นปวดประจำเดือนชนิดทุติยภูมิ หรือเกิดจากสาเหตุอื่น แพทย์อาจทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ อัลตราซาวนต์ ใช้กล้องส่องตรวจช่องท้อง เป็นต้น

  การดูแลตนเอง

            1.นอนพัก ใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบ

            2.กินยาแก้ปวด-พาราเซตามอล หรือยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ (เช่น ไอบูโพรเฟน) ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง

            3.ควรปรึกษาแพทย์ ถ้าปวดรุนแรง หรือกินยาแก้ปวดไม่ทุเลา หรือกดถูกเจ็บ มีไข้ ตกขาว มีประจำเดือนออกมากกว่าปกติ หรือหลังแต่งงานแล้วยังมีอาการปวดประจำเดือนและมีบุตรยาก หรือสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุอื่น

  การรักษา

            กรณีที่เป็นปวดประจำเดือนปฐมภูมิ แพทย์จะให้ยาบรรเทาปวด ถ้ามีอาการปวดบิดเกร็งมาก แพทย์อาจให้ยาต้านการบิดเกร็ง (แอนติสปาสโมติก) เช่น ไฮออสซีน (hyoscine)

            รายที่ปวดประจำเดือนรุนแรงเป็นประจำ หากตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติ (ไม่ใช่ปวดประจำเดือนชนิดทุติยภูมิ) แพทย์อาจให้ผู้ป่วยกินยาเม็ดคุมกำเนิด (กินแบบเดียวกับการใช้คุมกำเนิด คือวันละ 1 เม็ดทุกคืน เพื่อไม่ให้มีการตกไข่ จะช่วยไม่ให้ปวดได้ระยะหนึ่ง อาจให้ติดต่อกันนาน 3-4 เดือน แล้วลองหยุดยา ถ้าหากมีอาการกำเริบใหม่ ก็ควรให้กินต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง จนกว่าเมื่อหยุดยาแล้ว อาการปวดประจำเดือนทุเลาไป

            ในรายที่ตรวจพบมีสาเหตุผิดปกติ (เป็นปวดประจำเดือนชนิดทุติยภูมิ) แพทย์ก็จะให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก

  ภาวะแทรกซ้อน

            ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

            ส่วนในรายที่เกิดจากเยื่อบุมดลูกต่างที่อาจทำให้มีบุตรยาก หรือในรายที่เกิดจากเนื้องอกมดลูกอาจทำให้ตกเลือดมากจนเกิดภาวะซีด หรือก้อนโตมากอาจกดทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะได้

  การดำเนินโรค

            ในรายที่เป็นปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ มักจะทุเลาเมื่ออายุมากกว่า 25 ปี หรือหลังแต่งงานหรือมีบุตรแล้ว

            ในรายที่เป็นปวดประจำเดือนทุติยภูมิ ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาการปวดมักจะเป็นรุนแรงขึ้นทุกเดือน และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ถ้าได้รับการรักษาอาการปวดประจำเดือนก็จะหายไปได้

  ความชุก

            พบได้ประมาณร้อยละ 70 ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์


    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย


  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือก

บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

องครักษ์

ป่าน ลองคุยเรื่องอาการปวดประจำเดือนกับหมอปฏิคมดูไหมครับ แกน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับ leejangmeng.com/ยาสมุนไพรจีน/ยา-ปวดท้องน้อย-บำรุงเลือดสตรี.html

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-21 00:10:25 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

you

เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงทุกๆคนคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-10 12:25:26 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

ป่าน

มีประจำเดือนเเล้วปวดท้องทุกที่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 11:38:27 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

ป่าน

หนูมีประจำเดือนที่ไรปวดท้องทุกที่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-22 11:07:42 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

้คาร่า

เลือดไม่ดี ก้ออาจจะมีผลให้หน้าหมองได้เช่นกัน เราก้อเป็น เดือนไหนเลือดมาน้อย หน้างี้หมองยังกะโดนของเลย เรากินอาหารเสริมเลือดของเลดี้คาร์เวียน่า ชื่อ เลดี้ คาร์เวียน่า กินแล้วก้อโอเคดีค่ะ เปล่งปลั่งเหมือนเดิม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-28 14:42:11 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

แน็ต

หนูปวดท้องมากๆเลย หนูอายุ 22 ค่ะ ตอนแรกจะปวดท้องไม่ค่อยรุนแรงเท่าไรพอผ่านไป 1-2 ชั่วโมง ก็ถ่ายท้อง ท้องเสียนะค่ะ พอถ่ายเสร็จก็ปวดท้องอย่างรุนแรงมากๆ เหงื่อไหล ถ้าสมมุติตัวเองทำงานอยู่ก็จะหน้ามืดเป็นลมค่ะ พอมานอนพักก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะ หนูอยากได้คำปรึกษาค่ะไม่ทราบว่าหนูมีอาการแบบนี้เป็นอาการปกติของประจำเดือนหรือเปล่าค่ะหรือมีอาการแซกซ้อนอย่างอีกค่ะหนูมีอาการแบบนี้มา7-8เดือนแล้วค่ะ ปีที่แล้วหนูเคยไปตรวจมดลูก เจอว่าติดเชื้อ HPV ค่ะ แล้วหมอได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกรอบแต่ไม่เป็นไรหมอบอกว่า ปากมดลูกอับเสบค่ะ ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ไปหาหมอเลยค่ะ ตอบกับ หนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-25 06:33:40 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

เนย

เวลาเป็นเมนทีไรต้องปวดท้องทุกทีใจจริงไม่อยากมีปจดด้วยช้ำ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-27 20:08:30 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

^^GAnm^^

เคยปวดเหมือนกัน ปวดแบบทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียว แต่ตอนนี้กินยาคุมมันก้อไม่ปวดแล้ว ดีจริงๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-26 10:01:16 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

likelike

ปวดมาตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรก จนตอนนี้ 28 แล้วอาการดีขึ้นนะ ปวดไม่มากเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะเลิกกินน้ำเย็น ถ้ากินน้ำเย็นก็น้อยมาก ไม่กินน้ำอัดลม กินน้ำเปล่าตลอด และอีกอย่างเรากินพิ้งเลดี้นะ ที่เค้าบอกกันว่าถ้ามีสามีแล้วจะดีขึ้น เราก็ว่าน่าจะเกี่ยวนะ ....อิอิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-23 18:07:46 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

Suppy

ไม่เคยปวดประจำเดือนเลยยย ตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรก มันอยู่ที่ผ้าอนามัยด้วยนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-23 10:13:39 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

Vevi

เริ่มปวดตั้งแต่มีประจำเดือน บางเดือนปวดมากกินยาไม่หาย จนต้องไปพบแพทย์ และต้องฉีดมอร์ฟีนเลยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-22 18:42:19 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

ต๋อง

ปวดท้องทุกเดือนเลย กินponstan หมดเป็นแผง ๆ เลยอ่ะ บางเดือนปวดมากต้องไปฉีดยาแก้ปวดที่โรงพยาบาล เดือนที่ปวดมากจะปวดหลังแถว ๆ สะเอว ปวดก้นกบ ปวดลามไปถึงต้นขาเลยอ่ะ ไม่รู้เป็นไร ไปหาหมอก็ให้ทานยาแก้ปวดเมื่อมีอาการ ว่าจะลองทางน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสบ้างทางเภสัชเค้าแนะนำมา แต่ไม่รู้ว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า เพราะเคยกินพวกอาหารเสริมแล้วหมอบอกว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้ไม่กล้ากินอาหารเสริมอีกเลย บางช่วงเวลาปวดประจำเดือนจะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย ปวดร้าวไปถึงต้นคอเลย ใครมีวิธีดี ๆ ลดอาการปวดพวกนี้ก็แนะนำมาบ้างนะคะ ....

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-21 11:54:43 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

เราก็เคย

เราก็ปวดประจำเดือนนะแค่ 1-2ชม.เองแต่ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นครั้งแรกเลยนะ แต่ไม่เคยกินยานะ แต่เคยกินอาหารเสริมพริมโรสออยล์น่ะช่วยได้นะไม่ปวดเลย แต่พอแก่ๆมาไปตรวจสุขภาพเป็นซิสต์ในปีกมดลูกเฉยเลย ทั้งๆที่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยนะ ประจำเดือนก็ปกติ ปวดท้อง 1-2 ชม. ก็ปกติ หมอยังงงเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-02 21:30:04 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

nok

เป็นหนักมาก เหงื่อท่วม มือเท้าเย็นเจี๊ยบ ท้องเสีย ปวดท้องจนต้องนอนครวญครางเลย ต้องนอนให้ได้พอมีอาการร่างกายจะเป็นอัตโนมัติ...หาวนอน (บังคับให้นอน)นั่งไม่ได้เลย ทรมานมาก กลัวการมีรอบเดือน จนหมอบอกเป็นอาการปริวิตกร่วมด้วย ทานยา พอร์นแสตน ช่วยได้บ้างแต่ไม่หาย อาการหนักขึ้นคือเริ่มมีอาเจียนร่วมด้วย ประมาณ 3 ปีหลังนี้ ตอนนี้อายุ 40 มีบุตร 2 คนไม่มีวี่แววว่าจะหายเลย .......รอจนกว่าจะหมดรอบเดือนมั๊ง สงสารตัวเองจัง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-02 02:13:21 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

tita

เมื่อก่อนปวดท้องเม็นมากและต้องกินยาแก้ปวด..เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยาเพราะเปลี่ยนมาใช้ผ้าอนามัยบิวตี้คอมฟอร์ด..ทั้งเย็นและหอม.ใช้มา 2 เดือนแล้ว..ดีจัยที่ได้พบของดีอะ..

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 19:59:26 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

สมชื่อปวดประจำเดือน

กลายเป็นติดยา พอนสแตนไปโดยปริยาย คือต้องกินยาทุกครั้งที่มันเริ่มมาน่ะจนถึงเกือบหายถึงหยุดกินยา เมื่อก่อนจะเป็นหนักกว่านี้นะต้ัองไปฉีดยาที่รพ. ตลอดเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 15:41:48 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

น้ำ

เราก็ปวดหัว คลื่นใส้ ก่อนมีประเดือน 3-4 วัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 15:15:27 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

CAT

เราก็ปวดมากทุกเดือนเลย แต่เราจะกินยา PONSTAND เดือนละ 1 เม็ด พอรู้ว่ามีรอบเดือนก็จะรีบกินเลย ก้จะไม่ปวดเลย แต่ตอนนี้ก่อนมีประจำเดือน จะปวดหัวประมาณ 3-4 วัน ไม่รู้สาเหตุอะไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 15:13:34 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

Enjoy your life

กินอีฟนิ่พริมโรสเนี่ยหายปวดจริงๆนะ เรากินไม่ถึงชม.ก็หายปวดแล้ว ลองกินดูสิ มันเป็นประเภทอาหารเสริมอ่ะ ไม่ใช่ยาแล้วก็ไม่มีสารเคมีและผลข้างเคียงด้วย เราปวดแค่วันแรกที่มาเอง แต่ทุกเดือน ตอนแรกก็นึกว่าผิดปกติแต่พอมาอ่านข้อมูลก็สบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะ !!ว่าแต่ ไอ้อากรท้องเดินเนี่ย คือ ท้องเสียอะไรประมาณนี้หรือปล่าวอ่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 14:31:45 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

ทรมาน

ปวดตั้งแต่เริ่มมี จนทุกวันนี้ อายุสามห้าแล้วก็ยังปวดอยู่ ทานยาแก้ปวดที่แรงๆก็แพ้ยาอีก เฮ้อ อยากให้มันหายไปจังค่ะอาการแบบนี้ทรมานจังเลยปวดได้ทั้งวัน บางทีข้ามวันเลยก็มี ใครมีวิธีดีๆแนะนำบ้างนะคะ น้ำเต้าหู้ก็น่าสนใจ จะลองดูนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 13:59:21 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

นิดา

ใครปวดหัวก่อนประจำเดือนมาประมาณ3-4วันบ้างเป็นมา3เดือนแล้วทำอย่างไรดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 13:57:04 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

หญิง

เมื่อก่อนเราก็ปวดน่ะ ปวดมาก เหงื่อออก ต้องนอนพัก เวลานอนต้องเอาหมอดมารองที่เอว จะรู้สึกสบายขึ้น ไม่เคยกินยา มาประมาณ 7 วันเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว เพราะแต่งงาน แล้วกินยาคุมกำเนิด ตั้งแต่กินยาคุมกำเนิดอาการปวดไม่มีเลย จากมา 7 วัน ตอนนี้เหลือ 3-4 วัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 13:49:25 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

ดกหดหก

เราก็เป็น หยุดเรียนสองวันเลย มันปวดมากเเล้วเป็นคนมาเยอะ 7วันหมด มาที่ไร หมดสนุกเลย กล้วเลอะ กลัวมีกลิ่น เวลาออกเเดด เราเลือกที่มันจะหายเองอ่ะ ไม่ชอบกินยา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 12:45:13 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

ลองดูจิ่

ลองกินน้ำเต้าหู้ดูสิ ช่วยได้ เมื่อก่อนเราจะปวดทุกวันแรกที่ประจำเดือนมา แต่จะอดทนไม่กินยา แต่พอลองกินน้ำเต้าหู้ดู กำลังเริ่มปวดนิด ๆ อาหารห็หายไป เดี๋ยวนี้พอมาปุ๊บก็จะหาน้ำเต้าหู้กิน เลยไม่ปวดท้องแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 11:17:43 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

ญ คน1

ปวดมากๆๆๆ เวลามีประจำเดือน ปวดท้อง + ปวดเอว ทุกเดือนเลย บางเดือนอาการหนักถึง ท้องเสีย อาเจียน หน้ามืด เหงื่อก้อออกเต็มเลย ต้องรอจนกว่าเหงื่อหายอ่ะ ถึงจะดีขึ้น แต่ก้อยังปวดท้องอยู่ดี เฮ้อออออ ผู้หญิงหนอผู้หญิง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 11:16:30 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว รู้จักอาการปวดประจำเดือน

Melody

ทานน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรสเลย .. จะทุเลาอาการปวดได้มากๆๆ หรือบางคนก็ไม่ปวดเลยนะ เราทานอยู่ทุกเดือน ผิวก็ดูมีสุขภาพดีด้วยอ่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-30 10:36:37 ]