x close

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา          นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น เห็นการปรับตัวการใช้ชีวิต และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

          และนั่นคือ สิ่งที่เราเรียกกันว่า "ชีวิตวิถีใหม่" วิถีที่เราได้สร้างสุขอนามัย ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีที่เราได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็น

          วิถีที่เราได้พบว่าระบบการจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคม

          การเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า หากเราทุกคนร่วมมือกัน เราจะผ่านทุกวิกฤติปัญหาไปได้ และวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราได้ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน

          การมีชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน การเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตบริบทในรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัย เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน

          อยากรู้ว่า "ชีวิตวิถีใหม่" ในแบบฉบับ สสส. ทำอย่างไร ดาวน์โหลดคู่มือ "ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา" ได้ที่ https://bit.ly/3ej9Sjy

          #ชีวิตวิถีใหม่ #ชีวิตดีเริ่มที่เรา #สสส
ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13:11:07 4,108 อ่าน
TOP