x close

21 ตุลาคม นี้ พาลูกไปตรวจและรักษาฟันฟรี เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ

พาลูกไปตรวจและรักษาฟันฟรี

          อนาคตไทยของเด็กไทย ฟันดีไม่มีผุ เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ !

          จากข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 พบฟันผุในกลุ่มเด็กอายุ 3 ขวบ ถึงร้อยละ 52.9 โดยร้อยละ 2.3 ของเด็กเริ่มมีการสูญเสียฟันน้ำนมไปแล้ว ซึ่งนับเป็นการสูญเสียฟันก่อนวัยถึง 3-10 ปี อันจะมีผลระยะยาวทั้งพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก

          ข้อมือที่แข็งแรง เด็กจึงจะสามารถแปรงฟันได้เอง โดยมีผู้ปกครองคอยเน้นเรื่องความสะอาดและการแปรงเป็นประจำจนเป็นนิสัย ร่วมกับการควบคุมการบริโภคอาหารหวานด้วย

          โดยวันที่ 21 ตุลาคม นี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ" ได้จัดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีการประเมินคัดกรองสภาวะโรคฟันผุโดยทันตบุคลากร และหากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง จะได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง และนัดตรวจติดตามเป็นระยะ ๆ ทุก 3 เดือน ตลอดถึงการแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ๆ ให้เหมาะสม
 
พาลูกไปตรวจและรักษาฟันฟรี

          นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายทันตสาธารณสุขต่าง ๆ ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์ แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ โดยจัดทำสื่อให้ความรู้ เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กเพจ ฟันสวยฟ้าผ่า และจะมีการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนัก และส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันของผู้ปกครองให้แก่เด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ "สดุดีสมเด็จย่า แปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ" โดยทันตบุคลากรทั่วประเทศ แนะนำผู้ปกครองฝึกการแปรงฟันให้กับเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ความรู้หลากรูปแบบ รวมถึงเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ส่งหมอถึงมือแม่ Chatbot 21 วันฟันดี ซึ่งเป็นระบบการตอบโต้อัตโนมัติที่ถูกออกแบบและผ่านการวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองของเด็กอายุก่อน 3 ขวบ ได้ร่วมสนุกและเรียนรู้การดูแลช่องปากผ่านการพูดคุย เล่นเกม สอดแทรกเนื้อหาที่ผู้ปกครองมักสงสัย รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลช่องปากในเด็กเล็กให้ตอบโจทย์เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี

          ร่วมกันสืบต่อปณิธาน เพื่อปวงประชาฟันดี ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน นำบุตรหลานไปสถานบริการของรัฐ รับบริการทำฟัน ร่วมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ เราสร้างได้ !

21 ตุลาคม นี้ พาลูกไปตรวจและรักษาฟันฟรี เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ โพสต์เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:43:46 3,245 อ่าน
TOP