x close

บทเรียนจากเรื่องจริง จะได้ไม่เสียใจภายหลัง
          วัยรุ่นทุกคน ขอเวลา 3 นาที ดูบทเรียนจากเรื่องจริง จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

          เมื่อคำว่าไว้ใจทำให้เจ็บ และคำว่าเข็ดมาช้าไป มีอาการไหนเหมือนในคลิป อย่าชะล่าใจรีบไปหาหมอนะ
บทเรียนจากเรื่องจริง จะได้ไม่เสียใจภายหลัง โพสต์เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:34:23 11,825 อ่าน
TOP