x close

เพลง ล้างมือกันนะ...ชวนเด็ก ๆ ล้างมือป้องกันโควิด-19


โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย ถูทุกซอก ถูทุกมุม ถู ถู เอ้า สบู่มา..ถู ถู  ถู ถู กางมือ ถู ถู  ถู ล้างมือด้วยกันนะ

เพลง ล้างมือกันนะ...ชวนเด็ก ๆ ล้างมือป้องกันโควิด-19 โพสต์เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:57:23 7,996 อ่าน
TOP