x close

คนสูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า ติด Covid-19 อาการหนักกว่าคนปกติ 14 เท่า


          ไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 มากกว่าคนทั่วไป พยายามเลิกบุหรี่ให้ได้ ไม่ว่าจะสูบบุหรี่ธรรมดา หรือบุหรี่ไฟฟ้าก็ตาม เพราะทั้งสองอย่างก็ทำให้เสี่ยงได้เหมือนกัน 

          เลิกบุหรี่โทร.ฟรี 1600 
          #วันงดสูบบุหรี่โลก #เลิกสูบลดเสี่ยง
          #คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 
          #ไทยรู้สู้โควิด #ชีวิตดีเริ่มที่เรา #สสส

คนสูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า ติด Covid-19 อาการหนักกว่าคนปกติ 14 เท่า โพสต์เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:10:20 11,567 อ่าน
TOP