x close

ส่องราคาวัคซีนปอดอักเสบ เข็มละเท่าไร ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง

          สำหรับคนที่เล็ง ๆ ไว้ว่าอยากจะฉีดวัคซีนปอดอักเสบ และกำลังหาข้อมูลของวัคซีน IPD หาคำตอบได้ตรงนี้เลย 
          ปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญของชีวิต หากปอดเป็นอะไรไปสักอย่าง เราคงอยู่ได้อย่างยากลำบากมากขึ้น หรืออาจมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดกับปอด จึงมีวัคซีนปอดอักเสบขึ้นมา และหากสงสัยว่า วัคซีนปอดอักเสบตัวนี้จะช่วยป้องกันโรคอะไรได้บ้าง อีกทั้งราคาวัคซีนปอดอักเสบเข็มละเท่าไร เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว
 
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

วัคซีนปอดอักเสบ คืออะไร
          วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ หรือวัคซีนป้องกันโรค IPD (Invasive Pneumococcal Vaccine) คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี (Streptococcus Pneumoniae) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคได้หลายโรค ไม่ใช่แค่โรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสเท่านั้น
 
วัคซีนปอดอักเสบ หรือ IPD ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง

          เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรค ดังนี้

               - ปอดอักเสบ ปอดบวมรุนแรง

               - โรคหูน้ำหนวก

               - โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

               - หลอดลมอักเสบ

               - คออักเสบ

               - การติดเชื้อในกระแสเลือด
 

          ดังนั้นวัคซีนปอดอักเสบ หรือวัคซีน IPD จะช่วยป้องกันการเกิดโรคข้างต้นได้
 

วัคซีนปอดอักเสบ ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได้ไหม

ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

          วัคซีนปอดอักเสบไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ได้ เนื่องจากวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเป็นวัคซีนที่ผลิตมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี (Streptococcus Pneumoniae) ซึ่งเป็นเชื้อคนละชนิด คนละสายพันธุ์กับโคโรนาไวรัสโดยสิ้นเชิง อีกทั้งเชื้อโคโรนาไวรัสยังเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จึงต้องรอการวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้อตัวนี้โดยเฉพาะ และสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนปอดอักเสบไปแล้ว ในเคสนี้ก็ไม่สามารถป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบจากโรค COVID-19 ได้เหมือนกัน ตามเหตุผลที่บอกไว้ข้างต้นเลยค่ะ
 
วัคซีน IPD ต้องฉีดกี่เข็ม

ในประเทศไทย มีวัคซีนปอดอักเสบอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ
 

          1. วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV 13) ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสได้ 13 ชนิด

          2. วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPSV 23) ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสได้ 23 ชนิด
 

          ทั้งนี้การฉีดวัคซีน IPD ให้สามารถป้องกันโรคจากเชื้อนิวโมคอคคัสได้ ควรต้องฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 2 ชนิด ในเวลาที่ต่างกัน ดังนี้
 

ในเด็ก

          * วัยก่อน 2 ขวบ ฉีดวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV 13) จำนวน 1 เข็ม

          * วัยหลัง 2 ขวบ ฉีดวัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPSV 23) ทุก ๆ 5 ปี โดยมักจะเลือกฉีดในคนไข้กลุ่มเสี่ยงและคนสูงอายุ

แต่หากอายุน้อยกว่า 2  ขวบ แล้วต้องการฉีดวัคซีน PPSV 23 ให้ฉีดตามช่วงเวลา คือ

          - ในเด็กอายุก่อน 2 ขวบ ให้ฉีด 4 เข็ม โดยเริ่มจากอายุ 2, 4, 6 และ 12-15 เดือน

          - หากเริ่มฉีดหลังอายุ 6 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ขวบ ให้ฉีด 3 เข็ม โดย 2 เข็มแรกควรห่างกัน 2 เดือน และเข็มที่ 3 ควรฉีดตอนอายุ 12-15 เดือน

          - หากเริ่มฉีดหลังอายุ 1 ขวบ ให้ฉีด 2 เข็ม โดยห่างกัน 2 เดือน
 

ในผู้ใหญ่

          * วัย 19-64 ปี ฉีดวัคซีน PCV 13 จำนวน 1 เข็ม และฉีดวัคซีน PPSV 23 จำนวน 1 เข็ม หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกไป 8 สัปดาห์

          * อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน PCV 13 จำนวน 1 เข็ม และฉีดวัคซีน PPSV 23 จำนวน 1 เข็ม หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกไป 8 สัปดาห์ สำหรับคนที่มีภาวะเสี่ยง หรือหลังจากเข็มแรก 1 ปี ในคนปกติ

          **หรือจะฉีดวัคซีน PPSV 23 จำนวน 1 เข็ม และหลังจากนั้น 1 ปี ค่อยฉีดวัคซีน PCV 13 อีก 1 เข็ม
 

          ทั้งนี้ หากเคยฉีดวัคซีน PCV 13 ไปแล้วก่อนอายุ 65 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนตัวนี้ซ้ำ สามารถฉีดวัคซีน PPSV 23 ได้เลย
 

วัคซีนปอดอักเสบ ใครควรฉีดบ้าง
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

          กลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อนิวโมคอคคัสรุนแรง ก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่

               - ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

               - ผู้ที่มีอายุ 2 ขวบ - 65 ปี ที่ไม่มีม้าม (ถูกตัดม้ามจากโรคหรืออุบัติเหตุ) หรือมีภาวะม้ามไม่ทำงาน

               - ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจวาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคตับแข็ง

               - ผู้ป่วยโรคหอบหืดเรื้อรัง

               - ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

               - ผู้ป่วยที่มีการรั่วของน้ำไขสันหลัง

               - ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทุกกรณี
 

วัคซีนปอดอักเสบ ราคาเท่าไร
          จากการสำรวจราคาวัคซีน IPD ของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ราคาวัคซีนปอดอักเสบจะอยู่ที่ราว ๆ 3,000 บาทขึ้นไป (ราคาต่อเข็ม) คราวนี้มาดูราคาวัคซีน IPD หรือวัคซีนปอดอักเสบจากโรงพยาบาลต่าง ๆ กัน
 
สถานเสาวภา
 • วัคซีนปอดอักเสบ (PCV 13) เข็มละ 2,300 บาท ค่าบริการทางการแพทย์อีก 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2252-0161-4 หรือ 0-2252-0167
เว็บไซต์ saovabha.com
 

วชิรพยาบาล
 • วัคซีนปอดอักเสบ เข็มที่ 1 ราคา 2,437 บาท เข็มที่ 2 ราคา 1,300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2244-3919 หรือ 0-2244-3900
เว็บไซต์ vajira.ac.th
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาล World Medical Hospital
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลลาดพร้าว
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเวชธานี
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลพญาไท 1
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลธนบุรี
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลธนบุรี 2
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลบางปะกอก 8
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลหัวเฉียว
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
ราคาวัคซีนปอดอักเสบ

โรงพยาบาลวิภาวดี

วัคซีน IPD 1

 • Synflorix 3 เข็ม ราคา 6,099 บาท
 • Synflorix 4 เข็ม ราคา 8,099 บาท

วัคซีน IPD 2

 • Prevnar 3 เข็ม ราคา 7,999 บาท
 • Prevnar 4 เข็ม ราคา 9,999 บาท

         *ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลในการพบแพทย์แต่ละครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์กุมารเวช รพ.วิภาวดี 0-2941-2800 ต่อ 4201-4202
เว็ยไซต์ vibhavadi.com
 

โรงพยาบาลพญาไท 2
 • วัคซีนปอดอักเสบ Prevnar-13 4 เข็ม ราคา 9,900 บาท

          *ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1772
เว็บไซต์ phyathai.com
 

โรงพยาบาลนนทเวช
 • วัคซีน PCV 13 ราคา 2,815 บาท
 • วัคซีน PPSV 23 ราคา 2,400 บาท

          * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2596-7888
เว็บไซต์ nonthavej.co.th
 

โรงพยาบาลสินแพทย์
 • วัคซีน PCV 13 (4 เข็ม) ราคา 10,071 บาท

          * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2793-5000
เว็บไซต์ synphaet.co.th
 

โรงพยาบาลสมิติเวช
 • วัคซีน PCV 13 ราคา 3,716 บาท

          * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2022-2086
เว็บไซต์ samitivejhospitals.com
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ส่องราคาวัคซีนปอดอักเสบ เข็มละเท่าไร ป้องกันโรคอะไรได้บ้าง โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15:56:01 36,548 อ่าน
TOP