พบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน นั่งเล่นมือถือ-คอมพ์ เสี่ยงโรคอ้วน

            สธ. จับมือภาคีส่งเสริมคนไทยทุกวัย เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน หลังพบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม. ต่อวัน ส่งผลน้ำหนักเกิน โรคอ้วน ที่สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด-เบาหวาน-มะเร็งบางชนิด ทำคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 71
พบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน นั่งเล่นมือถือ-คอมพ์ เสี่ยงโรคอ้วน
ภาพจาก รัฐบาลไทย

พบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน นั่งเล่นมือถือ-คอมพ์ เสี่ยงโรคอ้วน
ภาพจาก รัฐบาลไทย

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมระดับชาติ กิจกรรมส่งเสริมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 ให้คนไทยทุกกลุ่มมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันมากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งที่คุกคามคนไทยอยู่ในขณะนี้ โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

            1. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนทุกกลุ่มวัย
            2. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ครอบคลุมสถานที่ทำงาน สถานบริการสุขภาพชุมชน
            3. พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น สร้างองค์ความรู้การวิจัย

พบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน นั่งเล่นมือถือ-คอมพ์ เสี่ยงโรคอ้วน

            โดยกิจกรรมทางกายคือ การขยับเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานโดยกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทาง กิจกรรมนันทนาการ การยืน-เดิน ทำงานบ้าน เดินเร็ว ปั่นจักรยาน วิ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวร่างกายควรทำทุก 1 ชั่วโมง ส่วนเด็กเล็กควรจำกัดการใช้คอมพิวเตอร์ นั่งดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์มือถือ

            โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า พบคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถึงร้อยละ 71 ด้วยสาเหตุการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอถึง 1 ใน 3 ของคนไทยทั้งประเทศ โดยมีตัวเลขที่น่าตกใจพบว่า คนไทยโดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ที่ไม่รวมถึงการนอนสูงถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน เช่น

            - การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
            - การใช้คอมพิวเตอร์
            - การนั่งคุยกับเพื่อนหรือนั่ง-นอนดูโทรทัศน์


พบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน นั่งเล่นมือถือ-คอมพ์ เสี่ยงโรคอ้วน

            จากสาเหตุข้างต้นมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น และจะส่งผลให้มีน้ำหนักเกินและกลายเป็นโรคอ้วนในที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ์ชัดเจนต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิด

            ดังนั้น หากส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังจะช่วยลดความสูญเสียจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

            ด้านนายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า เยาวชนเป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าจับตามากที่สุด เพราะมีกิจกรรมทางกายน้อยที่สุด มีเยาวชนที่มีกิจกรรมอย่างน้อย 60 นาทีต่อวันเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ขณะที่วัยผู้ใหญ่มีกิจกรรมทางกายเพียงพออยู่ที่ ร้อยละ 71 และผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ 70

พบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน นั่งเล่นมือถือ-คอมพ์ เสี่ยงโรคอ้วนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พบคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 14 ชม./วัน นั่งเล่นมือถือ-คอมพ์ เสี่ยงโรคอ้วน โพสต์เมื่อ 13 กันยายน 2561 เวลา 12:43:38 7,391 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP