x close

เล่าเรื่อง สสส. 18 ปีผ่านความเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนไทย

สสส.
 
          ความไม่เป็นโรคคือลาภอันประเสริฐ เชื่อว่าทุกคนคงเห็นด้วยกับประโยคคุ้นหูนี้ เพียงแต่ว่า ไม่ง่ายเลยที่เราจะมีชีวิตที่ปราศจากความเจ็บป่วย

          "การป้องกันดีกว่าการรักษา" จึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อนำพาคนไทยทุกคนไปสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเข้ามาช่วยวางระบบดูแลและป้องกันสุขภาพของคนในประเทศ

          แต่เมื่อเวลาผ่านไป สภาพสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนทั้งประเทศมีความยุ่งยาก จนจำเป็นต้องมีอีกระบบกลไกระดับชาติเข้ามาช่วยเสริม

สสส.

         กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

         ตลอด 18 ปีในการทำงานของ สสส. ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืนมากมาย

         เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมพลังปัญญา เช่น การสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมส่วนตัว จนนำไปสู่การกระตุ้นให้ทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นมาแกว่งแขวนเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง การปรับอาหารบนจานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น
 
สสส.

         ต่อด้วยการสนับสนุนพลังสังคม เช่น การรณรงค์ให้สังคมเกิดการระมัดระวังช่วงเจ็ดวันอันตรายของเทศกาลหยุดยาว ร่วมไปกับการสนับสนุนความร่วมมือภาคพลังสังคมในการร่วมดูแลคนในชุมชนของตัวเอง อย่างการริเริ่มด่านชุมชน เป็นต้น หรือแม้แต่การสนับสนุนให้สังคมเกิดทางเลือกใหม่ในคืนวันสิ้นปีด้วยการสวดมนต์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
  
สสส.

         เมื่อพลังปัญญา และพลังสังคมพร้อม สสส.ก็เป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดพลังนโยบายที่สร้างสังคมที่มีสุขภาวะ เช่น การผลักดันกฎหมายไม่ให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ให้มีการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกเวลา ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง การขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% รวมไปถึงการสนับสนุนให้กฎหมายการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ซึ่งใครจะเชื่อว่า เมื่อ 18 ปีก่อน หากเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์หรือแม้แต่ในโรงพยาบาล เราอาจเจอคนสูบบุหรี่อยู่ข้าง ๆ

         เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก สสส. กับภาคีเครือข่ายกว่า 15,000 องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันตลอดระยะเวลา 18 ปี

         18 ปีของการทำงานของ สสส.จึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่พัดผ่าน หากเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างพื้นฐานสุขภาพที่ดีของคนไทย

         และหากจะเปรียบ 18 ปีนี้เป็นช่วงวัย ก็ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นที่มีพลัง ไม่ต่างอะไรกับ สสส. และภาคีเครือข่ายที่ยังคงมุ่งมั่นทำงานด้วยความกระตือรือร้นเพื่อสร้าง "จุดเปลี่ยน" และค่านิยมใหม่ของสังคม
 
สสส.

         การครบรอบ 18 ปี ของ สสส. จึงไม่ใช่วาระแห่งการเฉลิมฉลอง หากเป็นวาระในการทบทวนตัวเอง และแสดงเจตนารมณ์ยืนยันที่จะร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยต่อไป

         หากสนใจข้อมูลสุขภาพ หรือข่าวสารกิจกรรมจาก สสส. สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ thaihealth.or.th ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ และประสบการณ์การทำงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะให้กับคนไทยตลอด 18 ปีของ สสส. และภาคีเครือข่ายที่อยากถ่ายทอดบอกต่อเพื่อหวังให้เกิดเครือข่ายสุขภาพครอบคลุมทั่วประเทศไทย


เล่าเรื่อง สสส. 18 ปีผ่านความเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนไทย โพสต์เมื่อ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 15:02:48 3,081 อ่าน
TOP