โรคและการป้องกัน

  รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์


  รูมาตอยด์
  โรครูมาตอยด์ Rheumatoid

  รู้เท่าทันและป้องกันโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
  (Healthplus)

           โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ โรครูมาตอยด์ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่รุนแรง และสร้างความทรมานต่อผู้ป่วยเป็นเวลาหลาย ๆ ปี และถ้าได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือช้าเกินไป สมรรถภาพของข้อจะเสียไป เกิดความพิการ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้

           สาเหตุการเกิด โรครูมาตอยด์ ยังไม่ทราบแน่นอน เชื่อว่าเริ่มจากมีการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อและเยื่อบุชนิดต่างๆ ของร่างกาย อันเป็นผลจากการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคบางชนิด เชื้อไวรัสหรือสารพิษบางอย่าง และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

           โรครูมาตอยด์ จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 5 เท่า อาการอาจเริ่มปรากฏในช่วงอายุเท่าใดก็ได้ แต่จะพบมากในช่วงอายุ 30-50 ปี ถ้าหากเริ่มเป็น โรครูมาตอยด์ ตั้งแต่เด็ก ก็มักจะมีอาการรุนแรงในเด็กจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่

  รู้ได้อย่างไรว่าเป็น โรครูมาตอยด์

           1. มีการอักเสบเรื้อรังของข้อหลายๆ ข้อทั้งสองข้างพร้อมๆ กัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 อาทิตย์

           2. ข้ออักเสบ พบบ่อยที่บริเวณ ข้อมือ ข้อโคนนิ้วมือ ข้อกลางนิ้วมือ ข้อเข่า ข้อเท้า ซึ่งจะมีอาการปวด บวม และกดเจ็บตามข้อต่างๆ ถ้าเป็นมานานจะมีข้อผิดรูปได้ ซึ่งเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุข้อ การคั่งของเลือดในบริเวณข้อ ขาดการออกกำลังกายและการทำกายภาพบำบัด กินอาหารไม่เพียงพอหรือการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อ

           3. มีอาการข้อฝืด ข้อแข็ง เคลื่อนไหวลำบาก ในช่วยตื่นนอนตอนเช้า มักต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงจึงจะเริ่มขยับข้อได้ดีขึ้น ในช่วยบ่ายๆ มักจะขยับข้อได้เป็นปกติ

           4. พบอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยหมดทั้งตัว น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ หลอดเลือดอักเสบปุ่มรูมาตอยด์ใต้ผิวหนัง และภาวะเลือดจาง

           5. ตรวจเลือดพบมีรูมาตอยด์แฟคเตอร์ แต่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะตรวจเลือดพบเพียงร้อยละ 50-70 เท่านั้น ดังนั้นถ้าตรวจไม่พบรูมาตอยด์ ก็ไม่ได้ หมายความว่าไม่เป็นโรครูมาตอยด์แต่ผู้ที่มีปริมาณรูมาตอยด์แฟคเตอร์สูงจะมีอาการรุนแรงกว่า

           6. เจาะน้ำในข้อไปตรวจ

           7. เอกซเรย์ ไม่จำเป็น ยกเว้นในกรณีที่ใช้ประเมินว่าข้อถูกทำลายไปมากน้อยเพียงใด เพราะอาจจะต้องผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง มีอาการเป็นๆ หายๆ สามารถใช้ข้อต่างๆ ได้เกือบเท่ากับคนปกติ

           จะมีผู้ป่วย โรครูมาตอยด์ ส่วนน้อยประมาณร้อยละ 20 เท่านั้นที่มีอาการรุนแรง ทำให้เกิดความพิการมีข้อบิดเบี้ยวผิดรูปร่างจนใช้งานไม่ได้ และมีผู้ป่วยจำนวนน้อยมาก ที่จะมีอาการอักเสบของอวัยวะอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตา หัวใจ หลอดเลือด ปอดม้าม เป็นต้น

           โรครูมาตอยด์ เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด แต่ก็เป็นโรคที่สามารถควบคุมอาการได้ แต่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้น ผู้ป่วยจะต้องมีความอดทนในการรักษา โรครูมาตอยด์ ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์หรือเปลี่ยนยาเอง เพราะจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากต่อตัวผู้ป่วยเอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดความพิการขึ้นแล้ว ก็ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้

           สำหรับข้อที่มีการอักเสบอยู่แล้ว การรักษาจะเป็นการควบคุมโรคไม่ให้เป็นมากขึ้น ดังนั้นข้อก็อาจจะบวม ผิดรูปอยู่เหมือนเดิม ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการรักษาไม่ได้ผล

           โรครูมาตอยด์ มีความรุนแรงแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน ดังนั้นแพทย์ก็จะให้การรักษาแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในระยะแรกแพทย์อาจต้องปรับเปลี่ยนยาไปมา เพื่อหาว่ายาตัวใดเหมาะสมกับผู้ป่วยคนนั้นมากที่สุด

           ส่วนผลการรักษา โรครูมาตอยด์ จะดีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่เป็นโรค ความรุนแรงของโรค การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย โรครูมาตอยด์ โดยเฉพาะการทำกายภาพบำบัดของข้อและการใช้ข้ออย่างถูกวิธี

  แนวทางการรักษา โรครูมาตอยด์

  1. การทำกายภาพบำบัดของข้อ เช่น

           ประคบด้วยความร้อน หรือแช่ในน้ำอุ่น

           ใส่เฝือกชั่วคราวในช่วงที่อักเสบมากหรือตอนกลางคืน เพื่อลดอาการปวดและป้องกันข้อติดผิดรูป

           ขยับข้อให้เคลื่อนไหวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันข้อติดแข็ง โดยเฉพาะนิ้วมือและข้อมือ

           ออกกำลังให้กล้ามเนื้อแข็งแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อนิ้วมือ มือ และแขน ซึ่งอาจจะใช้วิธีบีบฟองน้ำ ลูกบอลยาง ลูกเทนนิสหรือเครื่องออกกำลังที่ใช้มือบีบอื่นๆ รวมถึงการยกน้ำหนัก 1-3 กิโลกรัมร่วมด้วยก็ได้

           ใช้ข้ออย่างถูกวิธี พยายามกระจายแรงไปหลายๆ ข้อ เช่น ใช้มือสองข้างช่วยกันจับสิ่งของแทนการใช้มือข้างเดียว ใช้ข้อใหญ่ออกแรงแทนข้อเล็ก เช่น ใช้แขนเปิดประตูแทนใช้ข้อมือ หรือ ใช้อุ้งมือเปิดฝาขวดแทนใช้นิ้วมือ

           ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม เช่น ก๊อกน้ำควรเป็นแบบคันโยก ไม่ควรใช้แบบบิด-หมุน ประตูควรเป็นแบบเลื่อนเปิด-ปิด ไม่ควรใช้ลูกบิด

  2. ยากลุ่มระงับการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

           ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จะช่วยลดอาการปวดและบวมตามข้อได้ค่อนข้างดี และเมื่อเลือกใช้ยาตัวใดก็ควรรับประทานยาติดต่อกันอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่น

           ผลข้างเคียงที่สำคัญของยาทุกตัวในกลุ่มนี้ คือ ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ แสบท้อง เป็นแผลในกระเพาะอาหาร อาจจะมีบวมบริเวณหน้าแขน ขา ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังและ ต้องระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ

           ยากลุ่มนี้จะมียาใหม่ที่มีผลข้างเคียงเกี่ยวกับการเกิดแผลในทางเดินอาหารน้อย แต่จะมีราคาค่อนข้างแพง จึงควรเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในทางเดินอาหาร เช่น ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่เคยมีแผลในทางเดินอาหาร

  3. ยากลุ่มสเตียรอยด์

           ยากลุ่มนี้มีทั้งชนิดกินและฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าข้อ จะใช้เมื่อการอักเสบรุนแรง แต่ไม่ควรใช้ในขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะผลข้างเคียงมาก เช่นกระดูกพรุน ไตวายเฉียบพลัน ติดเชื้อง่าย เมื่อหยุดยาก็จะกลับมีอาการขึ้นอีก ในช่วงที่มีการอักเสบมาก อาจใช้ในขนาดสูง เมื่ออาการดีขึ้นก็ควรลดยาลง

  4. ยากลุ่มยับยั้งข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ออกฤทธิ์ช้า

           เป็นยาที่ค่อนข้างอันตราย มีผลข้างเคียงมาก แพทย์จึงจะใช้ในกรณีที่ใช้ยากลุ่มอื่นแล้วไม่ได้ผล หรือในผู้ที่มีอาการอักเสบรุนแรง มีรูมาตอยด์แฟคเตอร์ในเลือดสูง ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ช้า กว่าจะเห็นผลต้องให้ยาติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป

           ยาที่ใช้บ่อย และค่อนข้างปลอดภัยคือ ยาคลอโรควิน ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรีย และสามารถลดการอักเสบในโรครูมาตอยด์ได้ด้วย โดยมักจะใช้ควบคู่ไปกับยาในข้อ 2 มีผลข้างเคียงคือ คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ตาพร่า ผื่นคัน ผิวแห้ง ผิวคล้ำ ซึ่งจะลดอาการทางผิวหนังได้โดยหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง แต่ถ้าเกิดผลข้างเคียงมาก เช่น ตาพร่า ก็ต้องหยุดใช้ยา

           ยาตัวอื่นในกลุ่มนี้ เช่น ยา MTX ยาเกลือทอง ยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันของร่างกาย และยังมียาใหม่ๆ ที่เริ่มนำมาใช้อีกหลายชนิด ซึ่งเป็นยาที่อันตราย มีผลข้างเคียงสูง ถ้าจะใช้ต้องอยู่ภายได้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด

  5. การผ่าตัด เช่น

           ผ่าตัดเลาะเยื่อบุข้อที่มีการอักเสบออก ผ่าตัดเย็บซ่อมหรือย้ายเส้นเอ็น ผ่าตัดเชื่อมข้อติดกัน ผ่าตัดกระดูกปรับแนวข้อให้ตรงขึ้น ผ่าตัดใส่ข้อเทียม การผ่าตัดถือว่าเป็นการรักษาปลายเหตุเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น

    เคล็ดลับสุขภาพ สุขภาพใกล้ตัว โรคและการป้องกัน คลิกเลย 

        คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ    ขอขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือก


บทความสุขภาพสุดฮิตประจำสัปดาห์

โรคและการป้องกันล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

นิ่ม

ป้าเราอะ มีอาการปวดเมื้อยตลอดเลย แกบอกว่า ลุงข้างบ้านเอาน้ำมันนวด ของ ช้อนทองมงคลมาให้ใช้ แกบอกใช้ดีมาก ทาไปหายจากอาการปวดเมื้อย ป้าบอกมนคลายเส้นได้ดีนะค ใครที่มีอาการปวดเมื้อย ลองดูนะ ของ ช้อนทองมงคล มันเวิร์คมากเลยคะ 

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-12-10 22:23:58 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

สุพิชญา

คุณหมอสุรราช รพชล ดีมาก หมอใจดีด้วย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-26 10:31:56 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

น้องอ็อด

โรครูมาตอยควรหลีกเรื่องอาหารจำพวกอะไรบ้างครับแล้วอาหารจำพวกสัตร์ทะเลกินได้ไหมครับ. ขอบคุณครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-13 20:06:19 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

kesorn

มีอาการปวดตามข้อน้ิวมือทั้ง2ข้างโดยเฉพาะตอนกลางคืน และตื่นนอนอยากทราบชื่อยาที่กินแล้วบรรเทาได้เพราะไปหาหมอกระดูก ฉีดยาเข้านิ้วมาหมดแล้วไม่หายเลยยังปวดเหมือนเดิม ขอบคุณค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-28 11:11:45 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

สมยศ

อยากทราบว่า ยาที่มีชื่อว่า. คลูโคซามีน หาชื้อได้ที่ไหนและมีราคาเท่าไหร่ครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-27 21:44:50 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

top

หากใครสงสัยว่าเราอยู่ในกลุ่มโรคนี้ แต่..ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็น ขอให้เถึยงและเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยคะ เพราะดิฉันเป็นโรคนี้ แต่ไปหาหมอมาหลายโรงบาล ที่ว่าแน่ๆ ก็บอกว่าไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น สุดท้ายมาอ่านงานวิจัยเมืองนอก บวกกับความเจ็บปวดของโรค จึงไปรพ.แห่งหนึ่ง แล้วเถียงกับหมอไปตรงๆ ว่า...ฉันเป็นโรคนี้แน่ๆ หมอไม่พอใจมาก...แต่ก็ยังดีส่งตรวจเลือดเฉพาะเจาะจงพิเศษ ผลสรุป....ฉันเป็นรูมาตอย เอาสิ เอากะพวกหมอห่วยๆ ตรวจลวกๆ หาว่าเราวิตกไปเอง แล้วที่เราทรมาน หมอไม่เคยรับรู้ อยากแนะนำทุกคนว่า ให้พิจารณาตัวเอง แล้วคุยกับหมอให้รู้เรื่องคะ อย่ากลัว...อย่าเชื่อหมอหมด เราไปตรวจก็เสียเงิน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-24 13:40:42 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

จินดารัตน์

ดิฉันเป็นคนหนึ่งมีอาการดังที่อ่านมาทั้งหมด. ดิฉันได้สึกษาข้อมูลแล้วไปเจอหนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพ. ชื่อหนังสือ. รีดเดอร์ ไดเจสท์ คู่มือฉลาดใช้ วิตามิน แร่ธาตุ แหละ สมุนไพร จะมีข้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสมุนไพร แหละสิ่งที่เขาแนะนำให้เราทาน. มีชื่อว่า. คลูโคซามีน. ซึ่งไม่มีผลข้างเคียงไม่อันตราย จึงปลอดภัย. แหละตัวดิฉันก็กำลังทานอยู่ค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-01 11:58:12 ]
ความคิดเห็นที่ 65 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

นพlbm

ทานน้ำหมักป้าเช็งเป็นประจำจะหายเจ็บปวด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-08 13:24:58 ]
ความคิดเห็นที่ 64 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

สกุณาน้อย

เคยไปตรวจเลือดแล้วหมอบอกว่าค่าของเลือดไม่อยู่ในภาวะที่เป็นโรคนี้ แต่อาการปวดตามข้อที่เป็นตอนนี้ใช่เลยค่ะเป็นมานานหลายปีแล้วเมื่อก่อนเจ็บแค่ข้อเข่าแต่เดี๋ยวนี้ตรงไหนที่มีข้อเจ็บหมดกินยาแ้ก้อักเสบคลายกล้ามเนื้อก็หายแล้วทำไมหมอบอกไม่เป็นโรครูมาตอยคะสรุปคือตอนนี้เป็นแล้วใช่ไหมคะ เวลามีอาการไปหาหมอก็จ่ายยาแก้อักเสบคลายกล้ามเนื้อเท่านั้นไม่เห็นแนะนำอะไรเลย อยากรู้ว่าทำไงอาการจะไม่เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ถึงไม่หายก็อยากรู้ว่าต้องกินอะไรแล้วดีขึ้นห้ามกินอะไรบ้างอย่างเด็ดขาดต้องไปตรวจให้แน่ใจก่อนไหมคะช่วยแนนำด้วยค่ะเวลาปวดทรมานมากค่ะ ขอบคุณนะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-08 12:59:06 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

สายชล

ไม่ทราบว่าโรครูมาตด์ ถ้ามีการรักษาแล้วระยะหนึ่งสามารถ หายขาดได้มั้ยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-19 18:06:52 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
nanamint

โรคนี้เกี่ยวกับอายุรึป่าวคะ เพราะยายเราปวดเข่า ปวดหลังไปไหนลำบากจะเข้าห้องน้ำทีนี่นานเลยต้องให้ท่านใส่ผ้าอ้อมตลอดหลังๆ ท่านเลยใส่ผ้าอ้อมไว้เลยค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-18 14:59:14 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

นภา

นู๋ก็ป่วยมานานแล้วค่ะ นู๋อายุ24ค่ะแต่นู๋ป่วยแค่20ปีเท่นั้นค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-17 16:47:33 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

ลลิน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีภาควิชาด้านรูมาตอยด์เฉพาะทางและเป็นรพ.ของรัฐ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-17 12:35:13 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

อภิญญา

ตอนนี้ไม่แน่ว่าคุณแม่อาจกำลังเป็นอยู่ค่ะ แต่ยังไม่ได้ไปตวรจอย่างแน่ชัด อาการส่วนมากคุณแม่เป็นค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-05 21:34:02 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

Suri

ต้องดื่มชา Cat's claw ค่ะ เค้าใช้รักษาโรครูมาตอยด์

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-22 11:30:31 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

แม่ลูก2

เป็นมา10ปีแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นตอนกลางคืนนอนก็ไม่ค่อยหลับรักษาหมอแผนปัจจุบันตื่นมากำมือไม่ได้เจ็บส้นเท่าหัวเข่าบวมน้ำเหลืองแต่ก็ทนได้ทรมานมากๆเค้าบอกมาว่าเป็นโรคเวรโรคกรรม ตอนนี้อายุ39 ก็คงเป็นไปเรื่อยไม่มีวันหาย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-16 12:34:54 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

โรครูมาตอยด์

โรครูมาตอยด์

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-15 06:40:26 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

น้ำตาล

แจ้งข่าวค่ะ คุณหมอวิรันยา ย้ายจาก รพ.สมิฯ ศรีราชา หลายเดือนแล้ว และยังไม่ทราบข่าวเลยว่าไปประจำอยู่ รพ.ไหน คิดถึงคุณหมอค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-04 11:08:31 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
greenyplanet

เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-13 16:24:55 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

หวังดี

เราก็เป็นน่ะแต่หายแล้ว คือว่าศึกษาเอาเองจากข้อมูลต่างๆ เราเป็นเอามากๆปวดทำอ่ะไรไม่ได้แทบจะตายไปกับมัน แต่ต้องสู้ให้ได้น่ะโรคนี้มันเกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง ก็ต้องหนึ่งเลยน่ะพยายามออกกำลังกายให้เหงื่อออกทุกวันอย่างน้อนครึ่งชม. สองงดเนื่อสัตว์เด็ดขาด ยกเว้นปลา สามกินผักให้มากเอามาปั่นแล้วดี่มให้ได้ทุกวันยิ่งดีผักเขียวๆนี่แหละดี่มมาหนึ่งเดีอนได้ผล สี่ไปนวดฝังเข็มอบซาวน่าและการขับถ่ายต้องกินชาถ่ายสารพิษบ่อยๆ ห้าห้ามกินผงชูรสดโซเดี้ยมปลากระป่องของดอง หกไม้ให่เยอะ และควบคู้ไปกับยาหมอหนึ่งเดือนเห็นผลแน่ และอย่าลีมให้กำลังใจตัวเองว่าเราจะต้องหายล่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-14 08:03:32 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

หนูอยากรู้

มันจะหายมั๊ยอ่าคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-15 11:14:57 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

น้ำตาล

เป็นรูมาตอยด์มา2ปี ปวดข้อเท้าและข้อมือมากปวดจนเดินแทบไม่ได้ แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก รักษากับคุณหมอวิรันยา สมิติเวชศรีราชา(ชลบุรี)คุณหมอเก่งมากนะ อยากแนะนำให้ไปรักษา

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-29 12:33:44 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

kob

เมื่อเชื้อโรคผู้บุกรุกโจมตีร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจะต้องมีความคล่องตัวในกระบวนการ 3R ดังนี้ 1. ทำความรู้จัก (Recognize) คือ การทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค ว่าเป็นอะไร 2. โต้ตอบ (React) คือ การเตรียมพร้อมในการโจมตีเชื้อโรคนั้นให้สิ้นซาก 3. จดจำ (Remember) คือ การจดจำรูปแบบของสารแอนติเจนของเชื้อโรคนั้น ๆ เพื่อความพร้อมในการตอบโต้ หากมีเชื้อโรคตัวเดิมบุกเข้ามาในร่างกายอีกในครั้งต่อไป

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-28 14:46:30 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

คุณอร

มีคนรู้จักเคยเป็นค่ะ เป็นมา 2-3 ปี เราไปเจอตอนที่เขาเป็นได้ 3 ปีแล้ว เขาเล่าว่าเริ่มเป็นตอนเรียน และมาเป็นหนักจนเดินไม่ได้ตอนที่จะต้องไปรับปริญญาพอดี ทำให้ไม่สามารถไปรับปริญาได้ ไปหาหมอตลอด 3 ปี แต่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลย เขาเคยทานพวกจมูกข้าวมา ทานทุกอย่างที่ใครบอกว่าดี เสียเงินไปเยอะพอสมควรค่ะ เราเลยแนะนำให้เขาทานน้ำมันปลา เพราะมีโอเมก้า 3 ตอนนี้ผ่านไป 3 เดือนแล้ว เขาเริ่มขยับขาได้ดีขึ้น อาการปวดข้อที่เขาเคยเป็นก็หายไป ได้เห็นเขามีรอยยิ้มและกำลังจะกลับมาเดินได้อีกครั้ง มีความสุขมากเลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่านที่มีญาติหรือคนรู้จักเป็น หายไวไวนะค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-02 13:59:06 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

sathit07

สาเหตุส่วนมากมาจากพฤติกรรมการกิน-การนอนที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการย่อยและระบบขับถ่ายไม่ดีทำให้ ตับ ปอด ม้าม ไต หัวใจทำงานหนักไม่สามารถขจัดของเสียออกจากร่างกายได้เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยคับขอข้อมูลได้ที่เว็บปฐมจักรวาลอ.สาธิต

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-20 06:44:04 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

แตน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 08:28:04 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

เปา

ของผม อ่าน จาก 39 40 41 นะ 3อัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-13 14:19:56 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

เปา

กระดูก กินนม โฟรมด เพราะคิดว่าจะสูงกว่านี้ ออกกำลังกายเบาๆ ตื่นตอนเช้า ออกมาเดินเท้าเบปล่า ที่ทุ่งนา เพราะดินมีน้ำค้างนิ่ม แล้วประคบ ด้วย ความร้อน กินน้ำใบบัวบก ทุกวัน เช้า เย็น (และกิน ลูกกร ชื่อว่า สมุนไพรนานาชนิด อาการดีขึ้นมากเลย แต่ ยังไม่หาย ใคร แนะนำ อะไรดีๆ ให้ผมต่อที เป็นตอน อายุ 17 ตอนนี้ 19 ละ ผมเป็นที่ ข้อขาตรงส้นเท้า 2ข้างละ หัวเข่า ฃ้าย บาย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-13 14:18:15 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

เปา

ตอนปีใหม่ที่ผ่านมานี้ละครับ 2554 ครับ อาการ หนักกว่าเดิมมา ถึงกับต้องใช้ไม้ค่ำ กินยาตัวเดิมก็ไม่หายแล้วด้วย ตอนนี้ปรับตัวเองใหม่ เหล้าไม่กิน สัตว์ปีกไม่กิน ของดองไม่กิน ทำกับข้าวกินเอง ไม่ซื้อ ตลาด (กินแต่ลาบหมู) เพราะอร่อย ไม่เบื่อ กินนม แอนลีน บำรุง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-13 14:17:42 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

เปา

ผม เป็น ได้ 2ปีละ เคยหายแล้วด้วย โดยการกินยา จิวเจิ่งซิ่งเถียเจียวหนัง ไป 8 กล่อง หายแบบเป็นคนปกติเลย วิ่งได้ ยกของหนักได้สบาย แต่ผมก็ต้องกลับมาเป็นเพราะ ดันไปติดเหล้า กิน แม่งทุกวัน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-13 14:16:55 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

เล็ก

อยกทราบว่าสารสก้ดจากเปลือกมังคุด ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี หาซื้อได้จากที่ไหนบ้างคะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 21:40:10 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

สวงบน

ดีมากเลยครับ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-19 14:18:02 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

ปาณิชา

ป้าอีกคนนึงคะที่เป็นรูมาตอย หมอให้ยาทานเช้าเย็น และนัดทำกายภาพ อาทิตย์ละครั้ง อาการดึขึ้นค่ะ แต่ทานชีวจิต ปัจจุบีน กลางคืนนอนหลับได้ ไม่เหมือนตอนเป็นแรกๆ ทรมานมาก หลับๆตื่นๆ ทั้งคืน และหมอให้ทานชีวจิต ข้าวกล้อง ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ต้องปลอดสารพิษ ไม่ทานของดอง งดแอลกอฮอลล์ อาหารที่ไม่ใส่สารกันบูด ไม่มีสารปรุงแต่ง ไม่ใส่ชูรส ใส่สี ทำทานเองดีที่สุด ห้ามทานอาหารที่ ผ่านการขัดสี เข่นข้าวสวย เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำตาลทราย หาทานได้ไม่ยากค่ะ ป้าไปซื้อที่ ร้านGOLDEN PLACE ศูนย์ราชการ ปากเกร็ด ที่นั่นมีทุกอย่าง ที่เป็นผลิตภัณท์ข้าวกล้อง ลองไปดูนะคะ จะทำให้อาการทุเลาลงค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-17 10:58:06 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

ผมไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ ผมเชื่อสิ่งที่ผมทำ ผมเชื่อสิ่งที่ผมกิน เพราะผมคือคนที่เป็นแล้วหายได้ ผมไม่เชื่อหมอทั้งหลาย เพราะหมอทั้งหลายไม่เคยเป็นด้วยตัวเอง หมอทั้งหลายไม่เคยกินยาที่ตัวเองสั่งให้คนไข้กิน

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-10 12:20:40 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

ผมไม่ได้ขาย แต่ผมต้องการบอกเพื่อนร่วมโรคทั้งหลายว่าทำยังไงถึงจะหายได้อย่างแท้จริง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-03 20:11:15 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

ผมนี่แหละคนที่กินยาของหมอแผนปัจจุบันมา 14 ปีแล้วมีแต่แย่ลง ไม่เคยดีึ้ขึ้น

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-03 20:09:30 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

กฤษณา เยขลิบ

รู้ค่ะว่าผู้คนที่เป็นโรครูมาตอยด์ มีการเอาชนะได้ถ้าผู้คนทุกคนที่เป็นโรครูมาตอยด์ โดยการใช้วิธีตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอก เช่น 1.ออกกำลังกาย 2.รักษาต่อเนื่อง 3.ทานยาตรงเวลา เพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์หายได้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-03 12:46:05 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

นายทิวา ธงธวัช

ผมเป็นรูมาตอยด์มา 6 ปี รักษามาหลายหมอ กินยาทุกชนิดที่หมอให้และกินตามกำหนดด้วย...แต่ต้องกินยาตามปกติมา 5 ปี ผมกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป ไม่ว่าไต ตับ กระเพาะอาหารพังแน่เลย คิดเองนะครับ เลยปรับปรุงตังเองใหม่ ดังนี้ 1. ลดยาที่หมอให้เหลือประมาณ 1/4 2. งดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ งดของดองทุกชนิด เน้นผักปลอดสารพิษ และกินกล้วยนำว้าทุกวันๆละ 5 ผล 3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4. ออกกำลังกายทุกวัน โดยถีบรถจักรยาน เชื่อใหมครับ ตอนนี้ผมมีอาการปกติทุกอย่าง...อยากเสนอแนะวิธีการที่ตนเองทำอยู่และได้ผลให้กับสมาชิกรูมาตอยด์ทุกท่านครับ...ด้วยความปราถนาดี

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-03 12:20:43 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

สุดท้ายผมมาได้อาหารเสริมที่เป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณเชื่อมั๊ย อาการปวด 14 ปี ที่ไม่มีหมอแผนปัจจุบันหน้าไหนมีปัญญารักษาได้มันดีขึ้น อาการปวดน้อยลง ไม่มีอาการบวมตามข้อ ผมเคยคิดว่าชาตินี้คงจะไม่ได้นอนหลับสนิทอีกแล้ว เดี๋ยวนี้ผมได้นอนหลับสนิทอีกครั้ง ผมเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้คล้ายกับคนปกติ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-28 20:54:40 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

ple

เป็นรูมาตอยด์มา 12 ปี ตอนนี้ดีขึ้นมากใช้ชีวิตได้ปกติ ไปไหนไปกันทุกสถานที่ สำคัญที่สุดไม่เครียด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ติดสเตียรอยด์มา 10 ปี หยุดได้โดยเด็ดขาดไม่มีอาการเจ็บปวดตามมา ทำตามคำสั่งแพทย์ สำคัญอย่าคิดว่าตัวเองป่วย สดใส คิดบวก แล้วก็รอ รอ รอ เวลาซักวันต้องดีขี้นแน่ ๆ ใจแข็งแรง ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น ก็เริ่มออกกำลังกาย รับรองดีขึ้นแน่ ๆ ทำมาแล้ว แล้วก็ดีอยู่ทุกวันนี้ เอาใจช่วยทุกคนนะคะ ถามได้ค่ะช่วยได้ก็จะช่วยนะเข้าใจจริง ๆ e-mail ple_tieo@hotmail.com

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-23 11:00:30 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

นัดตี้

ดิฉันกำลังเริ่มปวดตามนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว มาประมาณ 5 เดือน แล้ว ใครมีอะไรดี ๆ แนะนำบ้างคะ ทรมานมาก จะหยิบ จับ อะไร ก็ไม่ถนัด นิ้ว แข็งหมดเลย

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-13 17:58:19 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

ผมก็ยินดีกับเพื่อนร่วมโรคหลายคนที่เคยสิ้นหวัง หลายคนที่เคยหมดกำลังใจ ที่วันนี้ทุกคนรวมทั้งตัวผมเองต่างก็ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอีกครั้ง

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-11 19:57:50 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

งามตา

ขอบคุณคุณเชนที่ช่วยมาแชร์ประสบการณ์และมอบสิ่งดี ๆ ให้ ตอนนี้น้องชายได้ลองกินอาหารเสริมที่คุณเชนบอกมาได้เกือบเดือนแล้ว อาการปวดของน้องชายดีขึ้นมากเลยค่ะ (แต่น้องยังคงรักษากับ หมอปัจจุบันอยู่นะค่ะ และก้อรักษากับหมอนวด(แบบคลอบแก้ว)ด้วย ขอบคุณคนไทยที่ช่วยคิดค้นวิจัยอาหารเสริมดี ๆ ขึ้นมาให้คนไทยได้กินกันค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรช่วยคุ้มครองให้คนเป็นโรครูมาตอยหายจากอาการปวดทุกคนด้วยเถิด

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-11 12:57:43 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

ผมตัดสินใจว่าเลิก พอกันทีไม่เอาอีกแล้ว ผมทิ้งยาทั้งหมด เลิกกินยาไปเลยหนึงปี อาการก็ไม่เห็นจะแย่ลง มันก็ทรงตัวเหมือนเดิม แต่แผลในปากที่เป็นผลข้างเคียงของยามันยังคงอยู่ ผมต้องไปหาหมอจีนเพื่อช่วยรักษาเฉพาะอาการผลข้างเคียงแผลในปากนี้หมดเงินไปเป็นหมื่น (ถ้าอย่างนี้หมอแผนปัจจุบันมันมีเพื่ออะไร? กระหน่ำให้อาการหนักขึ้นรึไง? ไม่ได้ช่วยแถมยังซ้ำเติมอีก)

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-15 23:01:04 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

แถมหมอยังโกหกอีกบอกว่าอาการของโรคนี้จะมีแผลในปากด้วย พอถามหมอที่เป็นญาติกัน เขาบอกว่าแผลในปากเป็นผลข้างเคียงจากยา ตอนนั้นถ้าเป็นแผลแค่เล็ก 1 มิล มันจะขยายตัวเป็น 1 ซม ได้ภายในไม่กี่วัน แล้วเป็นที 8-10 แผลพร้อมทั้งทั่วปาก กว่าจะหายทีก็ 2-3 อาทิตย์ บางทีเป็นเดือน หมอคนเดิมก็ยังยืนยันว่าเป็นเพราะอาการของโรค อาการปวดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะนอนก็นอนไม่ได้ จะนิ่งก็นั่งไม่ได้ ยืนก็ไม่ได้ สรุปคือทำอะไรไม่ได้เลย กลางคืนต้องลุกขึ้นแทบทุก 2 ชั่วโมง มานั่งหลับบ้าง เดินไปเดินมากลางดึก (นี่เหรอที่หมอบอกว่ายารักษาได้???) หมอที่เป็นญาติผมมาเฉลยว่าจริงๆยาทั้งหมดที่กินอยู่มันก็แค่ยาบรรเทาอาการปวด ไม่ได้รักษา เพราะยาแผนปัจจุบันมันรักษาไม่ได้ ปีนึงหมดค่ายาไปไม่รู้เท่าไหร่ เพื่อยาแก้ปวดที่ ทำให้หายปวดไม่ได้

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-15 23:00:11 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
chain12345

ผมเป็นรูมาตอยด์มา 14 ปี ตั้งแต่อายุ 15 ตอนแรกเป็นที่ศอกซ้ายอย่างเดียว ไปหาหมอที่ร.พ.หลายแห่งเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ (ขอไม่เอ่ยถึง) ได้ยา อินโดเมธาซินมากิน อยู่ไปเรื่อยๆอีกไม่นานเริ่มลามไปศอกขวา หัวเข่า ข้อมือ ข้อนิ้ว ข้อเท้า สุดท้ายที่หลัง ยาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งซัลฟาซาลาซีน, เมทโธเทรกเซท หมอก็บอกว่ากินกินแล้วอาการจะลดลง (ผมก็อยากจะถามว่ามันลดลงตรงไหน ทำไมมันลามทั่วตัวได้ อาการปวดก็ไม่เคยบรรเทาแม้แต่นิดเดียว) รักษาอยู่ 14 ปี ไปทุกครั้งหมอก็มีแต่เพิ่มยา เพิ่มยา สุดท้ายวันนึงต้องกินกว่า 20 เม็ด (ดีนะกระเพาะไม่ทะลุ) เช้าอินโดเมธาซิน 4 เม็ด, เมทโธเทรกเซท 2 เม็ด, ซัลฟาซาลาซีน 3 เม็ด กลางวันอินโดเมธาซิน 4 เม็ด เย็นอินโดเมธาซิน 4 เม็ด, เมทโธเทรกเซท 2 เม็ด, ซัลฟาซาลาซีน 3 เม็ด คือกินแบบสุดๆแล้ว ไหนบอกว่าจะดีขึ้น

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-15 22:59:51 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

เก่ง

เป็นมา 3 ปีแล้ว ทรมานสุดดดด หมอคนแรกบอกเป็น พอโอนไข้ไปอีกหมอกลับบอกไม่เป็น งดยาเราทั้งหมด กลับมาทรมานอยู่ที่บ้าน 3 เดือนไม่ไหวแล้ว กลับไปหาหมอเดิมแกก็งงว่าทำไมหมอคนที่ 2ถึงว่าไม่เป็น ผลเลือดมันก็โชว์อยู่ งงไหมก็เลยมาทานยาเหมือนเดิมดีขึ้นแล้ว แต่ยาแพงมากๆ รัฐช่วยที........

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-11 14:44:43 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์
bongkotras

เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยค่า

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-01 16:47:42 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว รู้เท่าทันและป้องกัน โรครูมาตอยด์

ตาโต

ลูกชายเรา ปวดที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง มานานแล้วน่ะ ไม่มั่นใจว่าจะเป็นหรือป่าว เพราะเขาสะพายเป้ ไปโรงเรียน หนักๆ ทุกวันเลย จะเกี่ยวกันมั้ยค่ะ ใครพอจะทราบบ้างค่ะ

เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-12-08 10:49:19 ]