โรคและการป้องกัน

  โรคความดันโลหิตสูง


  โรคความดันโลหิตสูง
  โรคความดันโลหิตสูง  รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็น"ความดันโลหิตสูง"(เดลินิวส์)

             ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต สร้างความบั่นทอนร่างกายและจิตใจให้ถดถอยลง ส่งผลให้ ความดันโลหิต ในร่างกายสูงตามไปด้วย

             โรคความดันโลหิตสูง นับเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่กำลังคุกคามโลก โดยในปัจจุบันมีประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเป็น โรคความดันโลหิตสูง และมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านคน 

             สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขคาดว่า จะมีผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือเป็น โรคความดันโลหิตสูง ประมาณ 10 ล้านคน ซึ่ง 70% ของคนกลุ่มนี้ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะดังกล่าว ทำให้ไม่ได้รับการรักษาหรือการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วย 

             นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ ให้ความรู้ว่า ความดันโลหิต หมายถึง แรงดันเลือดที่เกิดจากการ ที่หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ซึ่งหัวใจคนเราจะเต้น 60-80 ครั้ง ความดันก็จะเพิ่มขณะที่หัวใจบีบตัวและลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นอยู่กับท่าของผู้ถูกวัดด้วย โดยท่านอนความดันโลหิตมักจะสูงกว่าท่ายืน นอกจากนั้นแล้ว ยังขึ้นกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การทานอาหาร การนอนหลับ กิจกรรมที่ทำอยู่ รวมทั้งสภาพจิตใจด้วย 

             โดยปกติคนจะมีระดับความดันโลหิต 120/80-139/89 มิลลิเมตรปรอท หากมีค่าความดันมากกว่านี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือเป็น โรคความดันโลหิตสูง ส่วนสาเหตุของ โรคความดันโลหิตสูง 90% ของผู้ที่มีภาวะดังกล่าวไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน พบมากในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป นอกจากนั้น เกิดจากอาการป่วยบางอย่าง เช่น อาการป่วยเกี่ยวกับสมอง ต่อมหมวกไต และต่อมไร้ท่อบางประเภท 

             "ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่ปรากฏอาการใดๆ จึงไม่ได้เข้ารับการรักษาและไม่มีการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งในรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมากๆ อาจนำไปสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ ดังนั้นความดันโลหิตสูงจึงเปรียบเสมือนเพชฌฆาตเงียบที่คร่าชีวิตคนจำนวนมากไปแบบไม่รู้ตัว" 

             โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคอัมพาตและยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โดยผู้ที่ไม่ได้รักษา โรคความดันโลหิตสูง จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 3 เท่า มีโอกาสเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เท่า และมีโอกาสเกิดโรคอัมพาตเพิ่มขึ้น 7 เท่า 

             "ภาวะความดันโลหิตสูงจะค่อยๆ ทำให้หลอดเลือดภายในร่างกายค่อยๆ เสื่อมไป โดยเฉพาะ 3 อวัยวะสำคัญ คือ หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งไต ซึ่งเมื่อมีการตีบหรือแตกของหลอดเลือดในอวัยวะสำคัญเหล่านี้จะทำให้เสียชีวิตได้แบบเฉียบพลัน หรือทำให้เป็นอัมพาตได้ ดังนั้นแม้ในคนปกติ หรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจวัดความดันโลหิตสูงอยู่ อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหากได้รับการรักษาหรือปรับการปฏิบัติตัวแต่เนิ่นๆ จะทำให้หลอดเลือดไม่ผิดปกติเร็วเกินไปนัก สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนั้น หากมิได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้" 

             ปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคความดันโลหิตสูง นพ.ธวัชชัย กล่าวว่า ได้แก่ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ ได้ประมาณ 30- 40% รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เคร่งเครียด รีบเร่งมีผลต่อการก่อ โรคความดันโลหิตสูง ได้เร็วขึ้น ด้าน อายุ มักพบในอายุตั้งแต่ 40-50 ปี ขึ้นไป เพศซึ่งมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวัยหมดประจำเดือน รูปร่างพบมากในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนมากกว่าคนผอม ส่วนเชื้อชาติ พบมากที่สุดในคนอเมริกันเชื้อสายคนดำแอฟริกัน รวมไปถึงผู้ที่ทานเกลือสูงหรือชอบกินเค็มมีโอกาสเกิด โรคความดันโลหิตสูง ได้ 

             สำหรับการรักษา โรคความดันโลหิตสูง มี 2 ทางเลือกด้วยกัน คือ การใช้ยา และไม่ใช้ยา ในผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง ที่เริ่มรู้ตัวว่าเป็น แพทย์จะสามารถรักษา โรคความดันโลหิตสูง  ได้โดยป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน แต่สำหรับผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย แพทย์จะต้องให้ยาและพยายามควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ 

             ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถตรวจวัดความดันโลหิตได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ได้ที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง ทราบระดับความดันโลหิตของตนเองตลอดเวลา หากมีระดับสูงผิดปกติก็สามารถรีบไปพบแพทย์หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม อันจะนำไปสู่การควบคุมระดับความดันโลหิตที่ดีขึ้น ตลอดจนลดปัญหาจากการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ความดันโลหิตสูงเป็นเพชฌฆาตเงียบ เป็นแล้วไม่หายขาด ต้องดูแลรักษาตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นจึงคุ้มที่จะป้องกันและรักษาก่อนที่จะสายเกินแก้ 

             ทุกคนสามารถป้องกันการเกิดภาวะ ความดันโลหิตสูง ได้ โดยการเลือกทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยง อาหารเค็มจัด เพราะเกลือทำให้ความตึงตัวของผนังหลอดโลหิตแดงเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาหารกลุ่มไขมัน ควรให้อยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำ ควรหลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์และจำพวกกะทิ อีกทั้ง อาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลขัดขาวทุกชนิด เพราะจะทำให้น้ำหนักตัวและระดับไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น 

             นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยง การสูบบุหรี่ และ แอลกอฮอล์ หรือดื่มได้ในปริมาณที่พอเหมาะ (วิสกี้ 2 ออนซ์หรือ ไวน์ 8 ออนซ์) รวมทั้งพยายามควบคุมน้ำหนักตัว เพราะความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิด โรคความดันโลหิตสูง  และออกกำลังกายให้พอควรและสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และมีการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ 

             "อยากให้ทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของ โรคความดันโลหิตสูง ถ้าสามารถรักษาควบคุมให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม อย่าละเลย อย่าประมาท ก็จะมีโอกาสลดการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ต่อหัวใจ สมอง และไตได้ แล้วคุณจะห่างไกลจาก โรคความดันโลหิตสูง " นพ. ธวัชชัย กล่าวทิ้งท้าย 

          

             ไม่ใช่เรื่องยากที่จะดูแลรักษาระดับของความดันโลหิต ไม่ให้เป็น โรคความดันโลหิตสูง ... เพียงแค่คุณใส่ใจ

    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ

   
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 67 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง
mmy407

ตอนนี้เราอายุ 20 ปี (เราทำงานแล้ว)พึ่งคลีนิกมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2556 ซึ่งเรามีเรื่องที่คิดมากหลายอย่าง และกำลังพูดถึงเรื่องเครียดที่ทำให้โมโหมากจนนั่งๆอยู่มีอาการตัวสั่นปวดหัวขึ้นกะทันหัน จนต้องไปหมอ นั่งรอหมอประมาณ15นาทีได้ หมอได้วัดความดันเราครั้งแรก 172/102 ครั้งสองก็เท่าเดิม หมอได้นัดมาตรวจอีกครั้งในวันนี้ โดยที่วันนี้เราก็คิดว่าคงจะปกติเพราะไม่ได้เครียดอะไร แต่วันนี้รอนานหน่อยเกือบ50นาที ถึงได้ตรวจ ผลออกมาครั้งแรก 160/100 ครั้งที่2 150/100 หมอให้นั่งรออีกแล้วก็วัดครั้งที่3 แต่ครั้งนี้หมอไม่ได้บอกความดันเท่าไร หมอบอกว่าจะให้ยาลดความดันไปกินก่อน1เดือน แล้วมาใหม่หลังยาหมด หมอบอกว่าหนูจะกินยาอย่างนี้ไม่ได้เพราะ อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน จะทำอย่างไงไม่ให้คิดมากจนมันกำเริบขึ้นอีก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-07 17:19:48 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

komsunt

ตอนนี้ผมอายุ28ปีผมเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผมเข้ารับการรักษาที่ร.ร.ชุมแพจ.ขอนแก่น เวลาโรคกำเริบก็หนักหนาเอาการ คนที่มีอายุเท่านี้มีโอกาสเป็นโรคนี้มากแค่ไหนคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-18 17:59:18 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

pong

ดีมากค่ะ ทำให้ได้ความรู้เพิมขึ้น ขอบคุณค่ะ....

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-13 22:38:56 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

อิอิ

ตอบ คห 41 ผมคนนึงเป็น ความดันสูงตั้ง แต่อายุ 24 ตอนนี้ 26 แล้ว ขอบแกว่า อาการปวดท้ายทอยบางครั้ง มีผลมาจากความดันนั้นสูงขึ้นผิดปกติ นั่นเอง แต่ ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคความดันสูง จนกว่า จะไป ตรวจเลือด เพื่อ ดู ปริมาณ คอเรสเตอรอล และ ไขมัน ในเส้นเลือด ถ้าเกินค่า ปกติ นั่น หมายควงามว่า คุณเสี่ยง ที่จะเป็น ความดันโลหิตสูง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-12 20:30:03 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

สุดารัตน์

ความดัน เบาหวาน เสนอทางเลือกกล้าท้าให้คุณมีสุขภาพที่ดีด้วยด้วยสมุนไพรจีน สูตรบำรุงเลือด ผ่านการรับรองจาก อย. ติดต่อ สุดารัตน์ O898344694

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-28 22:23:52 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

BEN

ผมก็เป็นเหมือนกันครับ ชอบปวดหัวเป็นประจำเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-13 11:25:26 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

jen

ให้ความรู้มากๆเลยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-13 11:21:07 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

WWW

ผมก็เป็นหนักปวดหัวประจำกำลังจะทำตามเเพทย์สั่งไม่ไหวเเล้วเราต้องเเก้ไขที่เราก่อน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-29 09:37:27 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

UMA SUETRONG

เราก้อเป็นอีกคนหนึ่งที่พึ่งไปหาหมอด้วยโรคกรดไหลย้อนแต่เผอิญไปวัดความดันได้ 97-177 พยาบาลให้นั่งพักครึ่งชั่วโมงมาวัดใหม่ ผลออกมา 99-185 หนักกว่าเดิมอีก ตอนนี้เลยต้องรักษาทีเดียว 2 โรคเลย อาทิตย์หน้าหมอนัดเจาะเลือด แล้วตรวจไตด้วย เพื่อน ๆรักษาสุขภาพด้วยนะ สำหรับคนที่มีอายุ 35 ขื้นไป ถ้่ามีอาการเวียนหัวแล้วหน้ามืด แน่นหน้าอกก้อรีบไปหาหมอเลยนะ อย่าปล่อยไว้มิอย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนเราก็ได้ คิดว่าไม่เป็นอะไร มารู้อีกทีเป็นเยอะซะแล้ว

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-03 03:46:23 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

โอๆๆๆๆๆ

ให้ความรู้มากๆๆๆๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-20 14:53:25 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

คุณนา

ป้องกัน รักษาได้ อยู่ในหนังสือสั่งจ่ายยาของแพทย์ด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-07 21:08:22 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

Jonni

That's 2 cleevr by half and 2x2 clever 4 me. Thanks!

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-31 05:02:56 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

กิริยา สุขแสง

เราเป็นหนึ่งคนที่ต้องเสียใจที่สุดในชีวิตเมื่อแม่ของตัวเองต้องเสียชีวิตกระทันโดยการหลับไปเลยแต่สันนิฐานว่าน่าจะความดันขึ้นสูงทุกคนที่เป็นดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-21 12:28:50 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

เบน

ลองใช้ใบทองพันชั่งตากแห้งชงผสมกับน้ำชา ดื่มดู มีสรรพคุณลดความดันโลหิตได้ดีมาก แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ หรือกินต้นคึ่นช่ายก็ช่วยได้นะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-15 15:06:13 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

สุทัศน์ กองทอง

ทุกท่านมีสิทธิ์พิจารณานะคะหากคุณรักษามาก็นาน ใช้ยาแผนใหนก็ยังไม่ดีขึ้น สมุนไพรเป็นแพทย์ทางเลือกคะ แต่ก็ต้องดูให้ดี อาหารเสริม มี อย.หรือเปล่า ยา มีทะเบียนหรือเปล่า นะคะมีการการันตีอะไรให้เรามั๊ย บางคนก็อยากขายจังเพื่อ...บางคนก็อยากให้หายกันจริงๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-29 19:40:10 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

สุทัศน์ กองทอง

อยากรักษาเหมือนกันปวดหัวมากบางครั้ง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-29 19:29:34 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

ท่านประธาน

โรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุและอาการของโรคอยางไรบ้าง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 12:49:57 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

อมร วงค์สายวารี

ปวดท้ายทอยเกี่ยวกับเปนความดันหรื่อไม่ ผู้รุ้ช่วยตอบที

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 12:47:39 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

ตี๋น้อย

ตอนนี้ปวดหัวมากเป็นมา2วันแล้ว กระเทือนมากก็ไม่ได้มันปวดและปวดลงคอด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-07 00:57:02 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

แสนดี

เราก้อเป็นถึงขั้นหัวใจขาดเลือดแล้ว เราท้อมาก เพราะกลัวว่าสักวันจะหัวใจวาย และนี่ก้อสี่วันแล้วที่ปวดหัวเหมือนจะระเบิดเลย ปวดเบ้าตาด้วย แต่จะพยายามดูแลตัวเองให้ดี เพราะเราคือคนป่วย เราต้องรักตัวเองให้มาก จะไม่ตามใจปากอีกแล้วก้อกลัวจากโลกนี้ไปโดยยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่นะซิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-29 19:50:58 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

ผึ้ง

ขอโทษนะคะคุณข้อความที่ 6 ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันโพสเนี้ยเป็นประโยชน์คะ การค้าก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าคนกินแล้วหายสบายดี ไม่ดีกว่าหรือคะได้บุญด้วย แล้วทำธุรกิจแบบนี้ไม่ดีตรงไหน สุจริต ถูกกฏหมายได้บุญส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ อย่าใช้ความรู้มาวัดภูมิปัญญากันเลยคะ ไม่งั้นคงไม่มีปราชญ์ชาวบ้านหรอก อ้อ!ที่สำคัญเป็นสินค้าของไทยแท้ๆที่ส่งออกไปขายต่างชาติได้ ไม่งั้นUSAคงไม่พยายามมาจดลิขสิทธิ์ข้าวไทยหรอกคะ (ไม่ใช้แค่ฟังแต่ต้องใช้สมองคิดคะ)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-04 12:12:47 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

bb_bb

นู๋อยากทราบว่าถ้านู๋จะรักษาโรคความดันนี้นู๋ควรจากไปรักษาที่ไหนดีค่ะ เพราะอาการมันหนักอะค่ะปวดหัยบ่อยๆเครียด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-14 19:39:22 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

ttx53

ไม่นึกว่าผม ก็เป็นโรคนี้กับเขาด้วย เป็น มาเป็น ปี วัดความดันส่วนใหญ่ จะอยู่ในระดับสูง หมอส่วนใหญ่ จะบอกให้ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก เป็นวิธี ที่ได้ผล ตอนนี้ทานยาสมุนไพรควบคู่กันไปด้วย มี แห้ม กับ เห็ดหลินจือ พึ่งเริ่ม ไม่รู้จะได้ผล เปล่า ใครมียาดีมากกว่านี้ วานแนะนำหน่อย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-08 07:27:47 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

peemai AIM STAR

ข้อความที่ 6 ไม่สุภาพเลย เขาแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวดี ใช้แล้วเห็นผลเร็ว เลยมาพูดต่อๆๆแนะนำให้คนอื่นใช้ แล้วหาย คุณว่าดีไหม แต่ข้อความที่ 6 กลับมาว่า จนเสีย ตรงนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีเลย แย่ ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-06 01:39:05 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

aoda

ผมอายุ 21 ปี ตอนนี้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเหมือนกัน ตอนนี้ก็รักษาอยู่ แต่ขี้เกียจกินยามาก อะคับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 05:34:39 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง
suwid

พวกเราลืมกันไปว่าโรคหลายโรคเกิดจากภูมิคุ้มกันอ่อนแอ สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-27 21:02:03 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

mark

เเม่ก็เป็น(markเขียน)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-02 17:42:24 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

aun

ถ้าเป้นก้อต้องระวังหน่อยค่ะ เพราะเป้นที่มาของโรคต่างๆ เช่นเบาหวาน หรือถ้าหนักก้อเส้นเลือดในสมองแตกอ่ะค่ะ อาจฟังดูน่ากลัวนะคะ แต่ดูแลตัวเองด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-26 19:51:53 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

tantitum

ตอนนี้อายุ 25 ตรวจพบว่าความดันโลหิตสูง ไม่รู้จะเปงอย่างไร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-24 14:05:28 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

aun

น้ำมันรำข้าวจมูกข้าวช่วยได้จิงๆค่ะ แต่ต้องมีสารแกมม่าออริไซนอลนะคะ ไปเสิชดูก้อได้ค่ะ ไม่ได้อยากขายของแต่แม่กินแล้วหายค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 22:17:14 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

tonor

ตอนนี้อายุ29แต่ตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูง ปวดหัวบ่อยมาก รู้แล้วเครียดเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-07 19:49:39 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

o^oนู๋บีมo^o

ไม่อยากหั้ยทางบ้านเป็นห่วงก้อเลยไม่ค่อยปรึกษาอะไรนัก แต่ปวดหัวจัง เหนื่อยมากด้วย หายใจก้อไม่ค่อยสะดวก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-16 19:50:58 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

o^oนู๋บีมo^o

ตอนนี้ตัวเราอายุเเค่16เเต่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการที่คล้ายๆๆกับอาการของโรคความดันโลหิตเเต่ไม่รู้ว่าเป็นความดันสูงหรือความดันต่ำ และมีอาการเกี่ยวกับโรคกระดูก คงเป็นเพราะว่าเราทำงานหนักตั้งแต่เด็กล่ะมั้ง ก้อเราไม่ได้เรียนแล้วนี่ ตอนนี้ก้อรับจ้างอยู่แถวบ้านนี่แหละ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-16 19:48:18 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

วิมลรัตน์

:e2_05ขอบคุณคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-05-14 22:41:30 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

นี่ม

ใครรู้ช่วยบอกทีควนทำอย่างไร แม่เราผอมมากแต่ความดันโลหิตขื้นสูงมาก และบางทีก่อต่ำมาก ตอนนี้กำลังเป็นอยู่ หนักใจมากฯค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-04-07 20:48:33 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว โรคความดันโลหิตสูง

อดสู

เบื่อไอ้พวกธุรกิจขายตรง เครือข่าย ไปเรียนหาความรู้ให้เยอะๆเถอะครับ แล้วไปทำงานกัน ทุกวันนี้มีคนเป็นพันเป็นหมื่นก็โพสแบบคุณเนี่ยแหล่ะ supply จากพวกคุณๆที่หาลูกค้าเนี่ย แซงหน้า demanded prospect ไปเยอะและ ไปทำมาหากินดีๆเหอะคุณ ไม่เวิร์คหรอก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-25 08:24:11 ]