x close

การทดลอง นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง


          งานวิจัยด้านสุขภาพที่ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ ได้พบว่า นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลอันตรายต่อสมองได้ โดยเมื่อนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย นิโคตินจะส่งผลทำให้เซลล์สมองของหนูอักเสบ เกิดการหดตัวลง และเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์สมอง ส่งผลให้เซลล์สมองไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง ไม่ว่าจะเป็นระบบความจำ ระบบการแสดงออก รวมไปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ แย่ลง 

#บุหรี่ไฟฟ้า #นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมอง

การทดลอง นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสมอง โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:02:08 11,712 อ่าน
TOP