x close

ช่วงวิกฤตแบบนี้ จะเปลี่ยนเหล้าในมือให้เป็น...          ช่วงวิกฤตแบบนี้ จะเปลี่ยนเหล้าในมือให้เป็นเงินได้ยังไง ต้องลองดู

          เข้าพรรษานี้ "งดเหล้า" มีสติ ไว้หาสตางค์ ในช่วงวิกฤตกันนะ
 

          เลิกเหล้าโทร 1413


          #เรื่องความสะอาด #เรื่องเงิน #เรื่องควบคุมอารมณ์ #งดเหล้าเข้าพรรษา #มีสติสู้วิกฤต #สสส


ช่วงวิกฤตแบบนี้ จะเปลี่ยนเหล้าในมือให้เป็น... โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:13:41 16,152 อ่าน
TOP