x close

โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3 รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย

โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3

           สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนร่วมเป็นเมล็ดพันธุ์นวัตกร ส่งไอเดียประกวด "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" กับโครงการ ThaiHealth Inno Awards 3 ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์แนวคิด "ชีวิตดีเริ่มที่เรา" จุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีขึ้น ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยแบ่งเป็นโจทย์ย่อยทั้ง 7 โจทย์ ดังนี้


           หัวข้อการประกวด (เลือกได้ทีมละ 1 หัวข้อ)

           1. เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
           2. ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี
           3. ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์
           4. ลดอุบัติเหตุทางถนน
           5. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
           6. สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
           7. เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ

โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3

           ผู้ที่สนใจสามารถรวมทีม 2-3 คน พร้อมที่ปรึกษา1 คน ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ตุลาคมนี้

          ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaihealth.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม m.me/thaihealthinnoawards

           ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมา

โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3

โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3

โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3

โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3 รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย โพสต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 11:24:34 6,755 อ่าน
TOP