x close

สธ. เปิดผลวิจัย พบเด็กไทยระบายทุกข์ด้วยการกิน


พิซซ่า


สธ.เปิดผลวิจัยเด็กไทยใส่ใจสุขบัญญัติแห่งชาติน้อย ระบายความทุกข์ด้วยการกิน (กระทรวงสาธารณสุข)

          สธ. เผยผลวิจัยพฤติกรรมสุขภาพเด็กอายุ 9-12 ปี พบเด็กใช้วิธีกินเพื่อระบายความทุกข์ และยังชอบดื่มน้ำอัดลม กินขนมหวาน เสี่ยงโรคอ้วนมาเยือน

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ความสำคัญกับสุขภาพเด็ก ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสมอง เป็นต้นทุนชีวิตของเด็ก ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
          ทั้งนี้ ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนอายุ 9-12 ปีทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี 2557 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย อารมณ์สังคม และครอบครัว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 77 อยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ 18 โดยอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 6

          จากการสำรวจครั้งนี้ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ 2 ประการ ประการแรกคือด้านโภชนาการทุกภาคยังอยู่ในระดับพอใช้ และมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ เด็กยังดื่มน้ำอัดลม และขนมหวาน เช่น ชาเย็น น้ำแดง โกโก้ รับประทานอาหารจานด่วน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ไส้กรอก ประการที่สองคือด้านอารมณ์ พบว่าเมื่อนักเรียนมีความทุกข์จะระบายอารมณ์ด้วยการกิน ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะโภชนาการเกิน และโรคอ้วนตามมาภายหลัง

ข่าวสุขภาพ

          ส่วนในด้านของสุขภาพอนามัย พบว่าเด็กนักเรียนในภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพ มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากที่สุด เช่น การดูแลความสะอาดร่างกาย การแปรงฟัน การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจครั้งนี้สะท้อนถึงความเร่งด่วนในการปลูกฝังสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย

          ด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า กองสุขศึกษา ได้จัดทำนวัตกรรมชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ประกอบด้วย เอกสารแผ่นพับ ซีดี บัตรคำ และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และคู่มือการสร้างสุขภาพเด็กไทย เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องสุขภาพ และปฏิบัติตามสุขบัญญัติข้อ 1-10 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานในการดูแลสุขภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย

          1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

          2. การรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี

          3. การล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

          4. การกินอาหารปรุงสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

          5. การงดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ

          6. การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

          7. การป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท

          8. การออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

          9. การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

          10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม

          การปฏิบัติสุขบัญญัติจนเป็นนิสัยจะทำให้มีสุขภาพดีตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชราขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สธ. เปิดผลวิจัย พบเด็กไทยระบายทุกข์ด้วยการกิน อัปเดตล่าสุด 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:38:55 3,051 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP