x close

New Normal ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19
          ทำอย่างไรดี เริ่มคลายล็อกแล้ว แต่ก็ยังกังวลว่าโควิด-19 จะกลับมา...

          ลองดูคลิปนี้ สสส. องค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพมายาวนาน จะช่วยอธิบายให้หายสงสัย และชี้ทางออกระยะยาวให้สังคมไทย

          #ชีวิตวิถีใหม่ #ชีวิตดีเริ่มที่เรา #สสส


New Normal ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:39:26 8,677 อ่าน
TOP