x close

ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2562 มีที่ไหนบ้าง มาส่องเลย !

          สำหรับคนที่เล็งจังหวะทำฟันฟรีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเอาไว้ แล้วอยากรู้ว่าที่ไหนมีบริการทำฟันฟรีบ้าง ลองมาเช็กรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการพิเศษในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติกันค่ะ  
          วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี และเนื่องในวันสำคัญอย่างนี้ ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมไปถึงโรงพยาบาลหลายแห่งก็จะจัดกิจกรรมทำฟันฟรีให้ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นประจำทุกปี ส่วนในปีนี้จะมีสถานพยาบาลแห่งไหนให้บริการทำฟันฟรีในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บ้าง มาเช็กรายชื่อได้เลย
 
ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 2 แห่ง เปิดให้บริการทำฟันฟรีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และทันตกรรมเด็ก พร้อมกับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและชิงรางวัลกันด้วย
 

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - กรณีผ่าฟันคุด หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

          - 1 คนต่อ 1 การรักษา
 

วิทยาเขตพญาไท
 • เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 06.30 น. จนบัตรคิวหมด
 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00-15.00 น.
 • สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602
   
วิทยาเขตศาลายา
 • เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 06.45 น. จนบัตรคิวหมด
 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00-12.00 น.
 • สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005
   

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการทำฟันฟรี ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยสามารถรับบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด นอกจากนี้ยังมีการประกวด ผู้สูงอายุฟันดี ในวันเดียวกันด้วย
 

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

          - 1 คนต่อ 1 การรักษา
 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 06.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด
 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00-16.00 น.
 • สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2218-8705 และ 0-2218-8635
   

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ทำฟันฟรี

          เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทำฟันฟรี ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยให้บริการอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน

 

    - ผู้ใหญ่ 500 ราย เด็ก 100 ราย

    - 1 คนต่อ 1 การรักษา
    
    - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : 07.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด
 • เวลาให้บริการ : 08.30 - 15.00 น.
 • สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2649-5000

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทำฟันฟรี

          วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารราชสุดา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูนฟรี

    - ผู้ใหญ่ 400 ราย / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 100 ราย

    - 1 คนต่อ 1 การรักษา
    
    - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : 07.00 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด
 • เวลาให้บริการ : 09.00-15.00 น.
 • สถานที่ : ชั้น 1 อาคารราชสุดา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2926-9012, 0-2926-9896 วันและเวลาราชการ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
ทำฟันฟรี

         สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ให้บริการทำฟันฟรีเนื่องในวันทันตสาธารณสุข โดยรับผู้ป่วย 300 รายเท่านั้น

    - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

    - 1 คนต่อ 1 การรักษา

 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : 06.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด
 • เวลาให้บริการ : 08.30 น. เป็นต้นไป
 • สถานที่ : คลินิกบริหาร สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซอยบำราศนราดูร  จังหวัดนนทบุรี
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2150-5787

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทำฟันฟรี

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้ารับการบริการทางทันตกรรมฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด
 

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยิมยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

          - 1 คนต่อ 1 การรักษา
 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00 -15.30 น.
 • สถานที่ : ณ หน้าอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จ. สงขลา
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-7428-7620
   
ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทำฟันฟรี

          สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการทำฟันฟรีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2562 โดยตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมฟรี ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
 

          - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

          - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

          - กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยิมยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

          - 1 คนต่อ 1 การรักษา
 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 07.00-14.00 น.  
 • เวลาให้บริการ : เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • สถานที่ : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-5391-333
   
ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทำฟันฟรี ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยสามารถตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
    
    - 1 คนต่อ 1 การรักษา

 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 07.00 - 14.00 น.
 • เวลาให้บริการ : เวลา 07.30-14.00 น.
 • สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-5394-4440-1, 0-5322-2844

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทำฟันฟรี

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการทำฟันฟรี ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และขูดหินปูน ฟรี !

 

    - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

    - 1 คนต่อ 1 การรักษา

 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : 08.30 น.
 • เวลาให้บริการ : 08.30-12.00 น.
 • สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-4300-9700, 0-4320-2405

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทำฟันฟรี โรงพยาบาลมหาสารคาม
ทำฟันฟรี

          โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการทันตกรรมฟรี ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยสามารถตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

    - ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

    - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

    - 1 คนต่อ 1 การรักษา

 

 • เริ่มแจกบัตรคิว : 08.00 น.
 • เวลาให้บริการ : 08.00-16.00 น.
 • สถานที่ : คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • สอบถามเพิ่มเติม : 0-4371-1750 ต่อ 160

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 2562 มีที่ไหนบ้าง มาส่องเลย ! โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:56:56 44,793 อ่าน
TOP