x close

สสส. ร่วมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด สุขทั้งใจ ปลอดภัยทั้งกาย ห่างไกลเชื้อ

บทความ สสส.

           สำหรับพุทธศาสนิกชน วัดไม่เพียงเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หากยังเป็นที่หยุดพักจิตใจจากความวุ่นวายทางโลก ด้วยเหตุนี้จึงมีคนจำนวนไม่น้อยมีความผูกพันกับวัด และแวะเวียนไป-มาอยู่เสมอ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การไปวัดซึ่งบางครั้งมีความพลุกพล่าน จึงต้องระมัดระวังกันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตระหนักดีว่า วัดยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน แม้ในวันที่มีการระบาดของเชื้อโรคอันตราย และทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับ "ชีวิตวิถีใหม่" ซึ่งหลายคนก็ยังทำตัวไม่ถูก จนเกิดเป็นความเครียดและกังวล

          ด้วยเหตุนี้ สสส. ในฐานะองค์กรที่สั่งสมองค์ความรู้ด้านสุขภาพมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดทำสื่อแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย และถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยสื่อที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือ "ชีวิตวิถีใหม่...ในตลาด" และในครั้งนี้คือ "ชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด" ซึ่งถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์ดิจิทัลที่สามารถดูผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือพิมพ์ออกมาติดตามวัดในชุมชน โดยสามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://llln.me/guSGZcm

          ในวันที่เราต้องการความแข็งแรงของร่างกายเพื่อรับมือกับโควิด-19 ความมั่นคงทางจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน สสส. จึงมุ่งหวังเป็นทั้งส่วนเสริมพลังกาย และส่วนสร้างกำลังใจให้กับทุกคนในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ดังนั้น ขอให้คอยติดตามสื่อ และกิจกรรมมีประโยชน์ที่จะตามมาอีกมากมาย

          หากท่านสนใจสื่อสุขภาพที่สามารถปรับใช้กับตนเอง หรือองค์กร สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดมาใช้ได้ที่ https://bit.ly/3dOONNO

สสส. ร่วมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด สุขทั้งใจ ปลอดภัยทั้งกาย ห่างไกลเชื้อ โพสต์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:48:15 4,150 อ่าน
TOP