x close

สสส. ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

สสส.

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ร่วมส่งความคิดสร้างสรรค์ประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 โดยเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ามูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่เรียนรู้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระดับประเทศ เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ -15 กรกฎาคม 2564

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pmhealthpromotioninnoaward หรือ www.thaihealth.or.th/inno
 

สสส.
สสส. ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13:24:49 866 อ่าน
TOP