โรคและการป้องกัน

  ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย

   อาการของ ไข้เลือดออก 

            อาการของ ไข้เลือดออก ไม่จำเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็น ไข้เลือดออก อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่าเป็น โรค ไข้เลือดออก อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไข้เลือดออก มีอาการสำคัญ 4 ประการคือ 

            1. ไข้สูงลอย : ไข้ 39-40 มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 4-5 วัน 

            2. อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการ
  อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว 

            3. ตับโต 

            4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก  :  มักจะเกิดช่วงไข้จะลด โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ

  เมื่อใดต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันที

            เมื่อมีเลือดออกผิดปกติ อาเจียนมาก ปวดท้อง ซึม ไม่ดื่มน้ำ กระหายน้ำตลอดเวลา มีปัสสาวะออกน้อย

            เมื่อความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ตัวลาย เหงื่อออกโดยเฉพาะในช่วงไข้ลง

  ไข้เลือดออก
  ไข้เลือดออก   แนวทางการรักษาโรค ไข้เลือดออก


             โรคไข้เลือดออก ไม่มีการรักษาเฉพาะ การรักษาเป็นเพียงการประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อก และเลือดออก และการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง โดยทั่วไปการดูแลผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก มีแนวทางการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนี้ 

            1. ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ พาราเซตามอล ไม่ควรใช้ยาจำพวกแอสไพริน เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติ และระคายกระเพาะอาหาร 

            2. ให้สารน้ำชดเชย เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออก มักมีภาวะขาดน้ำ เนื่องจากไข้สูง เบื่ออาหาร และอาเจียน ในรายที่พอทานได้ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อย ๆ ในรายที่ขาดน้ำมาก หรือมีภาวะเลือดออก เช่น อาเจียน หรือถ่ายเป็นเลือดต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือด 

            3. ติดตามดูอาการใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วงไข้ลด ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที 

            4. ตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือดและความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะ เพื่อใช้พิจารณาปริมาณการให้สารน้ำชดเชย

  จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้ว

            ผู้ป่วยไข้เลือดออก หากมีอาการไข้ลดลง ภายใน 24-48 ชั่วโมง แล้วเริ่มกินอะไรได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว 

   การปฏิบัติเมื่อมีคนในบ้าน/ข้างบ้านเป็น ไข้เลือดออก 


            เนื่องจากไข้เลือดออกระบาดโดยมียุงเป็นตัวแพร่พันธุ์ ดังนั้นเมื่อมีคนในบ้านหรือข้างบ้านเป็นไข้เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้านหรือข้างบ้านว่า มีคนเป็นไข้เลือดออกด้วย และแจ้งสาธารณสุขให้มาฉีดยาหมอกควันเพื่อฆ่ายุง รวมถึงดูแลให้สมาชิกในครอบครัวป้องกันการถูกยุงกัด สำรวจภายในบ้าน รอบบ้าน รวมทั้งเพื่อนบ้านว่ามีแหล่งแพร่พันธุ์ยุงหรือไม่ หากมีให้รีบจัดการและทำลายแหล่งแพร่พันธุ์นั้น เพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออก

            นอกจากนี้ต้องคอยระวังเฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้านหรือข้างบ้านว่ามีไข้หรือไม่ หากมีไข้ให้ระวังว่าอาจจะเป็น ไข้เลือดออกได้

  เป็นไข้เลือดออกแล้วมีสิทธิ์เป็นซ้ำอีกได้ไหม

            เนื่องจากไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งในแต่ละปีจะมีการระบาดของสายพันธุ์ต่าง ๆ สลับกันไป หากผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์ใดไปแล้ว ร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิต และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันข้ามไปยังสายพันธุ์อื่นได้ระยะหนึ่ง ก่อนภูมิคุ้มกันในสายพันธุ์อื่นจะหายไป ดังนั้น ผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกในสายพันธุ์ที่ต่างจากที่เคยเป็น แต่ทว่า การติดเชื้อครั้งที่ 2 มักจะมีอาการรุนแรงกว่าการป่วยครั้งแรก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเรามักติดเชื้อไม่เกิน 2 ครั้ง

   การป้องกันโรค ไข้เลือดออก 

            ทุกวันนี้ยังไม่ยาที่ใช้รักษา ไข้เลือดออก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุง 


  ยุงลาย
  ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก


   การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental management

            การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์ 

            แท็งก์น้ำ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่ 

            ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แท็งก์น้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน

            ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ 

            หมั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธุ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซนติเมตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

            ตรวจสอบรอบ ๆ บ้านว่ามีแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนบนหลังคามีแอ่งขังน้ำหรือไม่ หากมีต้องจัดการ

            ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขัง 

            ยางเก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน 

            หากใครมีรั้วไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ 


   การป้องกันส่วนบุคคล 

            ใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร ควรจะใส่เสื้อแขนขาว และกางเกงขายาว เด็กนักเรียนหญิงก็ควรใส่กางเกง 

            การใช้ยาฆ่ายุง เช่น pyrethrum ก้อนสารเคมี 

            การใช้กลิ่นกันยุงเช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่น ๆ 

            นอนในมุ้ง

            การควบคุมยุงโดยทางชีวะ 

            เลี้ยงปลาในอ่างที่ปลูกต้นไม้ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 

            ใช้แบคทีเรียที่ผลิตสาร toxin ฆ่ายุงได้แก่เชื้อ Bacillus thuringiensis serotype H-14 (Bt.H-14) and Bacillus sphaericus (Bs) 

            การใช้เครื่องมือดักจับลูกน้ำซึ่งเคยใช้ได้ผลที่สนาบบินของสิงคโปร์ แต่สำหรับกรณีประเทศไทยยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแหล่งน้ำธรรมชาติจึงยังมีการแพร่พันธ์ของยุง 


  ฉีดสารเคมี ไข้เลือดออก


   การใช้สารเคมีในการควบคุม 

            ใช้ยาฆ่าลูกน้ำ วิธีการนี้จะสิ้นเปลืองและไม่เหมาะที่จะใช้อย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้จะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดและได้มีการสำรวจพบว่ามีความชุกของยุงมากกว่าปกติ

            ใช้สารลดแรงตึงผิว เช่น ผงซักฟอก สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ฉีดพ่นกำจัดยุง เพราะสารดังกล่าวจะไปทำลายระบบการหายใจของแมลง ทำให้แมลงตายได้

            ใช้ "ทรายอะเบท" กำจัดยุงลาย โดยให้นำทรายอะเบท 1 กรัม ใส่ในภาชนะที่มีน้ำขัง (อัตราส่วน 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร หรือ 20 กรัม) จะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 1-2 เดือนเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากใช้เสร็จแล้วต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด รวมทั้งเก็บในที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ

            การใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่ายุง วิธีการนี้ใช้ในประเทศเอเชียหลายประเทศมามากกว่า 20 ปีแต่จากสถิติของการระบาดไม่ได้ลดลงเลย การพ่นหมอกควันเป็นรูปอธรรมที่มองเห็นว่ารัฐบาลได้ทำอะไรเกี่ยวกับการระบาด แต่การพ่นหมอกควันไม่ได้ลดจำนวนประชากรของยุง ข้อเสียคือทำให้คนละเลยความปลอดภัย การพ่นหมอกควันจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

             หากใครมีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) หมายเลขโทรศัพท์ 089-204-2255 ตลอด 24 ชั่วโมง    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

   คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

  - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
  - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย     


แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 274 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

มายมี้

ดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-13 10:13:44 ]
ความคิดเห็นที่ 274 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

มายมี้

ดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-02-13 10:13:44 ]
ความคิดเห็นที่ 273 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ขนมปังไหม้

ดีค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-26 11:00:02 ]
ความคิดเห็นที่ 272 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ขนมปังไหม้

คาวาอิ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-26 10:59:12 ]
ความคิดเห็นที่ 271 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

คน

(๑>◡

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-21 13:09:32 ]
ความคิดเห็นที่ 268 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ดิว

กลัวมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-29 10:17:22 ]
ความคิดเห็นที่ 267 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ยายา

ปวดเมื่อยตามตัวไปหมด ปวดหัว มึนๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-27 20:41:17 ]
ความคิดเห็นที่ 266 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

นนท์

ดีมากๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-25 19:22:00 ]
ความคิดเห็นที่ 265 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

พะัรารนา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-04 10:50:55 ]
ความคิดเห็นที่ 264 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ควยก็อฟ

(゚Д゚≡゚Д゚)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-01 11:09:49 ]
ความคิดเห็นที่ 263 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

Dengue

แง่มุมไข้เลือดออกที่ไม่รู้ แต่ควรรู้ การรักษาติดเชื้อไข้เลือดออกแบบใหม่ vs. แบบเดิม รายละเอียดใน Facebook "ไข้เลือดออก"

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-21 19:05:33 ]
ความคิดเห็นที่ 262 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

MiniBird

ไข้เลือดออก ทางเลือกใหม่ในการรักษา ติดเชื้อไข้เลือดออก รักษาแบบใหม่ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด รักษาติดเชื้อไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออก Search Google ดูได้เอง > ไข้เลือดออก รักษาแบบใหม่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-21 18:38:29 ]
ความคิดเห็นที่ 261 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ทำพนัน

เราเคยเป็นไข้เลือดออกลงกระเพอะอะ แล้วมันเกิดจากยุงลายปะคับ รอคำตอบอยู่ (ส่องเว็ปนี้อยู่ตลอดเพื้อรอคำตอบนะครับ แอดมินเว็ปนี้ช้วยจัดการตอบคำถามด้วยได้ครับแล้วจะขอบคูณมาก)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-20 15:47:40 ]
ความคิดเห็นที่ 260 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

เด็กดื้อ

ตอนนี้เป็นอยู่ แต่ก็ขอบคุณมากๆนะคร๊ ^^

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-18 18:49:32 ]
ความคิดเห็นที่ 259 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

art111

สนใจเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านมืิถือสมัคเลยวันนี้ กับทางเรา ลุ้นรับโปรโมชั้น 20% https://www.111player.com/ https://www.111player.com/ https://www.111player.com/

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-07 02:51:37 ]
ความคิดเห็นที่ 258 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
fan555

ดูแลรักษาตัวเราให้ดีๆนะ่

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-12 22:00:04 ]
ความคิดเห็นที่ 257 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
fan555

ผมก็เป็นแล้วเหมื่อนกัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-12 21:57:42 ]
ความคิดเห็นที่ 256 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
1199900832776

อันตรายอ่ะ น่ากลัวจุงเบย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-02 18:40:06 ]
ความคิดเห็นที่ 255 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
1199900832776

อันรตายจังเลยค่ะ ยุงลายเนี่ย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-02 18:36:36 ]
ความคิดเห็นที่ 254 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

- -

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-25 21:25:59 ]
ความคิดเห็นที่ 253 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

*-*

ขอบคุณค่าได้ความรู้มากกก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-25 21:24:07 ]
ความคิดเห็นที่ 252 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

.....

ตอนนี้หนูปวดเมื่อยชายโครงข้างขวามา4-5วันแล้วอ่ะค่ะแต่ว่าหนูไอด้วยนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-25 21:22:02 ]
ความคิดเห็นที่ 250 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

แนท

ขอบคุนจ้า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-23 10:15:31 ]
ความคิดเห็นที่ 249 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

fio

-ขอบคุณครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-21 13:16:09 ]
ความคิดเห็นที่ 248 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

...

ขอบคุณค่ะเยอะมาก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-18 20:34:55 ]
ความคิดเห็นที่ 247 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

วาสนา

น่ากลัวจัง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-12 14:03:25 ]
ความคิดเห็นที่ 246 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

นารุโต๊ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-12 13:37:45 ]
ความคิดเห็นที่ 244 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ฝ้าย ท่าทอง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-06 13:36:34 ]
ความคิดเห็นที่ 241 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

น้องน้ำตาล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-30 21:04:43 ]
ความคิดเห็นที่ 240 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

555

กลั

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-27 13:24:06 ]
ความคิดเห็นที่ 238 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

คริๆๆๆๆๆๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-26 09:13:04 ]
ความคิดเห็นที่ 237 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ตาล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-14 15:37:13 ]
ความคิดเห็นที่ 235 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ปราณี

แถวบ้านถ้าทางสำนักงานเขตฯมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้เคยสังเกตุมาหลายปีติดต่อกันจำนวนประชากรยุงลดลงอย่างมากๆสำหรับนอกบ้านนะคะถ้าพ่นปีละ2ครั้งยุงน้อยมากตลอดปีแต่ถ้าไม่มาพ่นหมอกควันยุงเป็นกองทัพถ้าอยู่นอกบ้าน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-01 16:57:42 ]
ความคิดเห็นที่ 234 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ณัฐติกาล

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-22 19:39:13 ]
ความคิดเห็นที่ 231 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

00000

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-16 11:43:23 ]
ความคิดเห็นที่ 230 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ชาวต่างโลก

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-16 08:10:03 ]
ความคิดเห็นที่ 229 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

เเค

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-14 11:21:26 ]
ความคิดเห็นที่ 228 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ชาว RC

หาข้อมูลไปประชาสัมพันธ์พอดี ขอบคุณมากนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-12 09:03:36 ]
ความคิดเห็นที่ 227 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ชาว RC

กำลังหาข้อมูลไปประชาสมพันธ์พอดีเลย ขอบคุณนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-12 09:02:02 ]
ความคิดเห็นที่ 226 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

Thanaporn

ไข้เลือดออก อย่ามองข้าม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-11 14:45:45 ]
ความคิดเห็นที่ 225 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

หกด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 14:52:10 ]
ความคิดเห็นที่ 224 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

เกม

เกม

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 09:49:52 ]
ความคิดเห็นที่ 223 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 08:55:04 ]
ความคิดเห็นที่ 221 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ชนม์ภา วงศ์ว่องไว

ขอบคุณมากค่ะ จะพิมงานไปส่งครูพอดีเลย ครบ เยอะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-06 22:09:10 ]
ความคิดเห็นที่ 220 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

นายนิค

โหดปายล่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 09:46:09 ]
ความคิดเห็นที่ 219 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

นิค

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 09:27:54 ]
ความคิดเห็นที่ 218 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

fanclub mew lalita ^3

พระเจ้า!!!!!น่ากลัวแท้ๆ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-03 17:24:50 ]
ความคิดเห็นที่ 215 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

กุลภัทร

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-29 18:46:09 ]
ความคิดเห็นที่ 214 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

เนส

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-29 14:47:40 ]
ความคิดเห็นที่ 213 หัวข้อข่าว ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

ส่งครู พรุ่งนี้

ขอ ชื่อผู้เขียนบทความ วันเดือนปีที่เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์หน่อย ได้ไหมคะ?

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-28 20:00:06 ]