x close

วชิรพยาบาล แจงข้อเท็จจริง รักษาข้อเข่าเสื่อม ปั่นเลือดฉีดแทนผ่าตัด แค่ 300 บาท หรือไม่


         วชิรพยาบาล แจงข่าวรักษาข้อเข่าเสื่อมจากวิธีปั่นเลือดผู้ป่วย แทนการผ่าตัด สำหรับระยะแรก - กลาง คิดเงิน 3,500 - 4,000 บาท ต่อข้าง ไม่ใช่ 300 บาท จำกัดสัปดาห์ละ 2 ราย

วชิรพยาบาลรักษาข้อเข่าเสื่อม
ภาพจาก Xray Computer / shutterstock.com

          วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้ประกาศชี้แจงเรื่อง ข่าวการรักษาข้อเข่าเสื่อมในสื่อออนไลน์ ที่มีการเผยแพร่ว่า การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยฉีดสารบางอย่างเข้าไปในข้อเข่าผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อ้างว่าเป็นการรักษาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีปั่นเลือดแล้วฉีดเข้าไปในหัวเข่า ไม่ต้องผ่าตัดแล้ว ข้างละ 300 บาท ถ้าไม่อยากผ่าให้มาที่วชิรพยาบาล นั้น

         
ข่าวดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้

วชิรพยาบาลรักษาข้อเข่าเสื่อม
ภาพจาก khlungcenter / shutterstock.com

        1. การถ่ายทำวีดีโอและการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว ไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษาหรือทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลไม่มีนโยบายในการให้ถ่ายภาพใด ๆ ของผู้ป่วยและบุคลากร ตลอดจนวิธีการรักษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและความลับของผู้ป่วยและสิทธิของบุคลากรของโรงพยาบาล

        2. การรักษาการปวดเข่าโดยการฉีดเกล็ดเลือดที่ได้จากการเจาะเลือดของผู้ป่วยเองนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นเลือด เพื่อคัดแยกส่วนเกล็ดเลือดนำมาฉีดเข้าข้อเข่าของผู้ป่วยที่มีการปวดเข่าและมีความเสื่อมไม่มากโดยมีความมุ่งหวังเพื่อลดอาการปวดของผู้ป่วยในระยะไม่เกิน 1 ปี

        3. การรักษาโดยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีใหม่ ทางการแพทย์มีความเห็นร่วมกันว่า

        3.1 สามารถลดอาการปวดใน 12 เดือนแรกหลังให้การรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะแรกหรือระยะปานกลาง โดยที่ไม่มีการโก่งของข้อเข่า

        3.2 อาจมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้อและการอักเสบหลังการรักษาได้

        3.3 ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเตรียมเกล็ดเลือดโดยวิธีที่ต่างกันในแต่ละสถาบัน จะมีประโยชน์ในการรักษาข้อเข่า       

        3.4 ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการรักษาดังกล่าวสามารถชะลอการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อในข้อเขาเสื่อมได้หรือไม่ เนื่องจากมีหลักฐานที่จำกัด

        4. ค่ารักษา ปกติจะอยู่ระหว่าง 3,500 - 4,000 บาท ต่อข้าง การคิดค่ารักษา 300 บาท ตามข่าวเป็นกรณีที่ได้รับการลดหย่อนหรือการอนุเคราะห์ในผู้ป่วยบางราย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

        5. ทีมแพทย์ผู้รักษามีศักยภาพในการให้การรักษาในจำนวนที่จำกัด สัปดาห์ละ 2 ราย เกินกว่านั้น ต้องนัดหมายตามคิว
วชิรพยาบาลรักษาข้อเข่าเสื่อม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วชิรพยาบาล แจงข้อเท็จจริง รักษาข้อเข่าเสื่อม ปั่นเลือดฉีดแทนผ่าตัด แค่ 300 บาท หรือไม่ อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17:01:09 35,212 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP