x close

สสส. ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของลูกหลาน

แบบสอบถาม


          สสส. ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของลูกหลาน เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง

          ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/5ZFYH2Y

          ตั้งแต่วันที่ 14-25 ก.พ. 65


สสส. ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของลูกหลาน โพสต์เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:30:00 1,213 อ่าน
TOP