x close

พฤติกรรมการสร้างฝุ่น PM2.5          ฝุ่น PM2.5 นอกจากจะมีที่มาจากหลายภาคส่วนในสังคม ทั้งจากภาคการจราจร ภาคอุตสาหกรรม หรือ การเผาในที่โล่งแล้ว การทดลองนี้.. จะแสดงให้เห็นว่า ยังมีกิจกรรมการเผาในชีวิตประจำวันบางประเภท ที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งอาจสะสมจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้เช่นกัน

          ลดการเผา ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

          #PM2.5แก้ได้จากเราทุกคน #ร่วมใจลดฝุ่นPM2.5 #สสส

พฤติกรรมการสร้างฝุ่น PM2.5 โพสต์เมื่อ 1 เมษายน 2565 เวลา 11:15:26 993 อ่าน
TOP