x close

21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความหมาย

          21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก วันสำคัญที่ต้องการให้สังคมตระหนักและเข้าใจโรคดาวน์ซินโดรมมากขึ้น แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความสำคัญซ่อนอยู่...

วันดาวน์ซินโดรมโลก

รู้จักกับ โรคดาวน์ซินโดรม

          โรคดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม อันเป็นมาแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยทั่วไปแล้วโรคนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองในการเรียนรู้ และทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก โดยปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือป้องกันโรคนี้ได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ววิธีการที่สามารถทำได้คือ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครอบครัว หมั่นพาไปตรวจเช็กร่างกายกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงสังคมรอบข้างควรปฏิบัติกับผู้ป่วยไม่ให้รู้สึกว่าแตกต่างจากผู้อื่น เพื่อที่เขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดหรือเป็นปัญหาของสังคม21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก


          สำหรับวันดาวน์ซินโดรมโลกนั้น มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มมีการตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของโรคดาวน์ซินโดรมมากขึ้น โดยทางสมาคมโรคดาวน์ซินโดรมสิงคโปร์ ได้เริ่มจัดทำเว็บไซต์วันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้นมาจนเริ่มแพร่หลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนกระทั่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down Syndrome Day) โดยให้เริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป


          วัตถุประสงค์หลักของการกำหนดให้มีวันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้น คือ เพื่อเชิญชวนให้ทุกประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดวันดาวน์ซินโดรมโลกอย่างเหมาะสม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักเห็นความสำคัญของโรคดาวน์ซินโดรม โดยในโอกาสนี้ทางองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะมีการจัดงานกิจกรรม เพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวโลกเห็นความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับโรคดาวน์ซินโดรม รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคนี้ในสังคม 

ทำไมถึงต้องเป็น วันที่ 21 เลขนี้มีที่มา...


          ในส่วนของเหตุผลที่ต้องกำหนดวันดาวน์ซินโดรมโลก ให้เป็นวันที่ 21 มีนาคมนั้น มีนัยสำคัญซ่อนอยู่ นั่นก็คือ มาจากโครโมโซมคู่ที่ 21 อันเป็นที่มาของโรคดาวน์ซินโดรม ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่โครโมโซมคู่ที่ 21 เกิดความผิดปกติ เนื่องจากในคนปกติจะมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เพียง 2 แท่ง แต่ในกลุ่มผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมนั้นจะมี 3 แท่ง

          ทั้งนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันดาวน์ซินโดรมโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมได้มีโอกาสพูดและรับฟังความคิดเห็น แสดงให้โลกเข้าใจว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก World Down Syndrome Day
ขอบคุณข้อมูลจาก worlddownsyndromeday.org, un.org, en.wikipedia.org


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความหมาย อัปเดตล่าสุด 18 มีนาคม 2565 เวลา 23:31:32 16,006 อ่าน
TOP