อย่าเพิ่งเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย หากคุณยังไม่ได้อ่านข้อมูลจาก "คู่มือบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก" คู่มือที่เราอยากให้คุณอ่าน

คู่มือบุหรี่ไฟฟ้า ภัยร้ายซ่อนลึก

          จากข้อมูลสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าพบข้อมูลว่าประชากรช่วง 15-24 ปี กว่า 38% เข้าถึงและมีโอกาสสูบบุหรี่ไฟฟ้า และพบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่บุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่า ในช่วงระยะเวลา 7 ปี สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดการไม่สูบบุหรี่ ได้ทำการสำรวจ พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายในสังคม ได้แก่ 1. ตัวผู้สูบพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้า 2. ประชาชนผู้ใกล้ชิดตัวผู้สูบที่มีผลต่อการเลิกหรือสูบพอตของกลุ่มเป้าหมาย และ 3. ประชาชนในสังคมทั่วไป พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ยังมีความเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อย อันตรายน้อยและควบคุมได้ หรือในบางรายเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย สืบเนื่องมาจาก อุตสาหกรรมบุหรี่ ได้ให้ข้อมูลอันตรายไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้บอกประชาชนถึงอันตราย รวบถึงสร้างงานวิจัยหลายตัวที่ให้ข้อมูลไม่ครบด้านและนำมาสื่อสารว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยให้คนในโลกและสังคมเข้าใจผิด


สถิติคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า

          จึงเป็นที่มาที่ สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดการไม่สูบบุหรี่ ในการจัดทำข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยในปี 2567 ภายใต้การดำเนินงานของโครงการรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด” นอกจากสื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก ยังมีสื่อที่ให้ข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบคู่มือชุด “บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก เกาะปอด และอวัยวะสำคัญ” ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

คู่มือนี้เหมาะกับใคร

          1. ตัวผู้สูบพอต ที่ได้รับข้อมูลอันตรายไม่ครบ เพื่อที่จะมีข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามากเพียงพอ
          2. คนใกล้ชิดตัวผู้สูบ ที่เป็นกุญแจสำคัญหนึ่งในการชวนผู้สูบเลิกบุหรี่ เพื่อที่จะมีข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มากเพียงพอที่จะชวนผู้สูบพอตเลิกสูบ
          3. ประชาชนในสังคมทั่วไป เพื่อรับรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย เพื่อที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเห็นควันจากบุหรี่ไฟฟ้า

คู่มือ สสส. ชุดนี้ได้รวบรวมข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจไว้ไม่ว่าจะเป็น
  • ข้อมูลเชิงสถิติที่น่าตกใจ ทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมาย และสถิติการป่วยที่น่าตกใจ
  • ข้อมูลล่าสุด ถึง อันตรายในบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอนุภาคที่เล็กมาก เล็กกว่าขนาด PM2.5 มาพร้อมสารพิษ
  • ข้อมูลที่น่าตกใจว่าละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ ของเราได้ใน 20-30 วินาที
  • นอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกมาก เช่น ตัวช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ และอื่น ๆ

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

          อยากให้หลาย ๆ คนที่ยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย อันตรายน้อยตามคำบอกกล่าวของอุตสาหกรรมบุหรี่ จากผู้ขาย จากผู้ใช้เองก็ตาม ได้มีข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มากพอ และลองพิจารณาว่าสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายจริงหรือ ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าต้องมีการเติมสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเสพติดอย่างนิโคติน


          สามารถดาวน์โหลด คู่มือ “บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก” นี้ได้แล้วที่ https://creativehealthcampaign.thaihealth.or.th

อย่าเพิ่งเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย หากคุณยังไม่ได้อ่านข้อมูลจาก "คู่มือบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก" คู่มือที่เราอยากให้คุณอ่าน โพสต์เมื่อ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:24:47 3,341 อ่าน
TOP