เปิดรายชื่อสถานที่ทำฟันฟรี เดือนตุลาคม 2561 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          โครงการทำฟันฟรี 2561 จัดที่ไหนบ้าง เช็กรายชื่อโรงพยาบาล อนามัย และคลินิกทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติได้เลย

          วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวมสถานพยาบาลที่จัดโครงการทำฟันฟรี 2561 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (21 ตุลาคมของทุกปี) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ซึ่งในปี 2561 จะมีสถานพยาบาลและคณะทันตแพทย์ศาสตร์ที่ไหนบ้างที่เปิดให้บริการทำฟันฟรี มาเช็กลิสต์กันได้เลย
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


          เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลทันตกรรม ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน (ไม่จำกัดจำนวน) และผ่าฟันคุด (50 ราย) ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


          ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5596-6866

มหาวิทยาลัยมหิดล

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม ฟรี ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง


          1. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


          - ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 200 ราย

          - ถอนฟัน 150 ราย ผ่าฟันคุด 120 ราย

          - เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 06.30–11.30 น. หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด


          2. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


          - ผู้ใหญ่ 350 ราย / เด็ก 50 ราย เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 06.45 น. เป็นต้นไปจนบัตรคิวหมด


          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสอบถามโทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602, 028496600 ต่อ 2004, 2005

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


          เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และเป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70 ซี่) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะให้บริการผู้ใหญ่จำนวน 1,500 ราย และเด็กจำนวน 200 ราย


          ผู้ที่สนใจมารับบริการ สามารถมาลงทะเบียนรับบัตรคิวได้ในวันตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม และจะเริ่มให้การรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-8705, 0-2218-8635 หรือ dent.chula.ac.th

โรงพยาบาลตากสิน

          118 ปี รำลึกสมเด็จย่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กลุ่มงานทันตกรรมเปิดให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฟรี 118 ท่าน ผู้สนใจสามารถรับบัตรคิวได้ที่หน่วยคัดกรองตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็ม โดยจะให้บริการทางทันตกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2437-0123, 0-2437-1206

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

ทำฟันฟรี

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561 สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน / อุดฟัน / ขูดหินปูน / ถอนฟัน แก่ผู้ป่วยจำนวน 300 ราย ฟรี ! ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ คลินิกบริการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

          เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2547-0333 ต่อ 33348 หรือเฟซบุ๊ก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญรับบริการทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยจะเปิดให้บริการทางทันตกรรมจำนวน 500 ราย ซึ่งจะมีบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณตลาดสีเขียว ชั้น 1 อาคารราชสุดา


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือ โทร. 0-2926-9896

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร


          ขอเชิญทำฟันฟรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดรับลงทะเบียน เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยงานทันตกรรม ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยจะเปิดให้บริการ อุดฟัน 30 ท่าน ขูดหินปูน 45 ท่าน และถอนฟัน 35 ท่าน พร้อมรับอุปกรณ์ในการดูแลช่องปากฟรี !


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว หรือ โทร.0-3739-5085

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 พบกับกิจกรรมบริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับบัตรคิวทำฟันตั้งแต่ เวลา 07.00-14.00 น.


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Dent Cmu หรือ โทร.0-5394-4440-1, 0-5322-2844

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          สามารถรับคิวทำการรักษาได้ใน วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

          - รับบัตรคิว เวลา 07.00-11.30 น. (คิวมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้)
          - เข้ารับการรักษา 08.00-15.00 น.

          ณ คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ บริเวณโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ติดต่อสอบถาม 0-5391-7652,0-53917-660 ในวันเวลาราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

          เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบราราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 08.00-11.00 น. (รับจำนวนจำกัด)


          เข้ารับการรักษาตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-552-9928 ต่อ 124

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนฟรี ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.

        

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4320-3704 ในวันและเวลาราชการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ทำฟันฟรี" ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561


          ผู้ใหญ่ 1,000 ราย เด็ก 200 ราย ผ่าฟันคุด 50 ราย


          * เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย ผู้รับบริการผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย


          * เปิดรับบัตรคิวเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม

          * บริการตรวจเบื้องต้น เวลา 08.00 น.

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรม โทร 0-7428-7620 หรือเฟซบุ๊ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   

คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ทำฟันฟรี

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน / อุดฟัน / ขูดหินปูน / ถอนฟัน ฟรี ! ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

          เปิดบริการเวลา 08.30-15.00 น.

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 042 413354 หรือ 042 421438 ต่อ 128

โรงพยาบาลตรัง

ทำฟันฟรี

          บริการทางด้านทันตกรรม ฟรี ทั้งการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลตรัง

 

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุข” กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสิชล บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ฟรีทุกสิทธิ์ไม่คิดค่าบริการ ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561
 

          เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.30 – 10.30 น.

          เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่ 
          เช้า  08.30 – 12.00 น.
          บ่าย 13.00 – 15.00 น.

          สอบถามรายละเอียด โทร. 0-7553-5630-4 ต่อ 350

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ​ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการทำฟันฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม โดยบริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่มีค่าใช้จ่าย

          เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 น.

          เปิดบริการทันตกรรมฟรีตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น.

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4549-6000, 0-4549-6058, 0-4549-6170

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เปิดรายชื่อสถานที่ทำฟันฟรี เดือนตุลาคม 2561 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 16:36:28 37,524 อ่าน
TOP