x close

โรคเอดส์ ทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อ ได้เวลาเรียนรู้อย่างเท่าทัน

โรคเอดส์

          โรคเอดส์ โรคติดต่ออันตรายที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยพยายามรณรงค์และกระตุ้นให้คนตระหนักมากขึ้น เพื่อหวังจะลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้ออันเป็นที่รู้กันว่าคนส่วนใหญ่เมื่อเป็นแล้ว "ตาย" สถานเดียว เพราะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ส่วนการผลักดันแคมเปญต่าง ๆ จะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลจากเว็บไซต์ สสส. มีคำตอบ

          ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ในความพยายามป้องกันโรคเอดส์ แต่ต้องยอมรับว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละปี ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ของโรคเอดส์ในปัจจุบัน

          นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เล่าว่า สถานการณ์ของโรคเอดส์ในประเทศไทยดีขึ้นมาก โดยพบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์น้อยลง เนื่องจากประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสที่คิดค้นขึ้นมา อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดเชื้อเอดส์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ โดยพบว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนปีละ 10,000-20,000 คน ซึ่งปัญหาที่น่ากังวลคือ คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และมีคนที่มารับการตรวจหาเชื้อเอดส์น้อยมาก เพราะทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะติดเชื้อ

โรคเอดส์

ทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อไม่ใช่แค่ "กลุ่มเสี่ยง"
         
          นายนิมิตร์ บอกต่อว่า เราต้องเร่งและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานกันหลายเรื่องทีเดียว โดยเฉพาะการทำงานกับ "กลุ่มเสี่ยง" เราต้องเลิกใช้และเลิกทำงานเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนมาทำงานกับทุกคน ให้ทุกคนมีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของตัวเองต่อการรับเชื้อเอชไอวี

          เมื่อประเมินได้แล้วก็ต้องมีความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงมีทักษะในการขอรับบริการเมื่อเกิดปัญหาด้วย หากเรามุ่งทำงานแต่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง คนกลุ่มอื่นก็จะยังไม่เห็นความเสี่ยงของตัวเอง และขาดความสามารถต่าง ๆ ที่จะป้องกันการรับเชื้อของตัวเองได้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า คนกลุ่มที่เราบอกว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนี้ เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศและส่วนหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

โรคเอดส์

เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันโรคเอดส์
         
          นายนิมิตร์ บอกว่า ในส่วนของคนรุ่นใหม่นั้น มักจะไม่ค่อยกลัว หรือให้ความสำคัญกับโรคเอดส์เท่าที่ควร นอกจากนั้นยังพบว่าคนรุ่นใหม่ มักมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย และไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ทั้งในสถาบันการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธ์ทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาดและไม่มีวัคซีนที่จะป้องกัน

โรคเอดส์ยิ่งรู้เร็วยิ่งดี
         
          ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ บอกด้วยว่า ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อเอดส์ ซึ่งทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว หากผู้ป่วยรู้ว่าติดเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนน้อยลง เนื่องจากได้ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ถูกวิธี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็สามารถตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจจะติดต่อสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เพื่อเข้ารับคำปรึกษาก็ได้เช่นกัน
       
          ปัญหาการระบาดของโรคเอดส์นั้น สามารถลดลงและหมดไปจากสังคมไทยได้ ขอเพียงเราทุกคนตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรคเอดส์ ทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อ ได้เวลาเรียนรู้อย่างเท่าทัน อัปเดตล่าสุด 2 ธันวาคม 2558 เวลา 14:10:20 1,662 อ่าน
TOP