เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!!
เปิด 5 รพ. ฟรี!ตรวจสุขภาพ (ไทยโพสต์)

          กทม.เอาใจคนกรุง  เปิด 5 โรงพยาบาลบริการตรวจสุขภาพฟรี 1 หมื่นคน คัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยงเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ลงพุง มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม

          พญ.มาลินี   สุขเวชชวรกิจ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยเมื่อวันที่  19  ตุลาคมนี้  ว่า  กทม.ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งจะให้บริการตรวจน้ำตาล  (Blood  sugar)  ไขมัน  (Triglyceride)  ไขมัน  (HDL)  วัดความดัน  (Blood  Pressure)  และวัดมวลรวมของร่างกาย  (BMI)  ได้แก่  ส่วนสูง   น้ำหนัก  รอบเอว  แก่ประชาชนจำนวน  10,000  คน  โดยไม่คิดเสียค่าใช้จ่าย  จะเปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัด  กทม. จำนวน  5  แห่ง  ประกอบด้วย  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   และโรงพยาบาลสิรินธร   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  23  ธันวาคม  2552  เวลา  08.00-12.00  น.  ยกเว้นวันเสาร์  อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          รองผู้ว่าฯ  กทม.กล่าวว่า  การตรวจสุขภาพดังกล่าวเพื่อคัดกรองประชาชนที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ  อาทิ  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของแต่ละคน เช่น การรับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ การออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ลดความเครียด เป็นต้น

          สำหรับผู้สนใจเข้ารับบริการต้องงดอาหาร   (ยกเว้นน้ำ)  อย่างน้อย  12  ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ  โดยมีทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว   ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจในเวลารวดเร็ว

          ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 พบว่า อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรไทยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวสูง  เรียงลำดับจากมากไปน้อย  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด  และโรคหลอดเลือดสมอง  รวมถึงมีอัตราการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกวันเช่นกัน ประกอบกับแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวมักเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ โดยในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติ  แต่พยาธิสภาพของโรคจะลุกลามช้า ๆ จนมีอาการรุนแรงมากขึ้น และเป็นอย่างถาวร การดูแลรักษาพยาบาลเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เพื่อลดความรุนแรงของอาการที่แสดง ชะลอไม่ให้โรคลุกลามมากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะทำให้อาการทุเลาและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ และผู้ป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้ จะมีอาการรุนแรง  เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจเกิดความพิการ มีภาระต่อเนื่องหลังการรักษาไปตลอดชีวิต  เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง  และอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้     

          นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่า การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  17 ในปี 2558 ซึ่งการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงหนึ่งปัจจัย หรือรวมกันมากกว่าหนึ่งปัจจัยจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม อาทิ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินผัก-ผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่  การดื่มเหล้า และความเครียด

          พญ.มาลินี กล่าวว่า ปัจจุบันอาหารเกือบทุกอย่างจะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมาก  หากประชาชนไม่ดูแลเอาใจใส่ตนเอง บริโภคมาก ๆ จะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอื่น ๆ ตามมา  กทม.จึงให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ความรู้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันโรค หรือดูแลรักษาตนเองอย่างถูกวิธีหากพบว่าตนเองเป็นโรคดังกล่าว เบื้องต้นนำร่องในโรงพยาบาลในสังกัดที่มีความพร้อม จำนวน 5 แห่ง ในอนาคตอาจประสานความร่วมมือขยายการบริการไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นด้วย  พร้อมกันนี้  ในการตรวจสุขภาพหากพบประชาชนเป็นโรคอื่น อาทิ  พาร์กินสัน  ความจำเสื่อม ก็จะมีบุคลากรให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

          ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ฟรีตามสถานที่ วัน เวลา ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก


 
เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!! โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2552 เวลา 10:19:10 3,500 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เปิด 5 โรงพยาบาล ตรวจ สุขภาพ ฟรี!!! ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !