x close

Chatbot 21 วันฟันดี ตัวช่วยดูแลฟันลูกน้อยตลอด 21 วัน

chatbot 21 วันฟันดี

          สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ไม่รู้จะเริ่มดูแลฟันลูกยังไงดี ขอแนะนำ Chatbot 21 วันฟันดี  ตัวช่วยที่เหมือนมีคุณหมอฟันที่รู้ใจอยู่เคียงข้าง

          Chatbot 21 วันฟันดี คือ ระบบการตอบโต้อัตโนมัติที่ถูกออกแบบเพื่อการสนับสนุนให้ผู้ปกครองของเด็กอายุก่อน 3 ขวบ ได้ร่วมสนุกและเรียนรู้การดูแลช่องปากผ่านการพูดคุย เล่นเกม สอดแทรกเนื้อหาที่ผู้ปกครองมักสงสัย รวมถึงเคล็ดลับในการแปรงฟันในเด็กเล็ก การเลือกใช้ยาสีฟัน การดูแลช่องปากรอบด้าน ทั้งในลักษณะภาพอินโฟกราฟิก แอนิเมชั่น วิดีโอ และการชวนคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมให้กำลังใจในทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่อง 21 วัน โดย โดยมีการเชิญชวน ส่งหมอถึงมือแม่ ดูแลด้วยความห่วงใย มอบเคล็ดลับในการดูแลช่องปากสำหรับเด็ก 0-3 ปี

          ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาเนื้อหาจากการนำข้อมูลทางวิชาการและจากการหารือกับเครือข่ายด้านทันตสาธารณสุข อาทิ สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็กเล็กฟันดีวิถี SELF CARE ตลอดถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในงานวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับการเข้าไปศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงเหตุผล เงื่อนไขในการแปรงฟันให้เด็กเล็กในกลุ่มเหล่านี้ และนำมาออกแบบโดยใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องการสร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นในพลังความสามารถของผู้ปกครอง และมีคุณนวพร ลัคนทินกร ซึ่งเป็น Artist designer ของโครงการเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสู่สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย

          มีการวิจัยประสิทธิภาพจากการใช้ Chatbot 21วันฟันดี ใน 6 พื้นที่ภาคใต้ ครอบคลุมเด็กจำนวน 852 คน โดยเปรียบเทียบระดับความสะอาดของฟัน ระหว่างกลุ่มที่ใช้ Chatbot 21 วันฟันดีร่วมกับการสอนแปรงฟันโดยใช้ตุ๊กตา จำนวน 398 คน เทียบกับกลุ่มที่ให้ความรู้โดยการใช้โปสเตอร์และการสอนแปรงฟันในเด็กจริง ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป จำนวน  347 คน พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมเล่น Chatbot 21 วันฟันดี มากกว่าร้อยละ 80 เล่นได้ครบจนเสร็จสิ้นโครงการอย่างน้อย 21 วันต่อเนื่อง

          โดยภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทั้งสองกลุ่มศึกษาสามารถลดระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ใช้ Chatbot ร่วมกับการสอนโดยใช้ตุ๊กตาร้อยละ 45.8 และกลุ่มมาตรฐานร้อยละ 51.7 ตลอดถึง มีการเพิ่มระดับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากจากระยะต้นได้อย่างชัดเจน จึงอาจสะท้อนให้เห็นว่า การนำ Chatbot 21 วันฟันดี ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติสามารถช่วยในการกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กอายุก่อน 3 ขวบ สามารถทำความสะอาดช่องปากของเด็กและมีความรู้ในการดูแลช่องปากได้มากขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมเล่น Chatbot 21 วันฟันดี มีความพึงพอใจต่อการเล่นในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 9.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10

          ทั้งนี้ ได้มีการนำ 21 วันฟันดีมาใช้ต่อหลังจากดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนยอดผู้ใช้มากกว่า 3,000 คน โดยส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้ใช้ ให้ความคิดเห็นถึงจุดเด่นของ Chatbot 21 วันฟันดีไว้ว่า เป็น Chatbot ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย สนุก ได้สาระครบถ้วน นำไปใช้ได้จริง เหมือนได้คุยกับคนจริงๆ หมอตัวจริงกันเลย

          สามารถเข้าไปสมัครใช้งาน Chatbot 21 วันฟันดี  ได้ฟรีที่ m.me/21daysgoodteeth
 
chatbot 21 วันฟันดี

chatbot 21 วันฟันดี

Chatbot 21 วันฟันดี ตัวช่วยดูแลฟันลูกน้อยตลอด 21 วัน โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:53:19 21,952 อ่าน
TOP